Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge i izgradnja javne rasvjete na magistralnom putu kroz dio naselja Mokro

Datum objave: 27.07.2020. 12:47 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1390-1-2-41-5-16/20


Broj obavještenja o nabavci 1390-1-2-41-3-11/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA PALE
IDB/JIB 4400583620004
Kontakt osoba SRĐAN ČEGAR
Adresa Romanijska 15
Poštanski broj 71420 Pale (sp bl)
Opština/Grad Pale (RS) (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 226-592
Faks (057) 223-061
Elektronska pošta urbanizampale@gmail.com
Internet adresa www.pale.rs.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Pale (RS)

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge nabavke i izgradnje javne rasvjete u Sumbulovcu, Rogoušićima i Mokrom


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 45316110-9 Instalacija putne rasvjete


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 – Nabavka i izgradnja javne rasvjete na magistralnom putu kroz dio naselja Mokro;

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


II Ukupna količina ili obim ugovora

Nabavka i izgradnja javne rasvjete na magistralnom putu kroz dio naselja Mokro 15 stubova sa svom pratećom
opremom i sanacija i rekonstrukcija 14 postojećih stubova javne rasvjete

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

54700,86

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana potpisivanja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Pale

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GOLDEN HANDS 4401820630008 Pale (RS) Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


54000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

54000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

27.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

54000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

54700,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 – Nabavka i izgradnja javne rasvjete na magistralnom putu kroz dio naselja Sumbulovac

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


II Ukupna količina ili obim ugovora

LOT 2 – Nabavka i izgradnja javne rasvjete na magistralnom putu kroz dio naselja Sumbulovac- 21 stub sa svom
pratećom opremom i sanacija i rekonstrukcija 16 postojećih stubova javne rasvjete

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

64957,26

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana potpisivanja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Pale

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GOLDEN HANDS 4401820630008 Pale (RS) Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


64000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

64000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

27.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

64000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

64957,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: