Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalne ceste R-460 Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice, dionica iznad škole u Srnicama (st.km. 23+984 do raskršća sa magistralnom cestom M-1.9 Ormanica-Gradačac-Slatina st.km. 25+564) cca L= 1.580 m

Datum objave: 12.05.2021. 10:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

997-1-2-9-5-36/21


Broj obavještenja o nabavci 997-1-2-9-3-14/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TUZLANSKOG KANTONA"
IDB/JIB 4210123430009
Kontakt osoba Zemira Beširović
Adresa Albina Herljevića 43
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 281-500
Faks (035) 282-482
Elektronska pošta info@judctk.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka usluga izrade projektne dokumentacije

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka usluga izrade projektne dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1- Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalne ceste R-460 „Gračanica-Bukva-Doborovci
-Srnice”, dionica: iznad škole u Srnicama (st.km. 23+984 do raskršća sa magistralnom cestom M-1.9 „Ormanica-Gradačac-
Slatina” st.km. 25+564) cca L= 1.580 m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1- Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalne ceste R-460 „Gračanica-Bukva-Doborovci
-Srnice”, dionica: iznad škole u Srnicama (st.km. 23+984 do raskršća sa magistralnom cestom M-1.9 „Ormanica-Gradačac-
Slatina” st.km. 25+564) cca L= 1.580 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71240000-2 Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja


II Ukupna količina ili obim ugovora

9.401,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9401,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

projektovanje se vrši na adresi Projektanta a projekti se trebaju dostaviti na adresu ugovornog organa

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO, GRAĐEVINSKE MATERIJALE I NEMETALE DOO. TUZLA 4209106820008 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

6580,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

22.4.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

6

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

6

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6580,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8450,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

na ovom LOT-u ponuđač doo CKP Banja Luka je bio prvorangiran ali je u skladu sa tenderskom dokumentacijom traženo
pojašnjenje neprirodno niske cijene, ponuđač je odgovorio da ne može dati pojašnjenje. Drugorangirani ponuđač doo HKP
consulting, nije dostavio kvalifikacionu dokumentaciju u ostavljenom vremenu, pa je ugovor dodijeljen trećerangiranom
ponuđaču doo Institut GIT Tuzla.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2- Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalne ceste R-463 „Gradačac-Tramošnica”,
dionica: od raskršća sa magistralnom cestom cestom M-1.9 „Ormanica-Gradačac- Slatina” st.km. 0+000 prema Tramošnici do
granice Federacije BiH st.km. 3+830) L=3830m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2- Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalne ceste R-463 „Gradačac-Tramošnica”,
dionica: od raskršća sa magistralnom cestom cestom M-1.9 „Ormanica-Gradačac- Slatina” st.km. 0+000 prema Tramošnici do
granice Federacije BiH st.km. 3+830) L=3830m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71240000-2 Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja


II Ukupna količina ili obim ugovora

15.384,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15384,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

projektovanje se vrši na adresi Projektanta a projekti se trebaju dostaviti na adresu ugovornog organa

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO, GRAĐEVINSKE MATERIJALE I NEMETALE DOO. TUZLA 4209106820008 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

10845,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

6

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

6

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10845,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

13940,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ponuđači doo HKP consulting Banja Luka kao prvorangiran, i doo CKP Banja Luka kao drugorangirani, a kasnije
prvorangirani..su odustali od ugovora jer nisu dostavili kvalifikacionu dokumentaciju.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3- Izrada Glavnog projekta sanacije dijela trotoara pored regionalne ceste R-471 Lukavac- Vijenac-Banovići st.km
. 11+265

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3- Izrada Glavnog projekta sanacije dijela trotoara pored regionalne ceste R-471 Lukavac- Vijenac-Banovići st.km
. 11+265

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71240000-2 Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja


II Ukupna količina ili obim ugovora

4.273,50

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4273,50

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

projektovanje se vrši na adresi Projektanta a projekti se trebaju dostaviti na adresu ugovornog organa

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO, GRAĐEVINSKE MATERIJALE I NEMETALE DOO. TUZLA 4209106820008 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

4000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.4.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4200,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Prvorangirani ponuđač HKP consulting nije dostavio traženo pojašnjenje neprirodno niske cijene, ugovor se ponudio
drugorangiranom ponuđaču CKP Banja Luka koji također nije dostavio traženo pojašnjenje neprirodno niske cijene, te se
ugovor ponudio trećerangiranom ponuđaču.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
997-1-2-9-5-36/21
PODIJELI: