Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Preliminarna lista korisnika javnog poziva potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Datum objave: 19.02.2021. 15:32 / Izvor: UNDP, 18.02.2021.

Preliminarna lista korisnika javnog poziva potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

 

Projekat EU4AGRI je 30. jula 2020. godine objavio javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške  investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Po zatvaranju javnog poziva 30. septembra 2020. godine, zaprimljena su ukupno 74 projektna prijedloga. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje svih prijava prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista odabranih prijava za finansiranje putem projekta EU4AGRI.

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli:

 

 

Redni broj

Naziv podnosioca prijave

Grad/opština

Odabrana prijava

1.

MADI d.o.o. Tešanj

Tešanj

DA

2.

Mljekara PAĐENI d.o.o. Bileća

Bileća

DA

3.

VIMAR GROUPE d.o.o. Visoko

Visoko

DA

4.

ŽUVELA - HB d.o.o. Stolac

Stolac

DA

5.

Kuća prirode d.o.o. Sarajevo

Sarajevo

DA

6.

Ognjište d.o.o. Banja Luka

Banja Luka

DA

7.

ZP KOMERC Bijeljina

Bijeljina

DA

8.

SZR KLANICA SARA Brod

Brod

DA

9.

Meggle Mljekara d.o.o. Bihać

Bihać

DA

10.

MLIN PAVLOVlĆ d.o.o. Bijeljina

Bijeljina

DA

11.

Ml TULUMOVlĆ d.o.o. Laktaši

Laktaši

DA

12.

VELVET TRADE d.o.o. Sarajevo

Vogošća

DA

13.

MI Semko d.o.o Visoko

Visoko

DA

14.

Ajdin-Trade d.o.o Visoko

Visoko

DA

15.

ĐURIĆ d.o.o. Modriča

Modriča

DA

16.

OPZ INSIEME

Bratunac

NE

17.

MANE KOMERC d.o.o. Srbac

Srbac

NE

18.

Maksumić Komerc d.o.o. Konjic

Konjic

NE

19.

Molaris d.o.o. Kozluk

Zvornik

NE

20.

ZZ "Brka" Brčko

Brčko

NE

21.

ZIM dd Zenica

Zenica

NE

22.

DIONIS LJUBNIČA d.o.o. Brčko

Brčko

NE

23.

MUJANIĆ d.o.o. Sarajevo

Ilidža

NE

24.

CENTAR ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SELA Banja Luka

Banja Luka

NE

25.

OPZ ZLATNA KAP Tešanj

Jelah

NE

26.

Ml PAŠALlĆ Zenica

Zenica

NE

27.

VIMES d.o.o. Visoko

Visoko

NE

28.

SUPERIOR GROUP d.o.o. Ilijaš

Ilijaš

NE

29.

A.Č. AMAZONE COMPANY d.o.o. Prozor

Prozor Rama

NE

30.

Vinogradi Nuić d.o.o. Ljubuški

Ljubuški

NE

31.

BIO BRAND d.o.o. Jablanica

Jablanica

NE

32.

MFS TRADE d.o.o. Doboj Istok

Doboj Istok

NE

33.

FRATELLO TRADE a.d. Banja Luka

Banja Luka

NE

34.

Ml OČUZ Visoko

Visoko

NE

35.

UZGOJ VOĆA I POVRĆA ELMA p.p. Visoko

Visoko

NE

36.

MLADEGS PAK d.o.o. Prnjavor

Prnjavor

NE

37.

LAKS EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar

Mostar

NE

38.

MUJANOVIĆI d.o.o. Vogošća

Vogošća

NE

39.

ETQAN d.o.o. Sanski Most

Sanski Most

NE

40.

SPD-PM MILK Vogošća

Sarajevo

NE

41.

POLJORAD d.o.o. Travnik

Travnik - Turbe

NE

42.

AGRI PET d.o.o. Brčko

Brčko

NE

43.

SIRKO d.o.o. Gračanica

Gračanica

NE

44.

Semić d.o.o. Visoko

Visoko

NE

45.

JOKAŠ s.p. Foča

Foča

NE

46.

Muzuri d.o.o. Visoko

Visoko

NE

47.

BIONA & BEYOND d.o.o. Sarajevo

Sarajevo

NE

48.

STARNET d.o.o.  Bugojno

Bugojno

NE

49.

Vesko OR Mesarstvo vl. Veselčić Mara

Srebrenik

NE

50.

Podrumi Andrija d.o.o. Čitluk

Čitluk

NE

51.

FANA d.o.o. Srebrenik

Srebrenik

NE

52.

ERMO d.o.o. Bužim

Bužim

NE

53.

AG MEĐUGORJE d.o.o.

Međugorje

NE

54.

CIRCLE INTERNATIONAL d.o.o. Čitluk

Čitluk

NE

55.

Boletus d.o.o. Foča

Foča

NE

56.

LAZAREVIĆ d.o.o. Pelagićevo

Pelagićevo

NE

57.

MONS PRODUKT d.o.o. Teslić

Teslić

NE

58.

SMRČAK d.o.o. Zvornik

Zvornik

NE

59.

RUBIS d.o.o. Čitluk

Čitluk

NE

60.

ESOF d.o.o. Donji Vakuf

Donji Vakuf

NE

61.

MS ALEM d.o.o. Bosanska Krupa

Bosanska krupa

NE

62.

VRGANJ PROMET d.o.o. Bužim

Bužim

NE

63.

MONAKO d.o.o. Bijeljina

Čitluk

NE

64.

BAŠO d.o.o. Velika Kladuša

Velika Kladuša

NE

65.

Voćar d.o.o. Brčko

Brčko

NE

66.

HERCEGOVAČKA PIVOVARA d.o.o. Mostar

Mostar

NE

67.

AGRO DR d.o.o. Bratunac

Bratunac

NE

68.

DELTA TRADE d.o.o. Zenica

Zenica

NE

69.

Eko Fish d.o.o. Bujakovići

Srebrenica

NE

70.

PODRUMI MANASTIRA TVRDOŠ d.o.o. Trebinje

Trebinje

NE

71.

KOLMIX d.o.o. Velika Kladuša

Velika Kladuša

NE

72.

Komrad d.o.o. Trebinje (Vinski podrum Anđelić)

Trebinje

NE

73.

Riba Neretva d.d. Konjic

Konjic

NE

74.

Prijedorčanka a.d. Prijedor

Prijedor

NE

 

Pored objave preliminarne liste korisnika na web stranicama UNDP i EU4AGRI, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti zasebne komentare o evaluaciji podnesene prijave.

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 25. februar 2021. godine do 17:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Projekat EU4AGRI

UN HOUSE

Zmaja od Bosne bb

71 000 Sarajevo

 

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzeti u razmatranje.

Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: