Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge objave oglasa

Datum objave: 27.07.2020. 09:04 / Izvor: Akta.ba, 16.07.2020.

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Broj postupka                876-8-2-79/20

I UGOVORNI ORGAN                

I 1. Podaci o ugovornom organu                      

Naziv                BH-GAS D.O.O. SARAJEVO

IDB/JIB            4200197860000

 

I 2. Zajednička nabavka

Ne

 

II PREDMET UGOVORA

 

II 1. Vrsta ugovora

 

Robe, Kupovina II 2. Podjela na lotove

 

Ne II 4. Opis

 

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge objave oglasa

 

II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

Glavni rječnik

Kod

Opis

Glavni predmet

79341000-6

Usluge oglašavanja

 

III POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Direktni sporazum

 

IV DODJELA UGOVORA

 

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br.

Naziv

IDB/JIB

Općina/Grad

Država

1

DL TRGOVINA D.O.O

4227737630004

Mostar

Bosna i Hercegovina

 

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Vrijednost računa/ugovora bez PDV-a u KM

350,00

 

IV 2.b. Datum računa/ugovora

 

23.6.2020.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: