Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Održavanje postojećeg sistema za detekciju vatre

Datum objave: 07.05.2021. 11:12 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

16818-1-2-14-5-4/21Broj obavještenja o nabavci 16818-1-2-14-3-2/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP SARAJEVO D.O.O.
IDB/JIB 4202276050008
Kontakt osoba JP SARAJEVO
Adresa Brodac 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 292-853
Faks (033) 292-968
Elektronska pošta info@sarajevodoo.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga održavanja postojećeg sistema za detekciju vatre

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga održavanja postojećeg sistema za detekciju vatre

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31625100-4 Sistemi za detekciju vatre
Dodatni predmet(i) 31625200-5 Protupožarni alarmni sistemi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Veći dio poslovnog objekta shodno specifikaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U objektima preduzeća

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SUPERNOVA D.O.O. 4218627970005 Zavidovići Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

10000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

10000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

29.4.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Nabavka usluga održavanja postojećeg sistema za detekciju vatre

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
16818-1-2-14-5-4/21
PODIJELI: