Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge zaštite lopatica zadnjeg stepena niskog pritiska turbine bloka 5 u TE Tuzla, Tuzla

Datum objave: 06.05.2021. 15:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1405-4-2-69-5-153/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB 4200225150048
Kontakt osoba Murat Asoli
Adresa 21. aprila br.4
Poštanski broj 75203 Bukinje (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 305-000
Faks (035) 305-009
Elektronska pošta amra.halilovic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge zaštite lopatica zadnjeg stepena niskog pritiska turbine bloka 5 u TE "Tuzla", Tuzla

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge zaštite lopatica zadnjeg stepena niskog pritiska turbine bloka 5 u TE "Tuzla", Tuzla

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45453000-7 Remontni i sanacijski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedena u tehničkom dijelu tenderske dokumentacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Termoelektrana "Tuzla", Tuzla

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Naveden u tehničkom dijelu tenderske dokumentacije

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO VOSTOK 7-ROS-SORAB Ruma 107605359 Ruma Serbia


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

53775,55

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

53775,55

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM


53775,55

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

53775,55

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Ugovor broj 053-TET/20 za kapitalni remont turboagregata bloka 5 potpisan je sa Konzorcijem ZRE Katowice & EthosEnergy
Lublinec Poljska, 25.05.2020. godine. U toku kapitalnog remonta turbine bloka 5 po navedenom ugovoru, nakon otvaranja i
pregleda, utvrđena su oštećenja lopatica zadnjeg stepena turbine niskog pritiska na strani generatora. S obzirom da je
zaštitni stelitni sloj djelovanjem vlažne pare uglavnom eliminisan, to je potrebno izvršiti zaštitu lopatica s ciljem usporavanja
daljneg trošenja osnovnog materijala.
Kako nedostaju finansijska sredstva za zamjenu lopatica u ovom trenutku ostaje mogućnost da se izvrši privremena sanacija
nanošenjem kombinovanog zaštitnog sloja od materijala V3K i VK6 metodom EIL. Metoda elektroiskričavog legiranja (EIL) je
patentirana i zvanično odobrena za praktičnu primjenu od strane OAO „Sveruskog termotehničkog instituta“ – „VTI
Moskva“- Ruska federacija. Firma „Vostok 7-Ros-Sorab“ d.o.o. Ruma, R Srbija je ovlašteni predstavnik instituta „VTI
Moskva“ za naš region. Sanacija lopatica parne turbine i nanošenje zaštitnog sloja na dijelove lopatica oštećenih erozijom
obavljaju se pod direktnim nadzorom i po tehnologiji koju propisuju stručnjaci instituta „VTI- Moskva“. Na osnovu prethodno
navedenog zaštitu lopatica gore navedenim postupkom može izvršiti firma „Vostok 7-Ros-Sorab“ d.o.o. Ruma, Srbija u
saradnji sa institutom VTI iz Moskve.
U skladu sa navedenim, a uvažavajući činjenicu da predmetna nabavka nije uključena u prvobitno zaključeni ugovor, ali je,
usljed nepredviđenih okolnosti neophodna za izvršenje predmetnog ugovora, istu je potrebno realizovati putem
pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

DOO "VOSTOK 7-ROS-SORAB" Ruma

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1405-4-2-69-5-153/21
PODIJELI: