Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izgradnja garaže za šestosjednu žičaru

Datum objave: 28.09.2020. 13:52 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.09.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

707-1-3-98-5-34/20Broj obavještenja o nabavci 707-1-3-98-3-24/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJP ZOI'84 OCS D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200347000004
Kontakt osoba Tea Teskeredžić
Adresa Alipašina bb,dvorana Zetra ulaz E
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 276-142
Faks (033) 212-027
Elektronska pošta komercijala@zoi84.ba
Internet adresa www.zoi84.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZGRADNJA GARAŽE ZA ŠESTOSJEDNU ŽIČARU

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212223-5 Građevinski radovi na objektima za zimske sportove


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1.700.000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema uslovima iz tenderske dokumentacije

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema uslovima iz tenderske dokumentacije

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MGBH DOO SARAJEVO 4201764310004 Ilidža Bosna i Hercegovina
2 STRUCON D.O.O. 4201938750009 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

1695000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.9.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1695000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1695000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Postupak javne nabavke pokrenut je putem otvorenog postupka. Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu AJN, broj
obavještenja: 707-1-3-98-3-24/20 od 10.08.2020. godine.
Blagovremeno je primljena jedna ponuda ponuđača/konzorcijuma: STRUCON d.o.o.Sarajevo- MGBH d.o.o.Sarajevo.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: