Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Tehnički pregled motornog vozila

Datum objave: 11.05.2021. 14:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.05.2021.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

723-4-2-93-5-97/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB 4200745400004
Kontakt osoba Slobodan Cimeša
Adresa Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Opština/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 286-574
Faks (033) 286-697
Elektronska pošta nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Internet adresa www.mod.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tehnički pregled motornog vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge tehničkog pregleda specijalnog motornog vozila FAP 1314 ACG registarskih oznaka 000199-B iz sastava 6.
bataljona logističke podrške.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 (jedan) komad

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kasaran "Kozara" Ulica Kraljice Marije br. 1, Banja Luka.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 (jedan) dan

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu
idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1AGRAM DD Ljubuški Podružnica LAKTAŠI4272097340450LaktašiBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

83,30

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

83,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.4.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

83,30

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

83,30

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Neophodno je izvršiti tehnički pregled motornog vozila FAP 1314 ACG, registarskih oznaka 000199-B u cilju
produženja važenja saobraćajne dozvole. Predmetno motorno vozilo potrebno je za transport i snabdjevanje
pogonskim gorivom jedinica na lokacijama OS BiH i kao takvo je jedino m/v klasifikacijske oznake BĐ-m/v
cisterna za gorivo. Nedostatak ovakvog m/v direktno utiče na život i rad pripadnika OS BiH.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

"AGRAM" DD Ljubuški Podružnica LAKTAŠI

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
723-4-2-93-5-97/21
PODIJELI: