Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Radovi na poboljšanju energetske efikasnosti na individualnim stambenim objektima u Općini Hadžići

Datum objave: 10.05.2021. 14:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

882-1-3-246-5-8/21


Broj obavještenja o nabavci 882-1-3-246-3-6/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNI STAMBENI FOND SARAJEVO
IDB/JIB 4200296330004
Kontakt osoba Erna Alihodžić
Adresa Hiseta 13A
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-730
Faks (033) 562-731
Elektronska pošta ksfs@bih.net.ba
Internet adresa www.ksfs.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1420572,97

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Radovi u okviru "Modela poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji
povečanja broja korisnika(omasovljenje)" u općinama. Novo Sarajevo, Ilidža, Vogošća i Hadžići za individualne objekte u
2020. godini

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Radovi u okviru „Modela poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji
povećanja broja korisnika (omasovljenje)“ u općinama Novo Sarajevo, Ilidža, Vogošća i Hadžići za individualne objekte u
2020. godini.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 4 -Radovi na poboljšanju energetske efikasnosti na individualnim stambenim objektima u Općini Hadžići

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Radovi na individualnim stambenim objektima na području Općine Hažići koji se nalaze na sljedećim adresama: Binježevo
117 (novi broj 99), Kasatići 78, XII Hercegovačke brigade 15, Lokve 13 (novi broj 105), Lokve 32 (novi broj 54), XII
Hercegovačke brigade bb (nova adresa Ban brdo 32), Lokve 23 (novi broj 57), Novo naselje 36, XII Hercegovačke brigade 33
(novi broj 57), Novo naselje 10, Dupovci II 6, Dobrijevac 1 (Binježevo 44), Stari grivići 4, Osenik 8, Kasatići 43

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

258017,09

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 20.4.2022.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SELA D.O.O. 4 / 6 4200502250004 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

285000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

285000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

285000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

450636,57

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Da

IV 4.a-1. Vrijednost ili dio ugovora koji će se vjerovatno podugovarati trećoj strani

Vrijednost (bez PDV-a)
Učešće (%)
Kratak opis

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
882-1-3-246-5-8/21
PODIJELI: