Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Hidrogen, acidi borici, rivanol, alkohol 96%, parafin čvrsti i vlažne komprese

Datum objave: 17.05.2021. 12:42 / Izvor: Akta.ba, 04.05.2021.

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

DOM ZDRAVLJA

U BANJOJ LUCI

 

UGOVORNI ORGAN

DIREKTORICA

 

Broj: 01-1037-5

Dana: 04. 05. 2021. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 3. i 4. Zakona o javnim nabavkama (Si. glasnik BiH 39/14), te na osnovu zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i preporuke Komisije za javnu nabavku broj 01-1037-4 od 04. 05. 2021. godine, a sve u vezi sa konkurentskim zahtjevom za dostavljanje ponuda radi nabavke dezinfekcionih sredstava i drugih rastvora podjeljeno u 27 lotova, po obavještenju o nabavci broj 765-1-1-159-3-94/21 objavljenom u Službenom glasniku BiH broj 20/21 dana 02. 04. 2021. godine kao i na Portalu javnih nabavki dana 31. 03. 2021. godine, Ugovorni organ je donio slijedeću:

 

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIH PONUĐAČA

I PONIŠTENJU DIJELA POSTUPKA

 

I

 

Prihvata se u cjelosti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke, te se okvirni sporazumi za nabavku dezinfekcionih sredstava i drugih rastova podjeljeno u 27 lotova dodjeljuju kako slijedi:

 

Za lot 1 - hidrogen, acidi borici, rivanol ponuđaču „Krajinagroup" d.o.o. Banja Luka po ponudi broj 102/21 od 15. 04. 2021. godine, sa cijenom od 4.374,31 KM bez PDV-a, a sa ukupnom cijenom od 5.117,94 KM sa PDV-om i rokom isporuke jedan dan.

Za lot 2 - alkohol 96% ponuđaču „Krajinagroup" d.o.o. Banja Luka po ponudi broj 102/21 od 15. 04. 2021. godine sa cijenom od 60.175,00 KM bez PDV-a, a sa ukupnom cijenom od 70.404,75 KM sa PDV-om u koju je uračunata i akciza, te rokom isporuke od jednog dana.

Za lot 3 - medicinski benzin ponuđaču „Semikem" d.o.o. Vogošća-Sarajevo po ponudi broj 59/21 od 05. 04. 2021. godine sa cijenom od 500,00 KM bez PDV-a, a sa ukupnom cijenom od 585,00 KM sa PDV-om i rokom isporuke od jedan dan.

 

Za lot 4 - sredstvo za dezinfekciju hirurških i drugih medicinskih instrumenata ponuđaču „Spektrolab" d.o.o. Banja Luka po ponudi broj 34/21 od 08. 04. 2021. godine sa cijenom od 10.200,00 KM bez PDV-a, a sa ukupnom cijenom od 11.934,00 KM sa PDV-om i rokom isporuke jedan dan.

 

Za lot 5 - sredstvo za dezinfekciju opreme, pribora i uređaja ponuđaču ,,ITR" d.o.o. Sarajevo po ponudi broj 80/21 od 13. 04. 2021. godine sa cijenom od 628,00 KM bez PDV-a, a sa ukupnom cijenom od 734.76 KM sa PDV-om i rokom isporuke jedan dan.

Za lot 6 - sredstvo za dezinfekciju radnih površina i pribora ponuđaču „Spektrolab" d.o.o. Banja Luka po ponudi broj 34/21 od 08. 04. 2021. godine sa cijenom od 8.160,00 KM bez PDV-a, a sa ukupnom cijenom od 9.547,20 KM sa PDV-om i rokom isporuke jedan dan.

Za lot 7 - sredstvo za dezinfekciju radnih površina, opreme i pribora u humanoj medicini ponuđaču ,,ITR" d.o.o. Sarajevo po ponudi broj 81/21 od 13. 04. 2021. godine sa cijenom od 3.140,00 KM bez PDV-a, a sa ukupnom cijenom od 3.673,80 KM sa PDV-om i rokom isporuke jedan dan.

 

Za lot 9 - sredstvo za dezinfekciju prostora, čvrstih površina, podnih površina 5% benzalkonijum ponuđaču „Phoenix pharma d.o.o. Bijeljina po ponudi broj 446-IV-P/21 od 15. 04. 2021. godine sa cijenom od 2.234,40 KM bez PDV-a, a sa ukupnom cijenom od 2.614,25 KM sa PDV-om i rokom isporuke jedan dan.

 

Za lot 10 - sredstvo za dezinfekciju i čišćenje prostora, čvrstih i podnih površina ponuđaču ,,ITR" d.o.o. Sarajevo po ponudi broj 82/21 od 13. 04. 2021. godine, sa cijenom od 3.000,00 KM bez PDV-a, a sa ukupnom cijenom od 3.510,00 KM sa PDV-om i rokom isporuke jedan dan.

 

Za lot 12 - dezinfekciono sredstvo na bazi persirčetne kiseline ponuđaču „Spektrolab" d.o.o. Banja Luka po ponudi broj 34/21 od 08. 04. 2021. godine sa cijenom od 276,00 KM bez PDV-a, a sa ukupnom cijenom od 322,92 KM sa PDV-om i rokom isporuke jedan dan.

 

Za lot 13 - sredstvo za pranje laboratorijskog posuđa ponuđaču „Semikem" d.o.o. Vogošća - Sarajevo po ponudi broj 59/21 od 05. 04. 2021. godine sa cijenom od 3.000,00 KM bez PDV-a, a sa ukupnom cijenom od 3.510,00 KM sa PDV-om i rokom isporuke jedan dan.

 

Za lot 14 - glukoza anhidrovana, ponuđaču „Semikem" d.o.o. Vogošća - Sarajevo po ponudi broj 59/21 od 05. 04. 2021. godine sa cijenom od 375,00 KM bez PDV-a, a sa ukupnom cijenom od 438,75 KM sa PDV-om i rokom isporuke jedan dan.

Za lot 15 - 5-sulfosalicilna kiselina, ponuđaču „Semikem" d d.o.o. Vogošća - Sarajevo po ponudi broj 59/21 od 05. 04. 2021. godine sa cijenom od 1.440,00 KM bez PDV-a, a sa ukupnom cijenom od 1.684,80 KM sa PDV-om i rokom isporuke jedan dan.

Za lot 16 - parafin čvrsti ponuđaču „Krajinagroup" d.o.o. Banja Luka po ponudi broj 102/21 od 15. 04. 2021. godine sa cijenom od 455,00 KM bez PDV-a, a sa ukupnom cijenom od 532,35 KM sa PDV-om i rokom isporuke jedan dan.

 

Za lot 17 - parafinsko ulje 5-sulfosalicilna kiselina, ponuđaču „Semikem" d d.o.o. Vogošća - Sarajevo po ponudi broj 59/21 od 05. 04. 2021. godine sa cijenom od 240,00 KM bez PDV-a, a sa ukupnom cijenom od 280,80 KM sa PDV-om i rokom isporuke jedan dan.

Za lot 18 - kedrovo ulje, ponuđaču „Semikem" d.o.o. Banja Luka d.o.o. Vogošća - Sarajevo po ponudi broj 59/21 od 05. 04. 2021. godine sa cijenom od 560,00 KM bez PDV-a, a sa ukupnom cijenom od 655,20 KM sa PDV-om i rokom isporuke jedan dan. ovom ponuđaču.

Za lot 19 - vazelin bijeli ponuđaču „Semikem" d.o.o. Banja Luka d.o.o. Vogošća - Sarajevo po ponudi broj 59/21 od 05. 04. 2021. godine sa cijenom od 40,00 KM bez PDV-a, a sa ukupnom cijenom od 46,80 KM sa PDV-om i rokom isporuke jedan dan. ovom ponuđaču.

 

Za lot 20 - natrijumhipohlorit 3% ponuđaču „Semikem" d.o.o. Banja Luka d.o.o. Vogošća -Sarajevo po ponudi broj 59/21 od 05. 04. 2021. godine sa cijenom od 45,00 KM bez PDV-a, a sa ukupnom cijenom od 52,65 KM sa PDV-om i rokom isporuke jedan dan.

Za lot 21 - acidum boricom pulvis ponuđaču „Semikem" d.o.o. Banja Luka d.o.o. Vogošća -Sarajevo po ponudi broj 59/21 od 05. 04. 2021. godine sa cijenom od 30,00 KM bez PDV-a, a sa ukupnom cijenom od 35,10 KM sa PDV-om i rokom isporuke jedan dan.

Za lot 22 - kalijumjodid ponuđaču „Semikem" d.o.o. Banja Luka d.o.o. Vogošća - Sarajevo po ponudi broj 59/21 od 05. 04. 2021. godine sa cijenom od 380,00 KM bez PDV-a, a sa ukupnom cijenom od 444,60 KM sa PDV-om i rokom isporuke jedan dan.

Za lot 23 - rasstvor za fiksiranje i čuvanje preprarata u histologiji i citologiji ponuđaču „Semikem" d.o.o. Banja Luka d.o.o. Vogošća - Sarajevo po ponudi broj 59/21 od 05. 04. 2021. godine sa cijenom od 192,00 KM bez PDV-a, a sa ukupnom cijenom od 224,64 KM sa PDV-om i rokom isporuke jedan dan.

 

Za lot 24 - tečni amonijak ponuđaču „Semikem" d.o.o. Banja Luka d.o.o. Vogošća -Sarajevo po ponudi broj 59/21 od 05. 04. 2021. godine sa cijenom od 24,00 KM bez PDV-a, a sa ukupnom cijenom od 28,08 KM sa PDV-om i rokom isporuke jedan dan.

Za lot 25 - boje za Papanikolau ponuđaču „Semikem" d.o.o. Banja Luka d.o.o. Vogošća -Sarajevo po ponudi broj 59/21 od 05. 04. 2021. godine sa cijenom od 1.356,00 KM bez PDV-a, a sa ukupnom cijenom od 1.586,52 KM sa PDV-om i rokom isporuke jedan dan.

 

Za lot 26 - reagensi za hematologiju i kliničku herniju ponuđaču „Semikem" d.o.o. Banja Luka d.o.o. Vogošća - Sarajevo po ponudi broj 59/21 od 05. 04. 2021. godine sa cijenom od 490,00 KM bez PDV-a, a sa ukupnom cijenom od 573,30 KM sa PDV-om i rokom isporuke jedan dan.

 

Za lot 27 - vlažne komprese ponuđaču „Krajinagroup" d.o.o. Banja Luka broj 102/21 od 15. 04. 2021. godine sa cijenom od 900,00 KM bez PDV-a, a sa ukupnom cijenom od 1.053,00 KM sa PDV-om i rokom isporuke jedan dan.

 

Poništava se postupak nabavke robe iz lota 8 - gotova alkoholna otopina za dezinfekciu i čišćenje malih radnih površina, medicinske opreme i pribora i lota 11 - sredstvo za dezinfekciju ruku i kože, iz razloga što nije primljena ni jedna prihvatljiva ponuda.

 

Obrazloženje

 

U ovom postupku nabavke zaprimljene su ponude ponuđača „Semikem" d.o.o. Vogišća-Sarajevo „Vgroup pališ" d.o.o. Brčko, JTR" d.o.o. Sarajevo, „Sors" d.o.o. Banja Luka, „Farmalogist allbix" d.o.o. Bijaljina, „Spektrolab" d.o.o. Banja Luka, „Krajinagroup" d.o.o. Banja Luka i „Phoenix pharma" d.o.o. Bijeljina.

 

Tokom rada Komisije utvrđene su činjenice koje su bile odlučne za donošenje odluke iz izreke, što je detaljno opisano u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda.

 

Shodno navodima iz zapisnika kao i preporukama Komisije donesena odluka kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA:

 

Ponuđač koji nije zadovoljan ovom odlukom ima pravo da izjavi žalbu u skladu sa odredbama člana 101. ZJN.

 

DOSTAVLJENO: 1. Ponuđačima

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: