Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Adaptacija poslovnog prostora Federalnog zavoda za Mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Kantonalna administrativna služba Zenica

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 08.09.2014

FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE; FEDERALNI ZAVOD
ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 140-1-3-2-97/14
Broj obavještenja o nabavci: 140-1-3-1-88/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE; FEDERALNI ZAVOD ZA
PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Kontakt osoba: Anja Njavro
Telefon: 036445675
Elektronska po{ta: info@fzmiopio.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Ostalo
I.3. Zajednička nabavka
Da
I.3.a. Ugovorni organi koji su učestvovali u zajedničkoj
nabavci
1. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona,
Zeničko dobojski kanton
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Odluka Upravnog odbora Federalnog zavoda za
mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, broj: UOFZ-213/13
od 23.5.2013. godine - Adaptacija poslovnog prostora Federalnog
zavoda za Mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje,
Kantonalna administrativna služba Zenica
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Zajednička javna nabavka radova poslovnih prostorija Federalnog
zavoda za MIO/PIO, KAS Zenica i Zavoda zdravstvenog
osiguranja ZDK, ulica Aska Borića br. 28 b
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
1.573.931,75
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Ul. Aska Borića br.28 b, Zenica
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Rok izvršenja će biti definiran ponudom ponuđača i potpisanim
ugovorom
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 95,00%
2. Rok izvođenja radova, učešće: 5,00%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: ALMY-TRANSPORT D.O.O.
IDB/JIB: 4218398500008
Općina/Grad: Zenica
IV.2. Informacije o ugovornim organima koji su učestvovali u
zajedničkoj nabavci
1. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona
Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM:945.879,17
Datum zaključenja ugovora: 15.8.2014.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 7
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 6
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
945.879,17 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
1.225.984,29 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
V.3. Dodatne informacije
Za ovaj postupak je bilo objavljeno obavještenje u "Službenom
glasniku BiH" broj: 28/14 od 14.04.2014. godine
(B-13775-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: