Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Pileće meso

Datum objave: 18.01.2021. 11:59 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.01.2021.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

786-1-1-3-9-7-786/21


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 786-1-1-3-5-34/20, 786-1-1-3-5-58/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH LICA - DRIN
IDB/JIB 4236181330005
Kontakt osoba Emir Memija
Adresa DRIN BB
Poštanski broj 71270 Fojnica (bhp sa)
Općina/Grad Fojnica
Telefon (030) 547-200
Faks (030) 831-829
Elektronska pošta info@drin.ba
Internet adresa www.drin.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Socijalna skrb

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

HRANA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

SVJEŽE VOĆE I POVRĆE

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15300000-1 Voće, povrće i srodni proizvodi


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SM NATALIJA DOO SARAJEVO 4201707600004 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

50400,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

28.5.2020. - 28.5.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

28.5.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 36885,50 28.5.2020. SM NATALIJA DOO SARAJEVO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

MESO I MESNE PRERAĐEVINE

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15131700-2 Mesne prerađevine
Dodatni predmet(i) 15131120-2 Kobasičarski proizvodi


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VINOJUG DOO 4200368260006 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2600,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.9.2020. - 20.9.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.9.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1924,00 20.9.2020. VINOJUG DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

JAJA

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15100000-9 Proizvodi životinjskog porijekla, mesa i mesni proizvodi
Dodatni predmet(i) 03142500-3 Jaja


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VINOJUG DOO 4200368260006 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14770,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

28.5.2020. - 28.5.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

28.5.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 11189,39 28.5.2020. VINOJUG DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

PILEĆE MESO

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15112130-6 Pilići


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VINOJUG DOO 4200368260006 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

44960,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.9.2020. - 20.9.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.9.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 33565,00 20.9.2020. VINOJUG DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

KONZERVE

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15131000-5 Mesne konzerve i mesne prerađevine


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VINOJUG DOO 4200368260006 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

39770,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.9.2020. - 20.9.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.9.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 30405,00 20.9.2020. VINOJUG DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

RIBLJI ROIZVODI

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15211000-0 Riblji fileti


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VINOJUG DOO 4200368260006 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11850,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.9.2020. - 20.9.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.9.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 8690,00 20.9.2020. VINOJUG DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ČAJEVI I SOKOVI

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15864100-3 Čaj u kesicama


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VINOJUG DOO 4200368260006 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2980,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

28.5.2020. - 28.5.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

28.5.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2240,50 28.5.2020. VINOJUG DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

TJESTENINA I BRAŠNO

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15851000-8 Brašnasti proizvodi


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VINOJUG DOO 4200368260006 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

24163,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

28.5.2020. - 28.5.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

28.5.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 18666,50 28.5.2020. VINOJUG DOO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: