Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Liste aplikanata koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za sufinansiranje poslodavaca sa područja Kantona Sarajevo sa zadatkom da provođenjem programa obuke,dokvalifikacije, prekvalifikacije ili zapošljavanjem već kvalifikovanih kadrova koji su prijavljeni na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, zaposle pripadnike braniteljske populacije i članove njihovih porodica

Datum objave: 06.05.2021. 12:14 / Izvor: Akta.ba, 06.05.2021.

06.05.2021 

 

Liste aplikanata koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za sufinansiranje poslodavaca sa područja Kantona Sarajevo sa zadatkom da provođenjem programa obuke,dokvalifikacije, prekvalifikacije ili zapošljavanjem već kvalifikovanih kadrova koji su prijavljeni na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, zaposle pripadnike braniteljske populacije i članove njihovih porodica.

 

Poslodavci koji ispunjavaju uslove će biti blagovremeno obavješteni o terminima potpisivanja Ugovora i ostalim informacijama.

 rang_lista_poslodavaca_koji_ispunjavaju_uslove.pdf

 rang_lista_poslodavaca_koji_ne_ispunjavaju_uslove.pdf

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo za boračka pitanja

 

Na osnovu Programa mjera za poticaj zapošljavanja boračke populacije u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu, prihvaćenog Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj:02-04-14327-13/21 od 01.04.2021. godine Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, objavljuje

 

Listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Mjeri sufinansiranja poslodavaca sa područja Kantona Sarajevo

sa zadatkom da provođenjem programa obuke, dokvalifikacije, prekvalifikacije ili zapošljavanjem već kvalifikovanih kadrova

koji su prijavljeni na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, zaposle pripadnike braniteljske populacije i članove

njihovih porodica.

 

 

RB Naziv poslodavca

1.

Privatni zubotehnički laboratorij "Zukić dent" vl.Zukić Mirnes, zubni tehničar, Vogošća

2.

"All in fitness" d.o.o. Sarajevo

j.

OZ "Pruga" p.o. Hadžići

4.

UR vrste restoran "Caffe Pizzeria NEW TOWN" vl. Borčak Admir

5.

"ZUKO E&D" d.o.o. Sarajevo

6.

"People s" d.o.o. Sarajevo

7.

Moja promjena- MY CHANGE d.o.o. Sarajevo

8.

Privatna stomatološka ordinacija "Dentar centar Vogošća" dr. Resić Ismar

9.

UR"Vidikovac"

10.

OZ "Farma nerdi" p.o.Sarajevo

11.

Obrtnička djelatnost "Wirth design" vl.Tupo Amel

12.

Obrtnička radnja "STUDIO EMA" vl.Cocalić- Čopra Zlata

13.

Obrtnička djelatnost "Šabović dizajn" vi, Šabović Medin

14.

OZ "M-ESTETIK" p.o. Sarajevo

15.

Udruženje "Pomozi.ba"

16.

Boračko saobraćajno uslužna zadruga "SMART" Sarajevo

17.

Obrtnička djelatnost "San-bax" vl.Ismailovski Admir

18.

Stari tradicionalni zanat- Frizerski salon Berber shop "Capelli"

19.

Agencija za promociju AMS grafika Sarajevo

20.

UR vrste caffe-bar "BAZA 10" vl.Osmanbegović Jasmina

21.

OZ "Agro vision" p.o. Ilidža

22

OZ "Nurkić" p.o. Sarajevo

23.

UR vrste buregdžinica i ćevabdžinica "Sadiković"

24.

Verifikacioni laboratorij "Verlab" d.o.o. Sarajevo

25.

BPUTZ "Urbanstil" p.o. Sarajevo

26.

Blossom d.o.o.

27.

Udruženje "Oganizacija šehidskih porodica i porodica poginulih boraca" Vogošća

28.

"Hake" d .o.o

29.

Obrtnička djelatnost- kozmetički salon "Bellatrix beauy" Sarajevo vl.Prašović Adna

30.

OZ "Kreativa" p.o. Sarajevo

31.

Udruženje antifašista i boraca narodno oslobodilačkog rata Općine Novo Sarajevo

 

Broj: 06-11-13095-KL/21

Sarajevo, 05.05.2021

 

MINISTAR

Dr. Sc. Omer Osmanović

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo za boračka pitanja

 

Na osnovu Programa mjera za poticaj zapošljavanja boračke populacije u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu, prihvaćenog Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj:02-04-14327-13/21 od 01.04.2021. godine Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, o b j a v Ij u j e

 

Listu poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Mjeri sufinansiranja poslodavaca

sa područja Kantona Sarajevo sa zadatkom da provođenjem programa obuke, dokvalifikacije, prekvalifikacije

ili zapošljavanjem već kvalifikovanih kadrova koji su prijavljeni na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, zaposle pripadnike braniteljske populacije i članove

njihovih porodica.

 

R.br.

Naziv poslodavca

Razlog odbijanja aplikacije

1.

JP "OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA"d.o.o. Sarajevo

Porezni obveznik ima duga po osnovu javnih prihoda.

2

KJU za Zaštićena prirodna područja

Odustali od Javnog poziva.

3.

"Homework"d.o.o, Sarajevo

Izjava o saglasnosti da se rezultati javno objave nije ovjerena kod nadležnog općinskog organa uprave ili notara.

4.

OZ "ELAN" p.o. Sarajevo

Nedostaje uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva sa listingom o trenutnom broju zaposlenih (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine).

5.

OZ "Napredak i Razvoj" p.o. Ilidža

Nedostaje listing o trenutnom broju zaposlenih (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine).

6.

OD "OGRADE" vl. Lihovac Muhamed

Nije potpisan zahtjev za potrebom za zaposlenicima, izjave nisu ovjerene kod nadležnog općinskog organa uprave ili notara, nedostaje Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva sa listingom o trenutnom broju zaposlenih (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine).

7.

TIDC d.o.o. Sarajevo

Poslodavac je dobio pomoć od strane državnih institucija u iznosu koji je veći od maximalnog iznosa koji je dozvoljen članom 7. Uredbe o uvjetima i postupku dodjele potpore male vrijednosti- de minimis potpora definisano, član 7 glasi "Ukupan iznos de minimis potpore dodjeljen jednom gospodarskom subjektu u Federaciji BiH ne smije prelaziti 200.000 Eura u protuvrijednosti KM po srednjem tečaju Centralne banke BiH na dan dodjeljivanja de minimis potpore tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

8.

OD "PIRKON" vl. Piralić Rusmir

Nedostaje Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva sa listingom o trenutnom broju zaposlenih

(izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine), Uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik ili izjava da nije PDV obveznik, broj žiro računa u banci.

9.

OZ "ZELENA PANORAMA" p.o. Hadžići

Kopija žiro računa otvorenog u banci nije ovjerena.

10.

Aida Alihodžić

Nedostaje rješenje o registraciji, Uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem. Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva sa listingom o trenutnom broju zaposlenih (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine), Uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik ili izjava da nije PDV obveznik, broj žiro računa u banci.

11.

"Сору Expert" d.o.o. Sarajevo

Nedostaje listing o trenutnom broju zaposlenih (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine)

 

Broj: 06-11-13095-KL/21

Sarajevo, 05.05.2021

 

MINISTAR

Dr.sc. Omer Osmanović

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: