Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Laboratorijski ormar za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Datum objave: 18.05.2021. 15:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

862-1-1-42-5-83/21Broj obavještenja o nabavci 862-1-1-42-3-59/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
IDB/JIB 4401017720006
Kontakt osoba Ana Baroš
Adresa Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 326-004
Faks (051) 326-009
Elektronska pošta marina.viskovic@unibl.org
Internet adresa www.unibl.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka laboratorijske opreme i pribora za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka laboratorijske opreme i pribora za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka laboratorijskog digestora za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka laboratorijskog digestora za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara)


II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12120,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za isporuku robe ne može biti duži od 30 (trideset) dana od datuma potpisivanja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Banjoj Luci, članica Tehnološki fakultet, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, Banja Luka

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO EUROLAB 4400375860000 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

12100,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

12100,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

27.4.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12100,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12100,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka laboratorijskih ormara za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka laboratorijskih ormara za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara)


II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2930,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za isporuku robe ne može biti duži od 30 (trideset) dana od datuma potpisivanja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Banjoj Luci, članica Tehnološki fakultet, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, Banja Luka

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO EUROLAB 4400375860000 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

2925,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

2925,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

27.4.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2925,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2925,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka laboratorijskog rešoa i eksikatora za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka laboratorijskog rešoa i eksikatora za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara)


II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3050,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za isporuku robe ne može biti duži od 30 (trideset) dana od datuma potpisivanja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Banjoj Luci, članica Tehnološki fakultet, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, Banja Luka

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KEFO D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO 4403208220006 Istočna Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

3050,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

3050,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3050,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3050,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
862-1-1-42-5-83/21
PODIJELI: