Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge agencijskog posredovanja prilikom kupovine avionskih karata za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci

Datum objave: 10.05.2021. 09:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

862-1-2-12-5-79/21


Broj obavještenja o nabavci 862-1-2-12-3-38/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
IDB/JIB 4401017720006
Kontakt osoba Maja Karalić
Adresa Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 326-004
Faks (051) 326-009
Elektronska pošta marina.viskovic@unibl.org
Internet adresa www.unibl.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge aviotransporta putnika i tereta, osim prijevoza pošte

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Više ponuđača

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

13.4.2021. - 12.4.2022.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

35000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka usluga agencijskog posredovanja prilikom kupovine avionskih karata za potrebe Univerziteta u
Banjoj Luci

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka usluga agencijskog posredovanja prilikom kupovine avionskih karata za potrebe Univerziteta u
Banjoj Luci

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60400000-2 Usluge avio-prevoza


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljnije navedeno u TD.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Usluge nabavke avio-karata će se izvršavati sukcesivno prema potrebama Ugovornog organa, tokom trajanja
okvirnog sporazuma. Sve detaljnije informcije biće definisane pojedinačnim pozivima za dostavljanje ponuda.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Više ponuđača

IV 1.a. Broj ponuđača

4

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ARS TOURS DOO 4404051780009 Banja Luka Bosna i Hercegovina

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIS TOURS D.O.O. BANJA LUKA 4401016320004 Banja Luka Bosna i Hercegovina

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VENTURA TRAVEL AGENCY D.O.O. 4236560270001 Travnik Bosna i Hercegovina

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TRAVEL PLAN 4404129480007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

35000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

13.4.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
862-1-2-12-5-79/21
PODIJELI: