Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge servisiranja motornih vozila u garantnom roku marke Dacia

Datum objave: 07.05.2021. 13:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.05.2021.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1364-1-2-31-9-14-1364/21


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1364-1-2-31-5-52/19, 1364-1-2-31-5-50/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MUP KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200220350006
Kontakt osoba Amela Mešić
Adresa La benevolencija br 16
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 286-769
Faks (033) 611-676
Elektronska pošta javnenabavke@mup.ks.gov.ba
Internet adresa mup.ks.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga servisiranja motornih vozila u garantnom roku

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 - motorno vozilo marke „Dacia“

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Motorno vozilo marke „Dacia“

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GUMA M D.O.O. 4227111640008 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12770,14

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18.11.2019. - 18.11.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.11.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4273,50 10.2.2021. GUMA M D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 - motorno vozilo marke „Škoda“

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Motorno vozilo marke „Škoda“

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PORSCHE INTER AUTO BH D.O.O. SARAJEVO 4202574310004 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17494,52

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18.11.2019. - 18.11.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.11.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5854,70 23.3.2021. PORSCHE INTER AUTO BH D.O.O. SARAJEVO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1364-1-2-31-9-14-1364/21
PODIJELI: