Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Rehabilitacija puta za Korita (faza II P37-P51) u dužini 700m

Datum objave: 27.07.2020. 09:48 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

976-1-3-42-5-63/20


Broj obavještenja o nabavci 976-1-3-42-3-29/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA ILIJAŠ
IDB/JIB 4200621930005
Kontakt osoba Šabić Dervo, 033/580-672
Adresa 126.Ilijaške brigade 6
Poštanski broj 71380 Ilijaš (bhp sa)
Općina/Grad Ilijaš
Telefon (033) 580-657
Faks (033) 400-505
Elektronska pošta ljiljana.cvijan@ilijas.ba
Internet adresa www.ilijas.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Ilijaš

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi na sanaciji i rekonstrukciji šumskih puteva na području općine Ilijaš


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na sanaciji i rekonstrukciji šumskih puteva na području općine Ilijaš

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233140-2 Cestovni radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Reahabilitacija puta za Korita (faza II P37-P51) u dužini 700m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija i rekonstrukcija i rehabilitacija šumskih puteva

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233140-2 Cestovni radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno navedena u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

110000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Ljubina, naselje Korita, Ilijaš

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ADO-TRANS DOO 4218192980003 Visoko Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


108000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

108000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

14.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

87390,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

108000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Odabrani prvorangirani ponuđač: Konzorcij ponuđača:"Tuzlić" do.o.Breza i "Tehnometal"d.o.o. Vlasenica, nakon prijema
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača nisu dostavili orginale ili ovjerene kopije doumenata po osnovu člana 45. Zakona o
javnim nabavkama u roku od 5(pet) dana od dana prijema odluke o izboru. U skladu sa članom 72.stav (3) tačka a) Zakona o
javnim nabavkama, Ugovorni organ je donio Odluku o izboru drugorangiranog ponuđača "Halilović" d.o.o. Ilijaš.
Drugorangirani ponuđač u zakazanom roku je propustio, odnosno nije želio potpisati ugovor o izvođenju predmetnih
radova. Ugovorni organ je u skladu sa članom 72.stav 3) tačka e) Zakona o javnim nabavkam, donio Odluku o izboru
trećerangiranog ponuđača "ADO-TRANS"d.o.o. Visoko sa kojim je potpisao Ugovor o izvođenju predmetnih radova.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: