Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Municija, I faza

Datum objave: 29.12.2021. 10:01 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.12.2021.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1430-2-1-15-9-7-1430/21


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1430-2-1-15-5-2/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UPRAVA POLICIJE MUP-A BPK
IDB/JIB 4245013020067
Kontakt osoba Mirsad Dučić
Adresa Zaima Imamovića
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 223-593
Faks (038) 223-593
Elektronska pošta mducicgomup@hotmail.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Bosansko-podrinjski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORAII 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka roba - municija I faza.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35330000-6 Municija


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Ograničeni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DANIAL'S D.O.O. 4218412690001 Tešanj Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

31905,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

7.5.2021. - 7.5.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

7.5.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 8542,59 9.7.2021. DANIAL'S D.O.O.
2 23161,47 23.11.2021. DANIAL'S D.O.O.
3 200,94 27.12.2021. DANIAL'S D.O.O.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: