Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Rezervni dijelovi za radno kolo ventilacionog mlina

Datum objave: 14.05.2021. 14:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

825-1-1-69-5-387/21


Broj obavještenja o nabavci 825-1-1-69-3-179/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB 4401387900003
Kontakt osoba Dušan Doderović
Adresa Gračanica bb
Poštanski broj 89240 Gacko (sp bl)
Opština/Grad Gacko
Telefon (059) 472-413
Faks (059) 472-085
Elektronska pošta tenderi@ritegacko.com
Internet adresa www.ritegacko.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Otvoreni postupak br. 74/21 - Nabavka mašinskih rezervnih dijelova za ventilacione mlinove za potrebe remonta
TE u 2021. godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka mašinskih rezervnih dijelova za ventilacione mlinove za potrebe remonta TE u 2021. godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34913000-0 Razni rezervni dijelovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1. Rezervni dijelovi za stator ventilacionog mlina

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za stator ventilacionog mlina

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34913000-0 Razni rezervni dijelovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis dat je u tehničkoj specifikaciji u tenderskom dokumentu.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

97100,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 21.05.2021. god

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište ZP R i TE Gacko A.D. Gacko

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 POTENS PERFORACIJA D.O.O. 07313489 Požega Serbia


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM130050,57

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

130050,57

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

130050,57

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2. Rezervni dijelovi za radno kolo ventilacionog mlina

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za radno kolo ventilacionog mlina

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34913000-0 Razni rezervni dijelovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis dat je u tehničkoj specifikaciji u tenderskom dokumentu.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

145300,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 21.05.2021. god

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište ZP R i TE Gacko A.D. Gacko

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 POTENS PERFORACIJA D.O.O. 07313489 Požega Serbia


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM179091,64

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

179091,64

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

179091,64

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3. Rezervni dijelovi za izduvni šaht

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za izduvni šaht

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34913000-0 Razni rezervni dijelovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis dat je u tehničkoj specifikaciji u tenderskom dokumentu.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 21.05.2021. god

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište ZP R i TE Gacko A.D. Gacko

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 POTENS PERFORACIJA D.O.O. 07313489 Požega Serbia


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM10952,77

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10952,77

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10952,77

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 4. Rezervni dijelovi za vrata mlina i separator

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za vrata mlina i separator

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34913000-0 Razni rezervni dijelovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis dat je u tehničkoj specifikaciji u tenderskom dokumentu.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7100,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 21.05.2021. god

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište ZP R i TE Gacko A.D. Gacko

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 POTENS PERFORACIJA D.O.O. 07313489 Požega Serbia


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM10821,14

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10821,14

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10821,14

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
825-1-1-69-5-387/21
PODIJELI: