Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Moksifloksacin rastvor za infuziju 400 mg

Datum objave: 26.01.2022. 08:10 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.01.2022.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

273-1-1-221-9-26-273/22


Broj(evi) obavještenja o dodjeli 273-1-1-221-5-51/21, 273-1-1-221-5-56/21, 273-1-1-221-5-82/21, 273-1-1-221-
ugovora 5-101/21, 273-1-1-221-5-129/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400965150008
Kontakt osoba Jelena Božić
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-100
Faks (051) 216-595
Elektronska pošta fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Osnovna bolnička Lista lijekova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

pantoprazol prašak za injekciju 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5813676,03

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 9681,10 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 528,06 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 17602,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 17602,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 8801,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 528,06 19.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 17602,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 22882,60 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 176,02 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 140,81 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 44005,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 57206,50 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 17,60 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 14081,60 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 44005,00 19.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 44005,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 132015,00 22.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 8801,00 29.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 17602,00 28.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
20 14081,60 22.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21 57206,50 14.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
22 17602,00 14.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
23 21122,40 30.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
24 17602,00 12.10.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

atropin sulfat rastvor za injekciju 1 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

31720,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 6825,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
2 975,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
3 325,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
4 455,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
5 1300,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
6 975,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
7 975,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
8 650,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
9 975,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
10 1950,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
11 260,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
12 650,00 19.4.2021. DOO FARMACIJA 2011
13 325,00 19.3.2021. DOO FARMACIJA 2011
14 780,00 15.6.2021. DOO FARMACIJA 2011
15 975,00 31.5.2021. DOO FARMACIJA 2011
16 6825,00 20.9.2021. DOO FARMACIJA 2011
17 975,00 6.10.2021. DOO FARMACIJA 2011
18 1300,00 18.10.2021. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

hioscin butilbromid rastvor za injekciju 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

37477,90

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1780,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 222,50 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 133,50 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 178,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 890,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
6 445,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
7 890,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
8 801,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
9 44,50 24.2.2021. UNIFARM D.O.O.
10 4450,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
11 8455,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
12 267,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
13 133,50 19.3.2021. UNIFARM D.O.O.
14 445,00 6.4.2021. UNIFARM D.O.O.
15 26,70 28.6.2021. UNIFARM D.O.O.
16 890,00 3.8.2021. UNIFARM D.O.O.
17 311,50 1.9.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metoklopramid tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

942,84

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 27,00 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 27,36 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 10,80 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 14,40 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 10,80 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 9,00 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 43,20 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 7,20 24.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9 21,60 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
10 54,00 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
11 5,40 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
12 1,62 24.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
13 90,00 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
14 28,80 15.6.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
15 8,64 29.7.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
16 126,00 30.8.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

bisakodilsupozitorije 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27667,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1992,06 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 1095,63 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 1328,04 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 531,21 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 26,56 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 1660,05 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 3320,10 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 332,01 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 252,32 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 272,25 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 2762,32 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 332,01 14.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 245,68 9.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 1115,55 4.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 2768,96 29.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 278,88 1.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

nistatin prašak za oralnu suspenziju 100 000 i.j./ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18107,10

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 55,80 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 195,30 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 167,40 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 167,40 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 809,10 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 55,80 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 558,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 83,70 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 55,80 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 1674,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 837,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 139,50 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 4464,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 809,10 6.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 195,30 4.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 4464,00 24.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 139,50 1.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

mesalazin film tablete 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2720,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 700,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 110,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 50,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 100,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 60,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
6 60,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
7 100,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
8 50,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
9 100,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
10 5,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
11 20,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
12 110,00 30.3.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

mesalazin supozitorije 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3929,12

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 24,63 22.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2 184,75 22.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3 246,34 23.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4 246,34 25.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5 92,37 23.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
6 73,90 22.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
7 36,95 22.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
8 615,85 23.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
9 6,15 22.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
10 61,58 25.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metformin film tablete 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4280,90

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 202,02 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 184,26 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 111,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 111,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 33,30 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 146,52 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 73,26 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 199,80 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 133,20 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 111,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 406,26 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 137,64 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 91,02 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 257,52 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 33,30 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 259,74 18.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 184,26 4.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 66,60 29.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 73,26 1.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
20 139,86 13.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21 111,00 12.10.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
22 93,24 1.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
23 259,00 19.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metformin film tablete 850 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3737,93

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 15,99 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 79,95 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 133,25 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 63,96 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 26,65 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
6 15,99 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
7 95,94 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
8 191,88 24.2.2021. UNIFARM D.O.O.
9 266,50 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
10 586,30 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
11 159,90 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
12 9,59 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
13 79,95 15.6.2021. UNIFARM D.O.O.
14 143,91 28.6.2021. UNIFARM D.O.O.
15 79,95 4.8.2021. UNIFARM D.O.O.
16 133,25 12.10.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

glimepirid tablete 1 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

371,72

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 8,68 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 5,21 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 13,89 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 43,42 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 1,73 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 23,16 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 17,37 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 17,37 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 26,05 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 1,73 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 23,16 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 15,05 4.8.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 8,68 20.9.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 43,42 12.10.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

glimepirid tablete 2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

748,47

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 25,65 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 53,86 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 30,78 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 25,65 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 76,95 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 20,52 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 15,39 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 46,17 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 4,61 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 5,13 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 15,39 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 15,39 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 1,53 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 20,52 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 30,78 4.8.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

holekalciferol oralne kapi 4000 i.j./ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5176,08

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 100,80 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 25,20 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 30,24 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 252,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 25,20 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 504,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 75,60 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 25,20 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 151,20 30.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 504,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 504,00 22.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 25,20 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 25,05 1.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

vitamini B-kompleksa liofilizat za rastvor za injekciju 0,004 mg+10 mg+100 mg+8 mg+40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

148096,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5340,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 1780,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 3560,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 2136,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 5340,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 1780,00 19.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 8900,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 1780,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 222,50 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 356,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 890,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 19580,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 267,00 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 267,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 5340,00 30.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 22250,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 22250,00 12.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 2314,00 2.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 5340,00 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
20 8900,00 14.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21 890,00 13.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
22 267,00 13.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
23 19580,00 17.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
24 1780,00 17.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

askrobinska kiselina rastvor za injekciju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

88265,70

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2524,50 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 459,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 2295,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 4590,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 1606,50 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 459,00 19.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 4590,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 5508,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 137,70 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 229,50 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 5737,50 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 5049,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 45,90 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 803,25 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 5737,50 19.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 2524,50 30.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 9180,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 9180,00 12.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 1606,50 6.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
20 5967,00 15.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21 5049,00 13.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
22 803,25 22.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
23 229,50 8.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
24 4590,00 23.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
25 918,00 12.10.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

piridoksin rastvor za injekciju 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20596,08

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 419,70 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 13,99 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 1119,20 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 223,84 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 139,90 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 1399,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 2518,20 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 13,99 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 41,97 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 3497,50 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 419,70 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 3497,50 19.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 419,70 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 139,90 6.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 335,76 2.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 419,70 16.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 1399,00 8.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

retinol, ergokalciferol, tokoferol, fitomenandion, sojino ulje koncentrat za emulziju za infuziju 10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11092,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 236,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
2 236,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
3 354,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
4 708,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
5 118,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
6 118,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
7 118,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
8 118,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

kalcijum glukonatrastvor za injekciju 1 000 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INEL-MED DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR 4227082520006 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

32641,79

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 9180,00 22.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
2 550,80 22.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
3 68,85 22.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
4 229,50 23.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
5 688,50 25.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
6 596,70 23.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
7 459,00 22.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
8 688,50 22.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
9 2,29 25.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
10 1147,50 23.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
11 1147,50 22.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
12 2,29 24.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
13 1147,50 25.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
14 918,00 19.4.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
15 68,85 19.3.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
16 688,50 2.4.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
17 8950,50 16.8.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
18 229,50 13.7.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
19 1147,50 9.9.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
20 826,20 14.10.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

magnezijum sulfat rastvor za injekciju 2 000 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25753,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3.3.2021. - 3.3.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.3.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 132,00 23.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
2 495,00 23.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
3 6,60 23.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
4 495,00 23.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
5 66,00 28.4.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
6 33,00 23.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
7 2640,00 23.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
8 8250,00 23.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
9 66,00 23.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
10 99,00 23.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
11 330,00 23.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
12 330,00 23.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
13 8250,00 24.8.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
14 6,60 7.9.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
15 495,00 22.9.2021. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

heparin rastvor za injekciju 25 000 i.j.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

128026,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4795,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 47,95 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 14385,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 7192,50 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 959,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 1438,50 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 3836,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 479,50 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 14385,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 191,80 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 479,50 19.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 3836,00 30.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 28770,00 31.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 11091,15 6.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 959,00 6.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 9590,00 2.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 191,80 22.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 4315,50 16.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 1438,50 14.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
20 47,95 4.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21 14385,00 12.10.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

dalteparin rastvor za injekciju 2 500 i.j.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

237160,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 30800,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 4620,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 1078,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 7700,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 6160,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
6 2772,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
7 12320,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
8 1540,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
9 4620,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
10 35420,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
11 7700,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
12 7700,00 2.4.2021. UNIFARM D.O.O.
13 4620,00 19.4.2021. UNIFARM D.O.O.
14 1078,00 19.3.2021. UNIFARM D.O.O.
15 4620,00 30.3.2021. UNIFARM D.O.O.
16 30800,00 22.3.2021. UNIFARM D.O.O.
17 2772,00 6.4.2021. UNIFARM D.O.O.
18 12320,00 2.4.2021. UNIFARM D.O.O.
19 3080,00 15.4.2021. UNIFARM D.O.O.
20 35420,00 14.5.2021. UNIFARM D.O.O.
21 1540,00 10.5.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

dalteparin rastvor za injekciju 5 000 i.j.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

382185,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 38475,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 10260,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 1795,50 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 25650,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 10260,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
6 14107,50 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
7 15390,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
8 2565,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
9 3847,50 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
10 58995,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
11 6412,50 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
12 6412,50 2.4.2021. UNIFARM D.O.O.
13 3847,50 19.4.2021. UNIFARM D.O.O.
14 769,50 19.3.2021. UNIFARM D.O.O.
15 10260,00 30.3.2021. UNIFARM D.O.O.
16 38475,00 22.3.2021. UNIFARM D.O.O.
17 14107,50 6.4.2021. UNIFARM D.O.O.
18 15390,00 2.4.2021. UNIFARM D.O.O.
19 5130,00 15.4.2021. UNIFARM D.O.O.
20 58995,00 14.5.2021. UNIFARM D.O.O.
21 2565,00 10.5.2021. UNIFARM D.O.O.
22 12825,00 14.6.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enoksaparin rastvor za injekciju 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

189182,34

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4185,45 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 976,60 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 139,51 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 2790,30 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 4185,45 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 976,60 19.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 13951,50 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 6975,75 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 2092,72 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 31390,87 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 1395,15 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 1395,15 31.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 2092,72 19.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 25112,70 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 25112,70 9.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 4185,45 29.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 2790,30 2.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 2790,30 16.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 5580,60 16.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
20 31390,87 16.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enoksaparin rastvor za injekciju 30 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

37240,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4560,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
2 760,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
3 190,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
4 950,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
5 380,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
6 5700,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
7 2280,00 26.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
8 2850,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
9 950,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
10 228,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
11 152,00 31.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
12 190,00 19.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
13 1140,00 30.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
14 4560,00 22.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
15 380,00 2.4.2021. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enoksaparin rastvor za injekciju 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

952810,24

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 21445,20 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 13403,25 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 21445,20 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 53613,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 32167,80 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 13403,25 19.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 26806,50 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 16083,90 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 53,61 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 16083,90 26.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 80419,50 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 60314,62 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 536,13 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 10722,60 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 10722,60 31.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 80419,50 19.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 32167,80 30.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 134032,50 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 134032,50 9.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
20 32167,80 29.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21 53613,00 2.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
22 60314,62 31.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
23 536,13 9.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enoksaparin rastvor za injekciju 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100880,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 26000,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
2 2600,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
3 260,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
4 1300,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
5 520,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
6 2600,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
7 3120,00 26.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
8 13000,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
9 1300,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
10 312,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
11 208,00 31.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
12 260,00 19.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
13 2600,00 30.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
14 26000,00 22.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
15 520,00 2.4.2021. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enoksaparin rastvor za injekciju 60 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

568014,76

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 8872,92 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 3697,05 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 29576,40 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 36970,50 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 11091,15 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 3697,05 19.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 29576,40 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 13309,38 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 73,94 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 12569,97 26.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 55455,75 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 2218,23 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 295,76 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 2218,23 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 2218,23 31.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 55455,75 19.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 5915,28 30.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 92426,25 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 92426,25 9.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
20 11091,15 6.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21 36970,50 2.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
22 2218,23 13.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
23 295,76 9.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enoksaparin rastvor za injekciju 70 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

65325,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2275,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
2 3250,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
3 325,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
4 1625,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
5 650,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
6 3250,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
7 16250,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
8 1625,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
9 325,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
10 325,00 19.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
11 3250,00 30.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
12 2275,00 22.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
13 650,00 2.4.2021. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enoksaparin rastvor za injekciju 80 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

366637,95

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4261,25 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 2982,87 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 34090,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 2130,62 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 1363,60 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 2982,87 19.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 34090,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 15340,50 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 14488,25 26.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 8522,50 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 3409,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 852,25 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 852,25 31.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 8522,50 19.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 4261,25 30.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 76702,50 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 76702,50 9.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 1363,60 6.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 2130,62 2.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
20 3409,00 13.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

acetilsalicilna kiselina tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3520,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 97,80 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 81,17 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 81,17 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 122,25 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 162,83 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 32,27 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 162,83 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 127,14 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 81,17 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 81,17 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 244,50 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 293,40 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 85,57 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 28,36 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 244,50 19.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 162,83 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 28,36 22.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 32,76 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 162,83 16.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
20 81,66 4.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21 65,03 8.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
22 81,17 29.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
23 85,57 13.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
24 83,13 8.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

streptokinaza prašak za rastvor za injekciju /infuziju 1 500 000 i.j.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 FARMALOGIST ALLBIX 4403876500002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

52494,10

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1270,01 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
2 254,00 11.3.2021. FARMALOGIST ALLBIX
3 2116,69 23.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
4 1693,35 25.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
5 2540,03 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
6 1693,35 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
7 8466,79 23.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
8 846,67 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
9 592,67 25.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

alteplaza prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

670508,94

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 38892,63 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 6222,82 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 28002,69 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 38892,63 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 23335,57 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 23335,57 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 15557,05 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 28002,69 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 1555,70 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 28002,69 12.10.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 28,02 21.10.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

traneksaminska kiselina rastvor za injekciju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25585,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 119,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2 2380,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3 357,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4 5950,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5 23,80 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
6 595,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7 119,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8 476,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9 1190,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
10 4760,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
11 1785,00 23.9.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
12 238,00 18.10.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
13 119,00 16.11.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

etamsilat rastvor za injekciju 250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

67160,95

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 16995,60 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 1888,40 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 377,68 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 1416,30 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 944,20 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 1133,04 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 3776,80 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 2360,50 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 1416,30 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 2596,55 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 14,16 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 330,47 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 1227,46 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 330,47 9.9.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 1416,30 12.10.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

kompleks gvožđe (IIII) hidroksida sa saharozom rastvor za injekciju 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTRADE PHARM D.O.O. 4200359510008 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

32704,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3220,00 22.2.2021. INTRADE PHARM D.O.O.
2 84,00 22.2.2021. INTRADE PHARM D.O.O.
3 56,00 22.2.2021. INTRADE PHARM D.O.O.
4 1400,00 23.2.2021. INTRADE PHARM D.O.O.
5 56,00 25.2.2021. INTRADE PHARM D.O.O.
6 2240,00 23.2.2021. INTRADE PHARM D.O.O.
7 5600,00 22.2.2021. INTRADE PHARM D.O.O.
8 140,00 24.2.2021. INTRADE PHARM D.O.O.
9 224,00 25.2.2021. INTRADE PHARM D.O.O.
10 2800,00 23.2.2021. INTRADE PHARM D.O.O.
11 14,00 22.2.2021. INTRADE PHARM D.O.O.
12 210,00 25.2.2021. INTRADE PHARM D.O.O.
13 84,00 3.8.2021. INTRADE PHARM D.O.O.
14 2240,00 27.10.2021. INTRADE PHARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

hidroksokobalamin rastvor za injekciju 2 500 mcg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9640,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 60,20 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 129,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 172,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 172,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 172,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 860,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 172,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 43,00 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 25,80 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 860,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 645,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 129,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 1075,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 172,00 6.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 258,00 3.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

folna kiselina tablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1297,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 270,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 14,40 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 15,60 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 30,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 3,60 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
6 60,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
7 7,20 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
8 36,00 24.2.2021. UNIFARM D.O.O.
9 90,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
10 24,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
11 30,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
12 2,40 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
13 6,00 28.6.2021. UNIFARM D.O.O.
14 48,00 29.7.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

albumin rastvor za infuziju10 g, 20%

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

438610,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 124950,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
2 7140,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
3 1785,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
4 8925,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
5 14280,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
6 3570,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
7 14280,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
8 7140,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
9 17850,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
10 10710,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
11 107,10 24.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
12 8568,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
13 10710,00 19.4.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
14 1785,00 19.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
15 3570,00 29.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
16 7140,00 15.6.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
17 124950,00 1.9.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
18 3570,00 24.8.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
19 10710,00 17.9.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
20 14280,00 6.10.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
21 8568,00 12.11.2021. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

albumin rastvor za infuziju20 g, 20%

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1118853,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 363500,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
2 14540,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
3 3635,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
4 18175,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
5 36350,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
6 7270,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
7 14540,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
8 14540,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
9 36350,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
10 21810,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
11 10905,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
12 21810,00 19.4.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
13 3635,00 19.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
14 29080,00 30.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
15 7270,00 29.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
16 21810,00 11.6.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
17 7270,00 15.6.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
18 363,50 16.8.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
19 14540,00 24.8.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
20 3635,00 28.9.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
21 10178,00 12.11.2021. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

hidroksietilskrob, natrijum-hlorid rastvor za infuziju60 g/1000 ml+9g/1000 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16791,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 709,50 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
2 1832,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
3 709,50 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
4 709,50 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
5 473,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
6 473,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
7 1419,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
8 473,00 12.3.2021. DOO FARMACIJA 2011
9 47,30 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
10 567,60 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
11 473,00 19.4.2021. DOO FARMACIJA 2011
12 709,50 31.5.2021. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

aminokiseline rastvor za infuziju100 g/1000 ml; 250 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

77760,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1680,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
2 240,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
3 480,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
4 600,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
5 4800,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
6 12000,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
7 1200,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
8 12000,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
9 1200,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
10 12000,00 19.4.2021. DOO FARMACIJA 2011
11 720,00 19.3.2021. DOO FARMACIJA 2011
12 4800,00 31.5.2021. DOO FARMACIJA 2011
13 1680,00 20.9.2021. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

aminokiseline rastvor za infuziju100 g/1000 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

114586,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 8256,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 206,40 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 3440,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 6880,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 688,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 137,60 19.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 3440,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 1376,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 6880,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 4128,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 34,40 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 688,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 17200,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 4128,00 14.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 688,00 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 34,40 9.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 6880,00 3.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 3440,00 12.10.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 2752,00 19.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

aminokiseline rastvor za infuziju150 g/1000 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

172082,04

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3661,32 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 488,17 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 12204,40 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 2440,88 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 2440,88 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 732,26 19.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 12204,40 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 19527,04 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 24408,80 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 4881,76 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 1952,70 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 610,22 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 2440,88 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

aminokiseline rastvor za infuziju; staklena boca 80 g/1000 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

82919,03

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 6204,82 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 3384,45 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 338,44 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 11281,50 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 112,81 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 2820,37 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 3498,52 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 11281,50 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 1692,22 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 225,63 19.3.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

prečišćeno sojino ulje emulzija za infuziju 100 mg/ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7400,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 647,50 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
2 925,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
3 92,50 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
4 925,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
5 370,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
6 185,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
7 925,00 30.3.2021. DOO FARMACIJA 2011
8 370,00 15.4.2021. DOO FARMACIJA 2011
9 647,50 26.4.2021. DOO FARMACIJA 2011
10 185,00 8.11.2021. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

prečišćeno sojino ulje emulzija za infuziju 200 mg/ml; 100 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5135,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 917,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
2 45,85 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
3 45,85 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
4 91,70 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
5 1192,10 5.4.2021. DOO FARMACIJA 2011
6 1192,10 30.8.2021. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

prečišćeno sojino ulje emulzija za infuziju 200 mg/ml; 250 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14144,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3.3.2021. - 3.3.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.3.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 136,00 31.3.2021. DOO FARMACIJA 2011
2 68,00 31.3.2021. DOO FARMACIJA 2011
3 2040,00 31.3.2021. DOO FARMACIJA 2011
4 3400,00 31.3.2021. DOO FARMACIJA 2011
5 340,00 31.3.2021. DOO FARMACIJA 2011
6 1020,00 31.3.2021. DOO FARMACIJA 2011
7 68,00 31.3.2021. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

prečišćeno sojino ulje emulzija za infuziju 200 mg/ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

31629,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3438,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
2 3438,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
3 85,95 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
4 859,50 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
5 343,80 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
6 171,90 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
7 343,80 15.4.2021. DOO FARMACIJA 2011
8 1568,00 9.6.2021. DOO FARMACIJA 2011
9 13752,00 30.9.2021. DOO FARMACIJA 2011
10 343,80 8.11.2021. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

glukoza rastvor za infuziju50 g/1000 ml; 100 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2970,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 99,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 198,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 495,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 59,40 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 39,60 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

glukoza rastvor za infuziju50 g/1000 ml; 250 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27939,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 69,50 28.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 69,50 28.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 69,50 28.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 347,50 28.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 1042,50 28.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 278,00 28.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 20850,00 28.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

glukoza rastvor za infuziju i oralni rastvor, polietilenska boca (PE niske gustine)50 g/1000 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

363683,23

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 32713,60 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 10223,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 2044,60 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 4089,20 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 15334,50 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 5111,50 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 20446,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 357,80 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 408,92 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 10223,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 25557,50 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 49070,40 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 122,67 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 5111,50 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 2044,60 19.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 5111,50 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
17 4089,20 12.10.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

glukoza rastvor za infuziju50 g/1000 ml; 1000 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11821,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 199,80 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 499,50 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 3330,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 33,30 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

glukoza rastvor za infuziju100 g/1000 ml; 250 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6982,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 147,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 29,40 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 220,50 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 735,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 147,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
6 1470,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
7 73,50 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

glukoza rastvor za infuziju, polietilenska boca (PE niske gustine) 100 g/1000 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

78452,92

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 15395,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 4310,60 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 307,90 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 2463,20 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 1847,40 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 123,16 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 615,80 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 3694,80 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 615,80 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 8005,40 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 1477,92 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 307,90 19.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 123,16 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 2463,20 12.10.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

glukoza rastvor za injekciju 500 mg/ml, 10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

26298,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2700,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
2 1800,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
3 360,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
4 360,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
5 360,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
6 540,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
7 360,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
8 27,00 24.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
9 36,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
10 360,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
11 2250,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
12 360,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
13 360,00 23.6.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
14 450,00 29.7.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
15 180,00 24.8.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
16 1260,00 29.9.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
17 1530,00 21.10.2021. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

glukoza rastvor za injekciju 400 mg/ml, 10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INEL-MED DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR 4227082520006 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5276,81

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 244,75 22.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
2 979,00 22.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
3 195,80 22.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
4 146,85 23.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
5 979,00 22.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
6 19,58 24.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
7 19,58 25.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
8 195,80 19.3.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
9 244,75 28.5.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

aminokiseline, kombinacije rastvor za infuziju100 g/1000 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INEL-MED DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR 4227082520006 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

24312,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1039,00 22.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
2 207,80 22.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
3 207,80 22.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
4 519,50 23.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
5 519,50 25.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
6 207,80 23.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
7 1558,50 22.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
8 2078,00 22.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
9 5195,00 23.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
10 51,95 22.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
11 207,80 25.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
12 311,70 19.3.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

aminokiseline, glukoza, lipidi emulzija za infuziju 1700 kcal

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

182512,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 40800,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
2 4896,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
3 489,60 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
4 10880,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
5 5440,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
6 1632,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
7 1088,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
8 8160,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
9 4352,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
10 1360,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
11 4352,00 7.4.2021. DOO FARMACIJA 2011
12 598,40 19.3.2021. DOO FARMACIJA 2011
13 1632,00 9.6.2021. DOO FARMACIJA 2011
14 5440,00 31.5.2021. DOO FARMACIJA 2011
15 5440,00 3.6.2021. DOO FARMACIJA 2011
16 40800,00 20.9.2021. DOO FARMACIJA 2011
17 5440,00 28.9.2021. DOO FARMACIJA 2011
18 2176,00 20.10.2021. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

kalcijum-hlorid, kalijum-hlorid, natrijum-hlorid rastvor za infuziju, polietilenska boca (PE niske gustine) 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

295596,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3.3.2021. - 3.3.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.3.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 23753,25 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 17419,05 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 5278,50 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 2111,40 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 3167,10 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 29559,60 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 7917,75 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 21114,00 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 7917,75 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 422,28 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 13196,25 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 15835,50 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 105,57 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 7917,75 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 21114,00 3.8.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 2111,40 3.8.2021. INTERPROMET D.O.O.
17 105,57 4.10.2021. INTERPROMET D.O.O.
18 7917,75 12.10.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

kalcijum-hlorid, kalijum-hlorid, natrijum-hlorid, natrijum-laktat rastvor za infuziju, plastična boca 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

176823,45

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 25944,75 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 11974,50 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 399,15 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 159,66 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 3991,50 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 3991,50 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 1197,45 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 6386,40 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 17562,60 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 13171,95 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 3193,20 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 399,15 19.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 3991,50 2.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 3991,50 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 25944,75 16.8.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 13171,95 16.11.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

manitol rastvor za infuziju200 g/1000 ml; 250 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

164527,62

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 28544,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 3710,72 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 142,72 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 4281,60 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 8563,20 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 2854,40 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 8563,20 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 28,54 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 4281,60 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 5708,80 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 11417,60 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 14,27 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 2283,52 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 142,72 19.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 2854,40 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 8563,20 3.8.2021. INTERPROMET D.O.O.
17 2283,52 9.9.2021. INTERPROMET D.O.O.
18 4281,60 12.10.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

manitol, sorbitol rastvor za ispiranje bešike; PVC kesa 5000 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

166800,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

8.6.2021. - 8.6.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

8.6.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 50,00 12.7.2021. DOO FARMACIJA 2011
2 20000,00 9.7.2021. DOO FARMACIJA 2011
3 12500,00 12.7.2021. DOO FARMACIJA 2011
4 15000,00 12.7.2021. DOO FARMACIJA 2011
5 10000,00 16.11.2021. DOO FARMACIJA 2011
6 3000,00 9.7.2021. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

bakar hlorid, magnezijum hlorid, kalijum jodid, selen, natrijum fluorid, cink hlorid koncentrat za rastvor za infuziju
10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8260,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 236,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
2 236,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
3 118,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
4 472,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
5 118,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
6 118,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

kalijum-hlorid koncentrat za rastvor za infuziju 74 mg/ ml; 20 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

78845,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4620,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
2 192,50 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
3 1925,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
4 4620,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
5 2310,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
6 1925,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
7 2310,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
8 1925,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
9 9240,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
10 1540,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
11 1540,00 19.4.2021. DOO FARMACIJA 2011
12 192,50 19.3.2021. DOO FARMACIJA 2011
13 2310,00 31.5.2021. DOO FARMACIJA 2011
14 3850,00 30.9.2021. DOO FARMACIJA 2011
15 1925,00 20.10.2021. DOO FARMACIJA 2011
16 1925,00 15.11.2021. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

natrijum-hidrogenkarbonat koncentrat za rastvor za infuziju 84 g/1000 ml; 20 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INEL-MED DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR 4227082520006 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

118364,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3.8.2021. - 3.8.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.8.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 597,80 12.8.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
2 597,80 12.8.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
3 5978,00 17.8.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
4 14945,00 13.8.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
5 298,90 25.8.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
6 298,90 25.8.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
7 2989,00 2.9.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
8 59780,00 17.9.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
9 8967,00 27.9.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
10 2989,00 5.10.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
11 5978,00 16.11.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

natrijum-hlorid rastvor za infuziju9 g/1000 ml; 250 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

180856,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 9400,00 28.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 564,00 28.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 18800,00 28.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 2350,00 28.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 470,00 28.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 47000,00 28.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 9400,00 28.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 4700,00 17.5.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9 4700,00 14.5.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
10 18800,00 28.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
11 188,00 28.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
12 47000,00 16.8.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
13 94,00 13.9.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
14 1410,00 28.9.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

natrijum-hlorid rastvor za infuziju, polietilenska boca (PE niske gustine) 9 g/1000 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1222952,98

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3.3.2021. - 3.3.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.3.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 787,27 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 41988,00 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 70854,75 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 9447,30 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 26242,50 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 36739,50 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 270297,75 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 1836,97 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 26242,50 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 314,91 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 36739,50 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 26242,50 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 419,88 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 20944,00 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 41988,00 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 341,15 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
17 9447,30 22.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
18 935,02 12.7.2021. INTERPROMET D.O.O.
19 26242,50 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
20 36739,50 3.8.2021. INTERPROMET D.O.O.
21 26242,50 3.8.2021. INTERPROMET D.O.O.
22 10497,00 30.9.2021. INTERPROMET D.O.O.
23 341,15 4.10.2021. INTERPROMET D.O.O.
24 270297,75 14.10.2021. INTERPROMET D.O.O.
25 26242,50 12.10.2021. INTERPROMET D.O.O.
26 70854,75 26.10.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

natrijum-hlorid rastvor za infuziju100 mg/ml; 10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INEL-MED DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR 4227082520006 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27178,24

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1998,40 22.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
2 124,90 22.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
3 624,50 23.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
4 1249,00 25.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
5 37,47 23.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
6 249,80 22.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
7 74,94 22.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
8 624,50 23.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
9 249,80 25.2.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR
10 249,80 21.5.2021. "INEL-MED" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,USLUGE I ZASTUPANJA,EXPORT-IMPORT D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B1, B2, B6, B12, nikotinamid, pantotenska kiselina, vitamin C, biotin, folna kiselina prašak za rastvor za infuziju
10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

152233,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 176,40 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
2 176,40 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
3 882,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
4 529,20 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
5 176,40 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
6 70560,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
7 88,20 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
8 88,20 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
9 1587,60 16.8.2021. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

digoksin tablete 0,25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2014,57

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 69,15 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 34,11 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 92,20 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 13,83 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 18,44 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 46,10 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 73,76 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 18,44 24.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9 9,22 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
10 345,75 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
11 165,96 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
12 4,61 24.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
13 9,22 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
14 35,03 19.3.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
15 13,83 3.8.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

digoksin rastvor za injekciju/infuziju 0,25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18146,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 860,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 860,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 43,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 1720,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 258,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
6 172,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
7 215,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
8 1032,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
9 8,60 24.2.2021. UNIFARM D.O.O.
10 2150,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
11 1290,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
12 301,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
13 43,00 19.3.2021. UNIFARM D.O.O.
14 172,00 6.4.2021. UNIFARM D.O.O.
15 17,20 28.6.2021. UNIFARM D.O.O.
16 860,00 1.9.2021. UNIFARM D.O.O.
17 1290,00 16.9.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

propafenon film tablete 150 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

918,39

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 58,08 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 14,52 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 18,15 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 36,30 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 29,04 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 7,26 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 21,78 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 18,15 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 3,63 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 58,08 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 54,45 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 130,68 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 3,63 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 7,26 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 18,15 19.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 14,52 30.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
17 7,26 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

amiodaron tablete 200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7668,28

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 749,06 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 261,30 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 52,26 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 174,20 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 522,60 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 69,68 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 348,40 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 34,84 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 10,45 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 174,20 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 174,20 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 1045,20 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 52,26 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 52,26 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 34,84 19.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 174,20 15.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
17 69,68 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
18 34,84 16.6.2021. INTERPROMET D.O.O.
19 73,16 1.11.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

amiodaron rastvor za injekciju 150 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

134178,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 16500,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
2 4950,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
3 330,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
4 1650,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
5 9900,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
6 990,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
7 4950,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
8 1650,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
9 33,00 24.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
10 2475,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
11 5940,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
12 1155,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
13 1650,00 15.4.2021. DOO FARMACIJA 2011
14 990,00 31.5.2021. DOO FARMACIJA 2011
15 5970,00 16.8.2021. DOO FARMACIJA 2011
16 4950,00 30.9.2021. DOO FARMACIJA 2011
17 6600,00 18.10.2021. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

fenilefrin rastvor za injekciju 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15382,10

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 797,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2 398,50 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3 797,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4 1195,50 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5 239,10 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
6 1594,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7 318,80 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8 2391,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9 398,50 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
10 398,50 3.8.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
11 159,40 16.11.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

noradrenalin rastvor za injekciju 2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

44601,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 595,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2 238,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3 1785,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4 35700,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5 119,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
6 178,50 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7 119,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8 416,50 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9 2023,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
10 59,50 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
11 238,00 25.8.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
12 119,00 7.9.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
13 416,50 22.9.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
14 833,00 23.9.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
15 23,80 16.11.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

dopamin koncentrat za rastvor za infuziju 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27332,34

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1239,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2 1239,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3 2478,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4 3097,50 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5 929,25 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
6 1239,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7 1239,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8 37,17 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9 619,50 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
10 247,80 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

dopamin koncentrat za rastvor za infuziju 200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

34404,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3294,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
2 1830,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
3 45,75 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
4 1372,50 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
5 2745,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
6 183,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
7 1830,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
8 1281,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
9 1830,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
10 2013,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
11 219,60 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
12 1914,00 11.6.2021. DOO FARMACIJA 2011
13 183,00 31.5.2021. DOO FARMACIJA 2011
14 3294,00 28.5.2021. DOO FARMACIJA 2011
15 3480,00 18.10.2021. DOO FARMACIJA 2011
16 870,00 19.11.2021. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

dobutamin koncentrat za rastvor za infuziju 250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

80391,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 18990,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
2 3165,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
3 126,60 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
4 63,30 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
5 633,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
6 253,20 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
7 1266,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
8 1266,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
9 1266,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
10 126,60 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
11 9495,00 30.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
12 1266,00 15.4.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
13 620,00 15.6.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
14 620,00 28.9.2021. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

adrenalin rastvor za injekciju (iv; im) 1 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12368,75

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 250,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
2 37,50 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
3 125,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
4 250,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
5 1,75 24.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
6 125,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
7 250,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
8 125,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
9 5,00 24.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
10 2,50 24.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
11 300,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
12 300,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
13 50,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
14 125,00 15.4.2021. DOO FARMACIJA 2011
15 50,00 15.6.2021. DOO FARMACIJA 2011
16 4250,00 30.8.2021. DOO FARMACIJA 2011
17 250,00 30.9.2021. DOO FARMACIJA 2011
18 300,00 10.12.2021. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

milrinon rastvor za injekciju 1 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6360,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1440,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 120,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 480,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 240,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 48,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
6 120,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
7 48,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
8 1680,00 9.6.2021. UNIFARM D.O.O.
9 720,00 16.8.2021. UNIFARM D.O.O.
10 480,00 22.7.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

gliceril trinitrat sublingvalni sprej 0,4 mg/doza

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7796,25

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 87,50 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 131,25 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 87,50 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 87,50 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 43,75 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 437,50 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 35,00 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 43,75 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 875,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 61,25 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 17,50 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 43,75 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

gliceril trinitrat rastvor za injekciju 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14757,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1806,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
2 903,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
3 25,80 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
4 258,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
5 1290,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
6 180,60 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
7 258,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
8 258,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
9 1290,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
10 258,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
11 258,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
12 903,00 30.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
13 1290,00 28.4.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
14 258,00 15.6.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
15 258,00 6.10.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
16 258,00 21.10.2021. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

izosorbid mononitrat tablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2821,53

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 86,55 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 57,12 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 143,67 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 51,93 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 17,31 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 57,12 19.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 5,19 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 69,24 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 34,62 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 129,82 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 576,42 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 129,82 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 17,31 24.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 6,92 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 17,31 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 129,82 8.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

izosorbid mononitrat tablete 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4024,28

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 13,84 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 13,84 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 229,82 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 221,52 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 13,84 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 8,30 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 110,76 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 55,38 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 69,22 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 922,07 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 207,67 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 11,08 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 13,84 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 13,84 4.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

alprostadil rastvor za injekciju 0,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13440,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 840,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 840,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 210,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 4200,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 840,00 28.5.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

adenosin rastvor za injekciju 6 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4428,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 492,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 49,20 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 196,80 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 590,40 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 98,40 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
6 49,20 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
7 295,20 24.3.2021. UNIFARM D.O.O.
8 196,80 17.5.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ibuprofen rastvor za injekciju 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

131687,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 13437,50 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 2687,50 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 40312,50 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metildopa film tablete 250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11039,52

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 354,48 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 506,40 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 126,60 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 101,28 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 253,20 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 379,80 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 227,88 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 379,80 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 759,60 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 37,98 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 2405,40 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 101,28 2.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 253,20 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

urapidil rastvor za injekciju 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

50953,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 7605,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
2 1267,50 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
3 126,75 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
4 253,50 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
5 2028,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
6 507,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
7 507,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
8 253,50 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
9 760,50 23.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
10 2535,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
11 2408,25 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
12 1014,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
13 2028,00 28.4.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
14 126,75 4.8.2021. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

urapidil rastvor za injekciju 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

78270,41

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1557,62 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 194,70 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 389,40 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 2336,43 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 778,81 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 1947,02 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 1401,85 23.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 155,76 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 3894,05 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 3699,35 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 1168,21 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 21027,87 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 3115,24 28.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 778,81 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

hidrohlorotiazid tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1280,45

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 35,10 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 52,65 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 87,75 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 0,52 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 14,04 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 4,21 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 3,15 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 52,65 24.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9 35,10 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
10 263,25 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
11 21,06 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
12 17,55 24.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
13 5,26 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
14 3,51 15.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
15 21,06 14.6.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
16 6,31 19.7.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
17 26,32 30.8.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
18 17,55 13.9.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

furosemid tablete 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 FARMALOGIST ALLBIX 4403876500002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3389,85

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 139,50 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
2 69,75 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
3 186,00 11.3.2021. FARMALOGIST ALLBIX
4 93,00 23.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
5 139,50 25.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
6 32,55 23.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
7 116,25 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
8 74,40 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
9 34,87 24.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
10 16,27 25.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
11 348,75 23.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
12 209,25 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
13 23,25 24.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
14 13,95 25.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
15 65,10 15.6.2021. FARMALOGIST ALLBIX
16 37,20 22.7.2021. FARMALOGIST ALLBIX
17 209,25 9.9.2021. FARMALOGIST ALLBIX
18 16,27 20.10.2021. FARMALOGIST ALLBIX


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

spironolakton tablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7900,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 400,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 280,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 30,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 120,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 120,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
6 160,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
7 200,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
8 240,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
9 500,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
10 1450,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
11 40,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
12 160,00 6.4.2021. UNIFARM D.O.O.
13 180,00 28.4.2021. UNIFARM D.O.O.
14 160,00 15.6.2021. UNIFARM D.O.O.
15 320,00 1.9.2021. UNIFARM D.O.O.
16 120,00 12.10.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

propranolol tablete 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 FARMALOGIST ALLBIX 4403876500002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

750,92

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 36,90 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
2 18,45 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
3 18,45 11.3.2021. FARMALOGIST ALLBIX
4 36,90 23.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
5 9,22 25.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
6 16,60 23.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
7 3,69 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
8 18,45 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
9 36,90 24.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
10 36,90 25.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
11 5,53 23.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
12 88,56 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
13 11,07 24.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
14 2,76 25.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
15 18,45 19.3.2021. FARMALOGIST ALLBIX
16 18,45 15.6.2021. FARMALOGIST ALLBIX
17 9,26 3.8.2021. FARMALOGIST ALLBIX
18 16,60 22.7.2021. FARMALOGIST ALLBIX
19 36,90 20.10.2021. FARMALOGIST ALLBIX


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metoprolol tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2775,28

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 13,56 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 67,80 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 180,34 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 94,92 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 14,91 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 135,60 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 81,36 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 203,40 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 88,14 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 226,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 108,48 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 81,36 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 17,63 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 16,27 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 88,14 8.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 75,94 30.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 17,63 1.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metoprolol rastvor za injekciju 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40950,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 351,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 117,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 468,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 4680,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 468,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
6 2340,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
7 70,20 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
8 1755,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
9 2106,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
10 468,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
11 468,00 6.4.2021. UNIFARM D.O.O.
12 4680,00 28.4.2021. UNIFARM D.O.O.
13 7020,00 30.8.2021. UNIFARM D.O.O.
14 351,00 1.9.2021. UNIFARM D.O.O.
15 2106,00 16.9.2021. UNIFARM D.O.O.
16 163,80 30.9.2021. UNIFARM D.O.O.
17 468,00 12.10.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

karvedilol tablete 6,25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1759,18

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 87,60 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 24,52 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 49,05 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 52,56 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 87,60 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 22,07 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 10,51 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 65,70 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 13,14 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 131,40 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 294,33 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 15,76 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 17,16 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 15,76 8.11.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

karvedilol tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

729,83

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 14,25 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 15,96 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 34,20 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 3,19 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 6,84 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 8,55 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 171,00 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 79,80 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 3,42 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 1,59 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 10,26 8.11.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

amlodipin tablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

693,06

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 17,01 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 37,80 28.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 18,90 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 11,34 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 7,56 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 18,90 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 17,01 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 9,45 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 66,15 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 85,05 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 17,01 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 2,83 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 17,01 30.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 7,56 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 7,56 3.8.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

amlodipin tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1227,79

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 17,70 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 73,75 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 29,50 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 17,70 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 11,80 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 59,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 58,85 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 17,70 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 35,40 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 147,50 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 106,20 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 26,55 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 2,65 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 26,55 2.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 11,80 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 73,75 4.8.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

nifedipintablete sa produženim oslobađanjem 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 FARMALOGIST ALLBIX 4403876500002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6034,75

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 358,50 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
2 179,25 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
3 358,50 11.3.2021. FARMALOGIST ALLBIX
4 83,65 23.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
5 119,50 25.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
6 119,50 23.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
7 179,25 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
8 83,65 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
9 179,25 24.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
10 71,70 25.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
11 896,25 23.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
12 358,50 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
13 35,85 25.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
14 59,75 15.6.2021. FARMALOGIST ALLBIX
15 179,25 17.6.2021. FARMALOGIST ALLBIX
16 179,25 4.8.2021. FARMALOGIST ALLBIX
17 119,50 22.7.2021. FARMALOGIST ALLBIX


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

nimodipin rastvor za infuziju10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

56563,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 22230,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
2 247,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
3 247,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
4 123,50 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
5 1235,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
6 617,50 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
7 617,50 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
8 247,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
9 247,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
10 247,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
11 247,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
12 22230,00 20.9.2021. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

verapamil rastvor za injekciju 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12401,30

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1123,50 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 481,50 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 32,10 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 160,50 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 1070,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
6 160,50 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
7 267,50 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
8 214,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
9 214,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
10 642,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
11 187,25 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
12 160,50 6.4.2021. UNIFARM D.O.O.
13 10,70 28.6.2021. UNIFARM D.O.O.
14 4280,00 3.8.2021. UNIFARM D.O.O.
15 32,10 4.8.2021. UNIFARM D.O.O.
16 1123,50 24.8.2021. UNIFARM D.O.O.
17 481,50 1.9.2021. UNIFARM D.O.O.
18 160,50 30.9.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enalapriltablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1154,55

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 44,75 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 1,07 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 1,79 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 71,60 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 5,37 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 8,95 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 1,61 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 42,96 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 14,32 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 179,00 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 196,90 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 6,26 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 8,95 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 1,79 4.8.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 42,96 2.9.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enalapriltablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3120,12

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 182,25 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 72,90 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 72,90 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 36,45 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 36,45 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 72,90 19.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 193,91 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 87,48 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 145,80 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 72,90 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 242,75 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 218,70 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 54,67 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 4,37 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 36,45 28.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 36,45 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 54,67 9.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 72,90 8.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 242,75 30.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
20 121,01 6.10.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21 69,25 8.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

klotrimazol krem 10 mg/g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4955,54

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 27,95 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 419,25 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 27,95 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 27,95 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 11,18 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 27,95 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 111,80 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 83,85 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 209,62 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 838,50 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 67,08 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 5,59 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 559,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 16,77 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 55,90 9.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

mupirocin mast 20 mg/g, 15 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1670,72

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 73,60 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 36,80 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 73,60 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 22,08 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 36,80 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 22,08 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 36,80 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 73,60 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 147,20 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 36,80 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 7,36 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 14,72 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 73,60 16.8.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

sulfadiazin-srebro krem 10 mg/g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6332,65

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1067,00 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 298,76 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 80,02 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 256,08 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 320,10 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 402,79 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 42,68 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 26,67 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9 10,67 24.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
10 42,68 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
11 533,50 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
12 64,02 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
13 26,67 24.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
14 48,01 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
15 320,10 28.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
16 25,60 13.9.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

fluocinolon acetonid krem 250 mcg/g, 15 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3360,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 9,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 90,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 36,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 1,80 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 18,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 18,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 18,00 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 9,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 18,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 540,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 3,60 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 900,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 1,80 28.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 18,00 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 90,00 4.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 9,00 8.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

betametazon, gentamicin mast 0,5 mg/g+1 mg/g, 15 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2379,75

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 8,35 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 83,50 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 33,40 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 83,50 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 41,75 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 8,35 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 16,70 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 25,05 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 25,05 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 125,25 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 501,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 41,75 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 3,34 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 150,30 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 41,75 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 83,50 4.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 25,05 8.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 150,30 24.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 41,75 13.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
20 167,00 18.10.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

betametazon, gentamicin krem 0,5 mg/g+1 mg/g, 15 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2274,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 10,34 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 103,40 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 41,36 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 10,34 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 31,02 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 10,34 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 31,02 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 16,54 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 51,70 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 620,40 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 4,14 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 206,80 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 31,02 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 206,80 18.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 103,40 4.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 14,47 8.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

povidon jod pjena za kožu 7,5 g/100 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

106549,84

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2389,01 28.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 2389,01 28.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 7167,03 28.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 3583,51 28.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 597,25 28.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 4778,02 28.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 13139,55 28.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 4778,02 28.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 5972,52 28.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 119,45 28.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 3583,51 3.8.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 4778,02 16.11.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

povidon jod rastvor za kožu; HDPE boca 10 g/100 ml, 500ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

88389,54

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3.3.2021. - 3.3.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.3.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 11946,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 1194,60 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 3258,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 2715,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 8145,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 54,30 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 2443,50 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 2715,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 2443,50 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 86,88 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 65,16 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 3801,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 4615,50 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 76,02 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 651,60 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 2443,50 12.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 3258,00 4.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 76,02 13.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 8145,00 18.10.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
20 651,60 1.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21 4615,50 16.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metilergometrin rastvor za injekciju 0,2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16707,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 612,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2 918,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3 1530,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4 918,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5 1836,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
6 918,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7 306,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8 153,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9 612,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
10 612,00 16.11.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

dinoproston vaginalne tablete 3 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14244,08

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1073,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 67,06 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 268,25 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 160,95 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 2682,50 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
6 670,62 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
7 670,62 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
8 134,12 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
9 214,60 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
10 1073,00 1.9.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

dinoproston gel za cerviks 0,5 mg/3 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

29120,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4170,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 1251,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 695,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 417,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 278,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
6 208,50 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
7 417,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
8 6950,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
9 417,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
10 319,70 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
11 417,00 1.9.2021. UNIFARM D.O.O.
12 417,00 17.9.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

heksoprenalin rastvor za injekciju 0,01 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

83293,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 11680,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
2 3650,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
3 1825,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
4 730,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
5 730,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
6 584,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
7 365,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
8 21900,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
9 146,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

trospijum rastvor za injekciju 0,2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

35839,22

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3027,60 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 4162,95 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 37,84 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 378,45 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 1892,25 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 1892,25 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 1892,25 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 756,90 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 3027,60 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 454,14 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 189,22 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 1892,25 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 3027,60 24.8.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 378,45 30.9.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

oksitocin rastvor za injekciju 5 i.j.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21462,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3285,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
2 219,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
3 730,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
4 730,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
5 182,50 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
6 1095,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
7 584,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
8 1460,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
9 2190,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
10 219,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
11 1460,00 19.4.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
12 365,00 30.9.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
13 219,00 12.11.2021. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

oksitocin rastvor za injekciju 10 i.j.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22720,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 960,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
2 640,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
3 160,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
4 320,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
5 1600,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
6 1120,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
7 800,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
8 2400,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
9 2400,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
10 320,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
11 2400,00 19.4.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
12 800,00 30.9.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
13 1280,00 8.11.2021. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

deksametazon rastvor za injekciju 4 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

57527,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 13156,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 1196,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 478,40 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 2392,00 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 5,98 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 1196,00 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 1315,60 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 2392,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 23,92 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 11,96 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 956,80 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 2392,00 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 2750,80 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 11,96 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 717,60 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 2392,00 19.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
17 478,40 19.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
18 956,80 30.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
19 1196,00 2.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
20 2392,00 12.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
21 478,40 22.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
22 1315,60 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
23 1435,20 11.6.2021. INTERPROMET D.O.O.
24 299,00 11.6.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

deksametazon tablete 0,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1547,10

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 18,34 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 61,15 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 24,46 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 61,15 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 6,11 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 61,15 19.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 122,30 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 6,11 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 30,57 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 6,11 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 6,11 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 18,34 30.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 428,05 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 61,15 28.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 6,11 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 428,05 16.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

deksametazon tablete 4 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7048,16

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1136,80 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 68,20 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 284,20 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 227,36 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 568,40 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 56,84 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 227,36 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 113,68 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 170,52 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 284,20 19.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 45,47 30.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 568,40 28.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 56,84 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metilprednizolon suspenzija za injekciju 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17423,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 78,60 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2 262,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3 131,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4 131,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5 2358,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
6 26,20 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7 262,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8 131,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9 78,60 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
10 5240,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
11 262,00 16.11.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metilprednizolon prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

73082,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 666,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 222,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 732,60 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 1465,20 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 5905,20 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 222,00 19.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 1465,20 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 1021,20 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 11100,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 22,20 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 155,40 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 444,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 11100,00 19.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 12565,20 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 12587,40 9.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 5934,80 29.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 732,60 8.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 2974,80 28.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 510,60 22.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
20 288,60 16.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21 288,60 16.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
22 237,69 3.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metilprednizolon prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

414800,68

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 9464,38 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 1234,48 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 10945,76 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 12344,85 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 16459,80 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 1234,48 19.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 19175,66 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 9601,55 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 205,74 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 41149,50 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 31520,52 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 123,44 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 1357,93 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 41149,50 19.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 9135,18 30.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 24689,70 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 76538,07 22.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 16459,80 29.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 10945,76 8.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
20 9587,83 15.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21 31520,51 13.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
22 15060,71 28.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
23 1934,02 22.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
24 5486,60 9.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
25 1357,93 16.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
26 1357,93 16.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
27 4114,95 11.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
28 54,86 17.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
29 4114,95 20.10.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metilprednizolon prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 125 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8068,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1467,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2 489,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3 489,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4 244,50 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5 733,50 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
6 244,50 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7 244,50 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8 293,40 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9 244,50 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
10 489,00 16.11.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metilprednizolon prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

153450,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2557,50 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 511,50 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 4092,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 4092,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 1023,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 5115,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 1023,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 7161,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 6138,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 4092,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 6138,00 19.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 20460,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 53196,00 9.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 6138,00 8.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 4092,00 15.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 5115,00 22.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 6108,00 14.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 1023,00 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 1018,00 22.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
20 6108,00 18.10.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

prednizon tablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1857,79

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2,48 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 82,90 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 16,58 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 16,58 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 8,29 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 24,87 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 8,29 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 41,45 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9 298,44 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
10 2,48 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
11 8,29 6.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

prednizon tablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6354,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 89,25 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 178,50 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 89,25 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 142,80 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 89,25 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 53,55 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 24,99 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 17,85 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 17,85 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 892,50 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 321,30 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 17,85 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 357,00 19.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 89,25 30.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 892,50 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 89,25 6.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 124,95 2.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 321,30 14.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 14,28 21.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
20 17,85 8.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21 17,85 29.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
22 89,25 12.10.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

hidrokortizon prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15490,04

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3638,60 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 1663,36 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 103,96 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 41,58 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 207,92 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 41,58 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 103,96 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 623,76 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 207,92 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 311,88 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 62,37 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 103,96 19.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 2495,04 30.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 415,84 28.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 62,37 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 3638,60 29.9.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

levotiroksin-natrijum tablete 100 mcg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

578,05

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3.3.2021. - 3.3.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.3.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 25,98 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 6,49 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 34,64 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 2,16 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 21,65 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 21,65 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 43,30 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 3,24 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 10,82 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 25,98 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 77,94 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 6,49 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 8,66 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 3,24 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 43,30 16.8.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

propiltiouracil tablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

236,67

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 9,24 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 3,69 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 9,24 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 18,49 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 3,69 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 11,09 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 9,24 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 4,62 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 1,84 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 5,54 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

propiltiouracil tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

374,86

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 33,47 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 15,06 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 16,73 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 33,47 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 16,73 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 15,06 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 8,36 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 3,34 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 15,06 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

tiamazol tablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

553,54

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 44,64 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 20,83 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 14,88 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 74,40 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 5,95 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 4,46 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 29,76 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 44,64 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9 29,76 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
10 2,97 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

doksiciklin kapsule 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5142,27

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 987,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 24,67 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 49,35 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 98,70 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 19,74 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 123,37 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 148,05 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 14,80 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 59,22 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 78,96 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 493,50 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 296,10 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 49,35 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 29,61 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 49,35 19.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 14,80 30.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
17 987,00 9.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
18 69,09 22.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
19 296,10 7.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
20 123,37 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
21 49,35 1.11.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

amoksicilin kapsule 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11544,19

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 305,20 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 366,24 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 381,50 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 305,20 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 92,78 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 190,75 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 152,60 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 122,08 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 366,24 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 1220,80 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 732,48 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 213,64 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 24,41 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 1144,50 9.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 97,96 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 366,24 30.9.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

amoksicilin prašak(granule) za oralnu suspenziju 250 mg/5 ml, 100 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1286,42

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 46,77 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 38,98 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 15,59 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 31,18 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 46,77 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 46,77 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 77,96 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 155,93 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 31,18 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 3,11 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 62,37 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

benzilpenicilin-natrijum prašak za rastvor za injekciju 1 000 000 i.j.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

29512,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 272,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2 952,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3 408,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4 680,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5 7344,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
6 272,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7 136,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8 340,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9 68,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
10 136,00 16.11.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

benzilpenicilin-natrijum, benzilpenicilin-prokain prašak za suspenziju za injekciju 200 000 i.j.+ 600 000 i.j.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18393,90

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 645,40 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 64,54 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 1290,80 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 258,16 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 129,08 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 645,40 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 129,08 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 64,54 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 645,40 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 1936,20 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 645,40 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 1290,80 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 129,08 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 129,08 23.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

kloksacilin prašak za injekciju 1 000 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 FARMALOGIST ALLBIX 4403876500002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8176,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 138,00 28.4.2021. FARMALOGIST ALLBIX
2 172,50 28.4.2021. FARMALOGIST ALLBIX
3 172,50 28.4.2021. FARMALOGIST ALLBIX
4 862,50 28.4.2021. FARMALOGIST ALLBIX
5 86,25 28.4.2021. FARMALOGIST ALLBIX
6 345,00 28.4.2021. FARMALOGIST ALLBIX
7 345,00 28.4.2021. FARMALOGIST ALLBIX
8 345,00 28.4.2021. FARMALOGIST ALLBIX
9 1725,00 12.10.2021. FARMALOGIST ALLBIX
10 345,00 11.10.2021. FARMALOGIST ALLBIX
11 1811,25 3.11.2021. FARMALOGIST ALLBIX


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

amoksicilin, klavulanska kiselina prašak za rastvor za injekciju 500 mg+100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

72561,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2010,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2 100,50 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3 1005,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4 1005,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5 201,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
6 603,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7 301,50 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8 603,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9 1005,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
10 603,00 23.9.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

amoksicilin, klavulanska kiselina prašak za rastvor za injekciju 1 000 mg+200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

352070,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5700,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
2 190,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
3 1140,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
4 3800,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
5 5700,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
6 95,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
7 1900,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
8 11400,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
9 760,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
10 5700,00 19.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
11 5700,00 30.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
12 38000,00 9.6.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
13 190,00 23.6.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
14 114000,00 29.9.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
15 3800,00 6.10.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
16 3800,00 27.10.2021. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

piperacilin, tazobaktam prašak za rastvor za injekciju/infuziju 2 000 mg+ 250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

37982,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 579,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2 289,50 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3 2895,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4 17370,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5 1737,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
6 57,90 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7 347,40 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8 2895,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9 347,40 16.11.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

piperacilin, tazobaktam prašak za rastvor za injekciju/infuziju 4 000 mg+500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

131580,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 42500,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
2 3400,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
3 4250,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
4 205,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
5 2550,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
6 3400,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
7 3400,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
8 255,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
9 1190,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
10 1275,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
11 595,00 19.4.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
12 4250,00 19.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
13 3400,00 30.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
14 3400,00 29.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
15 1190,00 13.4.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
16 1275,00 22.4.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
17 42500,00 9.6.2021. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

cefaleksin kapsule 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13895,93

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 58,74 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 391,60 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 489,50 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 234,96 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 734,25 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 15,66 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 469,92 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 313,28 24.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9 234,96 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
10 1566,40 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
11 939,84 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
12 156,64 24.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
13 195,80 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
14 979,00 15.6.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
15 156,64 13.9.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

cefazolin prašak za rastvor za injekciju/infuziju 1 000 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

220572,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 17600,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 2200,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 3080,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 5700,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 880,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
6 2640,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
7 2640,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
8 10560,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
9 1320,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
10 7040,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
11 33000,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
12 61,60 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
13 2200,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
14 6160,00 19.4.2021. UNIFARM D.O.O.
15 880,00 12.4.2021. UNIFARM D.O.O.
16 1760,00 15.6.2021. UNIFARM D.O.O.
17 3080,00 4.8.2021. UNIFARM D.O.O.
18 33000,00 16.9.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

cefuroksim prašak za rastvor za injekciju/infuziju 1 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

56112,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 448,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
2 336,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
3 1120,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
4 224,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
5 1568,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
6 13440,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
7 4480,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
8 448,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
9 448,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
10 448,00 7.4.2021. DOO FARMACIJA 2011
11 6720,00 19.4.2021. DOO FARMACIJA 2011
12 1120,00 19.4.2021. DOO FARMACIJA 2011
13 1792,00 31.5.2021. DOO FARMACIJA 2011
14 1568,00 9.6.2021. DOO FARMACIJA 2011
15 448,00 18.10.2021. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

cefotaksim prašak za rastvor za injekciju 1 000 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

55200,18

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3.3.2021. - 3.3.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.3.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4131,75 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 495,81 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 826,35 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 1652,70 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 82,63 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 661,08 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 495,81 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 2479,05 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 16527,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 82,63 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 165,27 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 165,27 1.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ceftazidim prašak za rastvor za injekciju 1 000 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40800,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 12000,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2 1200,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3 480,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4 15600,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5 180,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
6 720,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7 720,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8 720,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9 480,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
10 720,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
11 240,00 16.11.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ceftriakson prašak za rastvor za injekciju 1 000 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

301652,94

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 9448,80 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 1574,80 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 15748,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 9448,80 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 9055,10 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 1574,80 19.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 5511,80 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 7874,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 236,22 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 39,37 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 19685,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 15748,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 118,11 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 3307,08 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 19685,00 19.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 51181,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 51181,00 9.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 9055,10 29.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 10236,20 28.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
20 3149,60 22.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21 15748,00 31.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
22 3937,00 16.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
23 3149,60 23.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
24 39,37 8.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
25 157,48 29.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
26 118,11 13.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
27 8661,40 27.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
28 4724,40 30.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
29 787,40 28.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
30 6299,20 20.10.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

cefepim prašak za rastvor za injekciju/infuziju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

29425,30

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 9690,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2 1615,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3 646,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4 9044,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5 969,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
6 646,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7 161,50 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8 129,20 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9 969,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

cefepim prašak za rastvor za injekciju/infuziju 1 000 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

75437,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 24850,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
2 1065,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
3 887,50 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
4 887,50 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
5 710,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
6 887,50 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
7 355,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
8 639,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
9 5325,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
10 1420,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
11 284,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
12 5325,00 19.4.2021. DOO FARMACIJA 2011
13 887,50 19.4.2021. DOO FARMACIJA 2011
14 887,50 19.3.2021. DOO FARMACIJA 2011
15 24850,00 12.4.2021. DOO FARMACIJA 2011
16 1420,00 6.5.2021. DOO FARMACIJA 2011
17 887,50 31.5.2021. DOO FARMACIJA 2011
18 710,00 18.10.2021. DOO FARMACIJA 2011
19 710,00 18.10.2021. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

meropenem prašak za rastvor za injekciju/infuziju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

252200,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 71500,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 3250,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 9750,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 975,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 3900,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
6 4875,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
7 1950,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
8 9750,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
9 13000,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
10 650,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
11 9750,00 19.4.2021. UNIFARM D.O.O.
12 9750,00 19.3.2021. UNIFARM D.O.O.
13 9750,00 30.3.2021. UNIFARM D.O.O.
14 4875,00 6.4.2021. UNIFARM D.O.O.
15 13000,00 14.5.2021. UNIFARM D.O.O.
16 3900,00 28.4.2021. UNIFARM D.O.O.
17 650,00 22.4.2021. UNIFARM D.O.O.
18 71500,00 24.8.2021. UNIFARM D.O.O.
19 6500,00 3.11.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

meropenem prašak za rastvor za injekciju/infuziju 1 000 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

332577,21

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 106178,10 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
2 8905,26 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
3 6850,20 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
4 1027,53 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
5 4795,14 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
6 4795,14 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
7 2740,08 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
8 10275,30 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
9 13700,40 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
10 1712,55 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
11 10275,30 19.4.2021. DOO FARMACIJA 2011
12 1027,53 19.4.2021. DOO FARMACIJA 2011
13 6850,20 19.3.2021. DOO FARMACIJA 2011
14 11645,34 30.3.2021. DOO FARMACIJA 2011
15 4795,14 29.3.2021. DOO FARMACIJA 2011
16 13700,40 6.5.2021. DOO FARMACIJA 2011
17 106178,10 26.4.2021. DOO FARMACIJA 2011
18 5480,16 28.4.2021. DOO FARMACIJA 2011
19 685,02 22.4.2021. DOO FARMACIJA 2011
20 4110,12 15.6.2021. DOO FARMACIJA 2011
21 4110,12 8.11.2021. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ertapenem prašak za koncentrat za rastvor za infuziju 1 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

872342,95

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 249955,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 14997,30 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 2499,55 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 4999,10 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 2499,55 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 12497,75 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 14997,30 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 9998,20 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 99982,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 7498,65 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 7498,65 22.4.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

cilastatin, imipenem prašak za rastvor za infuziju 500 mg+500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

339268,86

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 16389,80 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 4097,45 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 6146,17 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 4916,94 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 6555,92 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 24584,70 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 12292,35 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 14341,07 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 4097,45 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 12292,35 19.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 16389,80 30.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 69656,65 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 69656,65 9.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 4916,94 29.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 4916,94 2.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 6146,17 8.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 4097,45 10.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 4097,45 22.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 20487,25 11.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
20 4097,45 4.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21 8194,90 25.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
22 1638,98 22.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
23 4916,94 8.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

sulfametoksazol, trimetoprim koncentrat za rastvor za infuziju 400 mg + 80 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

58944,27

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 705,07 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 2115,22 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 705,07 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 1410,15 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 705,07 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 1410,15 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 705,07 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 21152,25 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 21152,25 14.10.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

sulfametoksazol, trimetoprim sirup 200 mg/5 ml+40 mg/5ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1733,46

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 593,65 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 14,24 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 11,87 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 4,74 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 11,87 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 47,49 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 9,49 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 11,87 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9 47,49 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
10 23,74 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
11 2,37 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

klaritromicin liofilizat za rastvor za injekciju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100197,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 618,50 22.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2 6185,00 22.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3 1237,00 22.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4 1237,00 23.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5 247,40 25.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
6 185,55 23.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
7 247,40 22.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
8 30925,00 23.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
9 123,70 22.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
10 247,40 25.2.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
11 30925,00 19.4.2021. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

azitromicin prašak za rastvor za infuziju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

560327,73

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 199618,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 998,09 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 998,09 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 3992,36 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 998,09 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 598,85 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 19961,80 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 598,85 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 9980,90 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 199,61 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 1497,13 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 5988,54 19.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 998,09 19.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 5389,68 29.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 1497,13 31.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 998,09 28.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
17 1397,32 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
18 1996,18 16.6.2021. INTERPROMET D.O.O.
19 199618,00 20.9.2021. INTERPROMET D.O.O.
20 11977,08 28.9.2021. INTERPROMET D.O.O.
21 7984,72 28.9.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

azitromicin film tablete 250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

26839,41

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 457,62 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 457,62 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 1144,05 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 2288,10 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 114,40 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 762,70 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 915,24 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 3813,50 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 343,21 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 228,81 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 3813,50 19.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 457,62 30.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 732,19 22.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 114,40 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 228,81 9.9.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 1144,05 12.10.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

azitromicin film tablete 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23164,14

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 488,97 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 814,95 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 542,75 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 1629,90 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 542,75 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 325,98 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 651,96 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 97,79 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 4074,75 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 325,98 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 19,55 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 162,99 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 4074,75 19.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 488,97 30.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 1629,90 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 1629,90 9.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 542,75 6.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 651,96 15.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 325,98 16.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
20 162,99 1.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

azitromicin prašak za oralnu suspenziju 200 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4626,64

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 306,40 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 95,75 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 19,15 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 38,30 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 191,50 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 76,60 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 38,30 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 191,50 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 114,90 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 11,49 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 957,50 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 38,30 16.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 191,50 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 38,30 3.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 114,90 20.10.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 153,20 8.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

klindamicin rastvor za injekciju 300 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

177168,53

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3.3.2021. - 3.3.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.3.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1870,05 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 130,90 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 467,51 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 1870,05 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 561,01 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 74802,00 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 935,02 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 3740,10 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 374,01 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 3740,10 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 93,50 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 935,02 12.7.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 93,25 29.7.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 746,00 22.9.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

linkomicin rastvor za injekciju 300 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10589,92

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 656,40 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 218,80 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 328,20 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 328,20 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 218,80 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 218,80 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 43,76 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 656,40 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 328,20 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 1312,80 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 218,80 3.8.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 328,20 9.9.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

linkomicin rastvor za injekciju 600 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13128,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2188,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 218,80 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 328,20 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 328,20 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 437,60 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 43,76 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 218,80 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 1641,00 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 328,20 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 218,80 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 65,64 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

gentamicin rastvor za injekciju 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9477,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 170,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2 212,50 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3 340,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4 1275,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5 21,25 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
6 850,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7 85,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8 340,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9 255,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
10 340,00 16.11.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

gentamicin rastvor za injekciju 80 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

51867,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3825,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 255,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 1912,50 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 1785,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 255,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 255,00 19.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 1275,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 1275,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 25,50 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 63,75 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 1275,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 5737,50 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 63,75 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 1020,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 38,25 28.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 6885,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 510,00 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 63,75 15.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

amikacin rastvor za injekciju/infuziju 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18750,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 600,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2 300,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3 5250,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4 150,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5 600,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
6 150,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7 600,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8 600,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9 150,00 16.11.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

amikacin rastvor za injekciju/infuziju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

113130,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 23400,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
2 8100,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
3 1800,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
4 900,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
5 1080,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
6 180,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
7 4500,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
8 3600,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
9 45,00 24.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
10 45,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
11 4500,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
12 8100,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
13 450,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
14 8100,00 30.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
15 2700,00 15.6.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
16 900,00 4.8.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
17 5400,00 30.8.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
18 6120,00 14.10.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
19 19800,00 14.10.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
20 540,00 12.11.2021. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ciprofloksacin koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

91526,94

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 18475,25 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 2757,50 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 1378,75 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 827,25 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 441,20 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 4687,75 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 6618,00 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 4412,00 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9 16,54 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
10 1654,50 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
11 4136,25 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
12 27,57 24.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
13 827,25 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
14 1103,00 19.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
15 1378,75 19.3.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
16 661,80 2.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
17 827,25 8.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
18 716,95 31.3.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
19 18475,25 16.7.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
20 3309,00 22.7.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
21 27,57 13.9.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
22 1103,00 13.9.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
23 4687,75 22.9.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
24 4136,25 17.9.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

moksifloksacin film tablete 400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13971,81

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2149,95 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 859,98 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 1433,30 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 143,33 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 286,66 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 429,99 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 143,33 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 214,99 24.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9 1003,31 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
10 107,49 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
11 30,09 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
12 1003,31 19.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
13 1433,30 19.3.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
14 2149,95 9.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
15 358,32 28.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
16 429,99 17.6.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
17 107,49 17.9.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
18 143,33 15.11.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

moksifloksacin rastvor za infuziju400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

143842,99

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 36528,97 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 4058,77 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 2435,26 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 811,75 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 811,75 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 243,52 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 16235,10 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 8117,55 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 2435,26 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 243,52 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 8117,55 19.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 2435,26 19.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 2435,26 30.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 2435,26 4.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 36528,97 13.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 811,75 28.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
17 243,52 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
18 16235,10 25.8.2021. INTERPROMET D.O.O.
19 811,75 4.11.2021. INTERPROMET D.O.O.
20 811,75 2.11.2021. INTERPROMET D.O.O.
21 243,52 1.11.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

vankomicin prašak za rastvor za infuziju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

233073,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3.3.2021. - 3.3.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.3.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 11751,60 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 8617,84 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 1175,16 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 7834,40 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 6257,52 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 6267,52 30.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 58758,00 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 3525,48 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 3525,48 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 1958,60 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 1371,02 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 1371,02 1.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 11751,60 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 1175,16 31.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 8617,84 6.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 3525,48 28.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
17 3525,48 12.7.2021. INTERPROMET D.O.O.
18 3917,20 22.9.2021. INTERPROMET D.O.O.
19 11751,60 8.11.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

vankomicin prašak za rastvor za infuziju 1000 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

501545,86

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 132334,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 10586,72 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 13233,40 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 3308,35 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 7940,04 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 9925,05 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 33083,50 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 19850,10 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 14556,74 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 1985,01 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 19850,10 19.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 13233,40 19.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 13233,40 30.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 2646,68 25.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 2646,68 22.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 1985,01 31.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
17 14556,74 6.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
18 7940,04 28.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
19 9925,05 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
20 2646,68 16.6.2021. INTERPROMET D.O.O.
21 132,33 16.7.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

teikoplanin prašak za rastvor za infuziju 200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16016,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 302,20 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2 755,55 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3 755,50 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4 3022,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5 377,75 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
6 1511,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7 906,60 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8 302,20 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9 453,30 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
10 302,20 23.9.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

teikoplanin prašak za rastvor za infuziju 400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

33288,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 456,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2 1140,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3 1140,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4 6384,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5 570,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
6 2280,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7 1140,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8 3420,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9 684,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
10 3420,00 23.9.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

kolistin prašak za rastvor za injekciju ili infuziju 1 000 000 i.j.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

701017,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 280800,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 14040,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 7020,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 280,80 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 8424,00 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 982,80 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 7020,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 2808,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 21060,00 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 5616,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 210,60 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 21060,00 19.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 7020,00 19.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 14040,00 30.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 2808,00 22.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 2808,00 16.6.2021. INTERPROMET D.O.O.
17 1123,20 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
18 280800,00 9.6.2021. INTERPROMET D.O.O.
19 210,60 1.11.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

kolistin prašak za rastvor za injekciju ili infuziju 2 000 000 i.j.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

279033,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 42150,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 22480,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 7025,00 15.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 562,00 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 11240,00 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 5620,00 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 8430,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 4215,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 14050,00 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 7025,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 421,50 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 14050,00 19.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 7025,00 19.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 3720,00 30.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 42150,00 22.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 5620,00 22.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
17 7025,00 7.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
18 5620,00 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
19 8430,00 22.9.2021. INTERPROMET D.O.O.
20 421,50 1.11.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

fosfomicin prašak za rastvor za infuziju 4 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

404524,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5281,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 5281,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 1056,20 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 5281,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 15843,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 1056,20 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 264,05 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 1320,25 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 158430,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

linezolid rastvor za infuziju; staklena boca 600 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

261272,48

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 30031,32 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 4004,17 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 7507,83 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 1001,04 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 1501,56 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 10010,44 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 25026,10 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 500,52 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 600,62 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 25026,10 19.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 7507,83 19.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 2002,08 30.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 30031,32 9.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 500,52 7.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 2002,08 11.6.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 900,94 9.9.2021. INTERPROMET D.O.O.
17 1001,04 30.9.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lipozomalni amfotericin B prašak za injekciju 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

155480,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 14950,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2 14950,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3 44850,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4 7475,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lipozomalni amfotericin B koncentrat za suspenziju za infuziju100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

290649,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 50460,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 4036,80 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 8073,60 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 40368,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

flukonazol kapsule 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6953,19

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1208,55 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 620,38 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 120,85 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 201,42 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 28,19 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 33,83 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 96,68 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 32,22 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 201,42 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 805,70 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 28,19 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 40,28 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 120,85 19.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 28,19 7.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 33,83 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

flukonazol kapsule 150 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14477,34

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3462,69 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 362,75 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 247,33 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 164,89 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 494,67 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 8,24 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 494,67 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 329,78 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 824,45 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 16,48 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 41,22 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 247,33 19.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 16,48 7.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 824,45 28.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 41,22 22.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 8,24 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

flukonazol rastvor za infuziju200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

67947,77

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 20222,55 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 2696,34 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 224,69 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 449,39 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 1797,56 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 449,39 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 2696,34 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 449,39 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 1348,17 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 44,93 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 269,63 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 224,69 19.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 4493,90 30.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 898,78 22.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 44,93 7.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 20222,55 26.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
17 1797,56 28.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
18 898,78 16.6.2021. INTERPROMET D.O.O.
19 449,39 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
20 1797,56 3.11.2021. INTERPROMET D.O.O.
21 179,75 1.11.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

izoniazidtablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7192,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1240,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 65,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 124,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 124,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 248,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
6 620,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
7 186,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
8 310,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
9 1240,00 22.3.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

pirazinamid tablete 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9768,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 132,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 264,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 264,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 528,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 660,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
6 396,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
7 396,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
8 660,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
9 1320,00 30.8.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

etambutol tablete 400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5304,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 680,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 68,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 136,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 136,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 272,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
6 340,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
7 340,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
8 204,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
9 340,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
10 680,00 22.3.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

izoniazid, rifampicin, etambutol, pirazinamid tablete 75 mg+150 mg+275 mg +400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13872,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 270,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2 540,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3 810,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4 729,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5 3084,48 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
6 81,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7 270,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8 181,44 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9 54,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

aciklovir tablete 200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17453,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1240,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2 620,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3 930,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4 1116,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5 62,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
6 372,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
7 558,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
8 37,20 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
9 620,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

aciklovir prašak za rastvor za infuziju 250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

230605,98

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 44832,90 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 1494,53 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 298,90 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 747,26 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 2241,79 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 4483,59 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 4483,59 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 3736,32 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 4857,22 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 4483,59 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 4793,75 16.8.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 4793,75 9.9.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 737,50 12.10.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ganciklovir prašak za rastvor za infuziju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

48720,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2900,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2 2900,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3 17400,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4 348,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

valganciklovir film tablete 450 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

29785,10

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 999,50 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2 5397,30 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3 5997,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4 2998,50 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

anti-D(Rho)imunoglobulin prašak i rastvarač za rastvor za injekcije 300 mcg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHARMA MAAC D.O.O. 4200371130008 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

164758,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 22467,00 22.2.2021. PHARMA MAAC D.O.O.
2 3744,50 22.2.2021. PHARMA MAAC D.O.O.
3 3744,50 23.2.2021. PHARMA MAAC D.O.O.
4 5242,30 23.2.2021. PHARMA MAAC D.O.O.
5 2995,60 23.2.2021. PHARMA MAAC D.O.O.
6 11233,50 22.2.2021. PHARMA MAAC D.O.O.
7 4493,40 22.2.2021. PHARMA MAAC D.O.O.
8 11233,50 23.2.2021. PHARMA MAAC D.O.O.
9 16850,25 22.2.2021. PHARMA MAAC D.O.O.
10 1872,25 25.2.2021. PHARMA MAAC D.O.O.
11 2995,60 12.7.2021. PHARMA MAAC D.O.O.
12 22467,00 20.9.2021. PHARMA MAAC D.O.O.
13 5991,20 18.10.2021. PHARMA MAAC D.O.O.
14 1872,25 12.11.2021. PHARMA MAAC D.O.O.
15 2246,70 12.11.2021. PHARMA MAAC D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

azatioprin film tablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 FARMALOGIST ALLBIX 4403876500002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1036,70

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 169,95 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
2 33,99 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
3 16,99 25.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
4 50,98 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
5 50,98 23.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
6 16,99 25.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
7 169,95 20.9.2021. FARMALOGIST ALLBIX


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

diklofenak rastvor za injekciju 75 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23964,82

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 582,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 582,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 1164,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 2,91 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 582,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 1164,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 485,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 349,20 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 29,10 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 29,10 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 970,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 485,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 19,40 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 485,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 1940,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 1164,00 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 582,00 4.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 19,40 13.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 485,00 16.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

diklofenak, orfenadrin rastvor za infuziju75 mg/250 ml+30mg/250 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

68997,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 10360,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
2 1036,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
3 518,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
4 518,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
5 518,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
6 1036,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
7 103,60 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
8 2072,00 30.9.2021. DOO FARMACIJA 2011
9 1554,00 18.10.2021. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ibuprofen film tablete 400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4274,55

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 198,24 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 206,50 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 49,56 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 74,34 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 78,47 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 165,20 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 37,17 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 61,95 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 61,95 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 206,50 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 619,50 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 61,95 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 24,78 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 61,95 22.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 24,78 16.6.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 78,47 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
17 90,86 3.8.2021. INTERPROMET D.O.O.
18 206,50 4.8.2021. INTERPROMET D.O.O.
19 37,17 29.7.2021. INTERPROMET D.O.O.
20 495,60 30.8.2021. INTERPROMET D.O.O.
21 61,95 13.9.2021. INTERPROMET D.O.O.
22 206,50 17.11.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ibuprofen oralna suspenzija 100 mg/5 ml,100 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21444,01

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 65,07 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 18,59 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 22,31 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 55,77 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 92,96 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 9296,00 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 92,96 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 185,92 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9 185,92 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
10 9,29 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
11 55,77 3.8.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
12 650,72 30.8.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ketoprofen rastvor za injekciju 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

138232,22

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 28858,50 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 5771,70 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 1923,90 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 641,30 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 6413,00 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 1923,90 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 7695,60 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 12,82 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 1154,34 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 4809,75 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 8978,20 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 6,41 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 961,95 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 1923,90 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 1923,90 4.8.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 28858,50 20.9.2021. INTERPROMET D.O.O.
17 641,30 12.10.2021. INTERPROMET D.O.O.
18 961,95 1.11.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

suksametonijum rastvor za injekciju 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

204402,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 19560,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
2 1956,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
3 733,50 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
4 3667,50 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
5 7335,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
6 6357,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
7 9780,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
8 4890,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
9 7335,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
10 17115,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
11 733,50 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
12 7335,00 19.4.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
13 6357,00 29.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
14 7335,00 3.8.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
15 7335,00 30.9.2021. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

pankuronijum rastvor za injekciju 4 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

273655,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 45800,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
2 458,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
3 458,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
4 5496,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
5 687,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
6 2290,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
7 4580,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
8 5496,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
9 9160,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
10 14885,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
11 687,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
12 9160,00 19.4.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
13 2290,00 28.4.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
14 2290,00 30.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
15 2290,00 29.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
16 687,00 2.4.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
17 5954,00 15.4.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
18 2290,00 31.5.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
19 4580,00 15.11.2021. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

atrakurijum rastvor za injekciju 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

361950,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 114000,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
2 4560,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
3 855,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
4 2850,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
5 14250,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
6 5700,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
7 3990,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
8 3990,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
9 5700,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
10 17100,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
11 2850,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
12 5700,00 19.4.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
13 9690,00 30.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
14 114000,00 19.4.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
15 6840,00 29.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
16 17100,00 2.4.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
17 17100,00 11.6.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
18 2850,00 23.6.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
19 855,00 4.8.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
20 4560,00 30.9.2021. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

sevofluran para za inhalaciju, tečnost 100 % /boca; 250 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

437465,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4350,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
2 2175,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
3 5220,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
4 14500,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
5 7250,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
6 36250,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
7 4350,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
8 21750,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
9 15225,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
10 2900,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
11 21750,00 19.4.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
12 14500,00 3.8.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
13 2175,00 4.8.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
14 43500,00 30.8.2021. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

tiopental prašak za rastvor za injekciju 1000 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

336540,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 71100,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
2 6320,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
3 1580,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
4 4740,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
5 790,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
6 2370,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
7 15800,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
8 11060,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
9 23700,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
10 28440,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
11 158,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
12 23700,00 19.4.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
13 9480,00 30.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

remifentanil prašak za koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju 1 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

35607,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 539,50 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2 8092,50 6.10.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3 647,40 16.11.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

propofolemulzija za injekciju/infuziju 200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

171948,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 62300,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
2 1780,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
3 356,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
4 890,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
5 3560,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
6 1780,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
7 890,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
8 712,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
9 4450,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
10 4895,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
11 2136,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
12 4806,00 30.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lidokain rastvor za injekciju 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

34070,14

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1840,80 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 306,80 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 153,40 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 1840,80 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 306,80 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 1534,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 184,08 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 15,34 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 2301,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 1534,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 122,72 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 306,80 6.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 184,08 15.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 92,04 16.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 920,40 25.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 1534,00 17.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 3068,00 22.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 1840,80 18.10.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lidokain rastvor za injekciju 400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

210127,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

8.6.2021. - 8.6.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

8.6.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 7528,95 24.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 742,50 23.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 4950,00 23.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 1485,00 23.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 1361,25 12.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 3712,50 12.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 2475,00 12.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 495,00 9.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 2722,50 28.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

levobupivakain koncentrat za rastvor za infuziju 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

39351,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1442,50 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
2 2885,00 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
3 1154,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
4 577,00 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
5 577,00 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
6 173,10 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
7 115,40 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
8 288,50 23.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
9 2077,20 22.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
10 288,50 25.2.2021. DOO FARMACIJA 2011
11 2885,00 4.8.2021. DOO FARMACIJA 2011
12 2019,50 30.9.2021. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

adrenalin,lidokain rastvor za injekciju 0,025 mg + 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5216,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 80,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 80,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 800,00 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 6,40 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 64,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 96,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 192,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 160,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 272,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 800,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 64,00 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

morfin rastvor za injekciju 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13240,74

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3668,72 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 333,52 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 33,35 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 166,76 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 250,14 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 416,90 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 500,28 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 166,76 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9 833,80 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
10 100,05 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
11 100,05 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
12 500,28 19.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
13 416,90 6.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
14 250,14 15.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
15 100,05 22.4.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
16 100,05 11.6.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
17 83,38 15.6.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
18 3668,72 9.6.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
19 83,38 13.10.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
20 83,38 15.11.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
21 83,38 12.11.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

morfin oralne kapi, rastvor 20 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2425,56

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 9,86 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 49,30 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 19,72 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 98,60 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 295,80 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 98,60 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 147,90 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 197,20 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 49,30 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 98,60 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 147,90 16.6.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 98,60 16.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 147,90 8.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

petidin rastvor za injekciju 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

34309,38

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3833,45 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 766,69 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 3833,45 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 766,69 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 766,69 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 766,69 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 4600,14 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

fentanil rastvor za injekciju 500 mcg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

166980,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 39600,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
2 4400,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
3 440,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
4 2200,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
5 8800,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
6 4400,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
7 3080,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
8 3520,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
9 4400,00 23.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
10 7700,00 22.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
11 1980,00 25.2.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
12 4400,00 19.4.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
13 440,00 19.3.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
14 39600,00 28.5.2021. CO.MEDPROM D.O.O.
15 7700,00 21.10.2021. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

fentanil transdermalni flaster 25 mcg/Hr

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7797,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 216,60 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 90,25 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 18,05 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 361,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 90,25 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 541,50 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 361,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 361,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 126,35 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 54,15 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 98,70 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 1083,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 90,25 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 180,50 8.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 126,35 16.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

fentanil transdermalni flaster 50 mcg/Hr

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15594,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 263,20 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 164,50 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 32,90 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 658,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 32,90 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 1645,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 658,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 987,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 230,30 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 1974,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 32,90 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 329,00 8.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 230,30 16.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

fentanil transdermalni flaster 100 mcg/Hr

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15468,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 243,60 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 304,50 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 60,90 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 609,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 121,80 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 2436,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 609,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 913,50 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 426,30 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 121,80 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 913,50 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 121,80 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 913,50 24.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

tramadol rastvor za injekciju 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10829,62

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1351,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 405,30 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 202,65 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 135,10 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 108,08 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 270,20 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 135,10 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 2,70 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 810,60 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 945,70 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 1013,25 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 27,02 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 270,20 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 1351,00 9.6.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 108,08 3.8.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 202,65 4.8.2021. INTERPROMET D.O.O.
17 810,60 30.9.2021. INTERPROMET D.O.O.
18 135,10 12.10.2021. INTERPROMET D.O.O.
19 135,10 8.11.2021. INTERPROMET D.O.O.
20 1013,25 16.11.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

tramadol kapsule 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

734,76

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2,80 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 70,20 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 9,36 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 18,72 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 14,04 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 4,21 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 9,36 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 46,80 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 4,68 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 4,68 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 2,34 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 14,04 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 152,10 20.9.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

tramadol tablete sa produženim oslobađanjem 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1229,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 167,70 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 8,94 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 134,16 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 44,72 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 22,36 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 55,90 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 20,12 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 13,41 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 44,72 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 11,18 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 22,36 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 35,77 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 55,90 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 167,70 24.8.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metamizol-natrijum rastvor za injekciju 2500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

83571,66

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3.3.2021. - 3.3.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.3.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4405,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 1409,60 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 704,80 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 422,88 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 2643,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 2643,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 2643,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 4405,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 17,62 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 26,43 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 5286,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 14977,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 2202,50 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 2643,00 12.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 2643,00 3.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 4405,00 30.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 2202,50 1.11.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

paracetamol tablete 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12176,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1600,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 240,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 960,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 320,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 320,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
6 160,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
7 320,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
8 288,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
9 128,00 24.2.2021. UNIFARM D.O.O.
10 480,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
11 800,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
12 192,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
13 96,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
14 480,00 19.4.2021. UNIFARM D.O.O.
15 160,00 6.4.2021. UNIFARM D.O.O.
16 256,00 15.6.2021. UNIFARM D.O.O.
17 144,00 28.6.2021. UNIFARM D.O.O.
18 240,00 1.9.2021. UNIFARM D.O.O.
19 1600,00 29.9.2021. UNIFARM D.O.O.
20 320,00 12.10.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

paracetamol sirup 120 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1613,03

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 38,10 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 19,05 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 25,40 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 38,10 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 53,50 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 25,40 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 63,50 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 190,51 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 114,30 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 6,35 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 63,50 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 50,80 3.8.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 190,51 30.8.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

paracetamol supozitorije 120 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 FARMAVITA D.O.O. 4200075750009 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

597,06

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 11,16 26.2.2021. FARMAVITA D.O.O.
2 139,50 22.2.2021. FARMAVITA D.O.O.
3 5,58 26.2.2021. FARMAVITA D.O.O.
4 2,79 26.2.2021. FARMAVITA D.O.O.
5 12,55 26.2.2021. FARMAVITA D.O.O.
6 6,97 26.2.2021. FARMAVITA D.O.O.
7 8,37 26.2.2021. FARMAVITA D.O.O.
8 69,75 26.2.2021. FARMAVITA D.O.O.
9 27,90 26.2.2021. FARMAVITA D.O.O.
10 5,58 26.2.2021. FARMAVITA D.O.O.
11 19,53 15.6.2021. FARMAVITA D.O.O.
12 27,90 10.12.2021. FARMAVITA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

paracetamol supozitorije 200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1204,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 80,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 8,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 4,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 24,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 8,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 80,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 100,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 20,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 8,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 220,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 20,00 13.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 220,00 16.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 28,00 18.10.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 20,00 28.10.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

paracetamol supozitorije 250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1245,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 88,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 8,80 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 4,40 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 26,40 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 8,80 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 22,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 110,00 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 4,40 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 8,80 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 286,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 4,40 13.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 30,80 18.10.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

fenobarbiton rastvor za injekciju 220 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

32574,89

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 10248,28 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 109,80 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 73,20 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 1464,04 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 549,01 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 146,40 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 73,20 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 219,60 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 366,01 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 732,02 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 439,21 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 109,80 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 366,01 22.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 549,01 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 439,21 9.9.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

fenobarbiton tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

911,72

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 8,28 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 13,80 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 22,08 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 11,04 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 366,01 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 8,28 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 8,28 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 13,80 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 16,56 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 69,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 13,80 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 33,12 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 138,00 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 5,52 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 9,01 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 33,12 28.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

klonazepam tablete 2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 FARMALOGIST ALLBIX 4403876500002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7669,29

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 679,60 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
2 169,90 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
3 76,45 11.3.2021. FARMALOGIST ALLBIX
4 339,80 23.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
5 15,29 25.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
6 84,95 23.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
7 25,48 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
8 356,79 24.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
9 331,30 25.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
10 10,19 23.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
11 467,22 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
12 1019,40 24.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
13 30,58 25.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
14 15,29 2.4.2021. FARMALOGIST ALLBIX
15 169,90 4.8.2021. FARMALOGIST ALLBIX
16 84,95 22.7.2021. FARMALOGIST ALLBIX


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

karbamazepin tablete 200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4754,53

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 467,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 93,40 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 46,70 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 23,35 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 8,40 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 23,35 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 46,70 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 467,00 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 350,25 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 7,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 35,02 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 140,10 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 653,80 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 11,67 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 93,40 30.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 23,35 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
17 467,00 29.7.2021. INTERPROMET D.O.O.
18 653,80 13.9.2021. INTERPROMET D.O.O.
19 140,10 16.11.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

natrijum valproat,valproinska kiselina film tablete 333 mg+145 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13207,86

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 326,55 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 65,31 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 52,24 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 13,06 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 150,21 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 1012,30 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 489,82 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 32,65 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 783,72 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 2501,37 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 13,06 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 1084,14 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 489,82 8.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 2527,49 13.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 783,72 28.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

natrijum valproat sirup 57,64 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

495,42

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 14,36 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 14,36 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 14,36 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 71,80 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 21,54 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 21,54 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 35,90 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 35,90 16.7.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

valproinska kiselina prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22662,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.4.2021. - 21.4.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

21.4.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2518,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2 251,80 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
3 8813,00 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
4 251,80 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
5 125,90 28.4.2021. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lamotrigin tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

521,29

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 34,83 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 11,61 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 9,67 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 4,64 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 26,70 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 5,80 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 69,66 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 1,16 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 96,36 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 6,96 4.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lamotrigin tablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2494,35

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 32,53 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 21,69 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 18,07 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 6,50 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 2,16 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 8,67 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 325,35 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 433,80 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 10,84 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 130,14 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 71,57 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 80,25 13.9.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 8,67 18.10.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lamotrigin tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2345,03

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 47,38 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 25,27 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 4,73 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 3,15 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 12,63 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 78,97 24.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 157,95 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 31,59 23.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9 94,77 22.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
10 631,80 24.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
11 3,15 25.2.2021. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

gabapentin kapsule 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

639,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 6,50 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
2 13,00 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
3 19,50 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
4 6,50 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.
5 7,80 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
6 19,50 24.2.2021. UNIFARM D.O.O.
7 195,00 23.2.2021. UNIFARM D.O.O.
8 3,25 22.2.2021. UNIFARM D.O.O.
9 26,00 25.2.2021. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

biperiden tablete 2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15266,85

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 280,50 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 22,95 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 7,65 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 178,50 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 0,76 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 25,50 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 127,50 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 1530,00 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 1275,00 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 7,65 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 91,80 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 4080,00 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 2,55 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 25,50 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 1275,00 2.9.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 4080,00 13.9.2021. INTERPROMET D.O.O.
17 280,50 29.9.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

hlorpromazin film tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 FARMALOGIST ALLBIX 4403876500002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7224,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 90,00 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
2 9,00 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
3 60,00 11.3.2021. FARMALOGIST ALLBIX
4 7,20 23.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
5 6,00 25.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
6 30,00 23.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
7 300,00 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
8 9,00 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
9 360,00 24.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
10 1050,00 25.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
11 4,20 23.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
12 75,00 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
13 900,00 24.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
14 3,60 25.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
15 21,00 17.5.2021. FARMALOGIST ALLBIX
16 30,60 22.7.2021. FARMALOGIST ALLBIX


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

hlorpromazin film tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 FARMALOGIST ALLBIX 4403876500002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

24473,47

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 70,38 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
2 93,84 11.3.2021. FARMALOGIST ALLBIX
3 56,30 23.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
4 117,30 23.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
5 140,76 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
6 70,38 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
7 1407,60 24.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
8 1407,60 25.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
9 32,84 23.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
10 351,90 22.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
11 2815,20 24.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
12 14,07 25.2.2021. FARMALOGIST ALLBIX
13 121,99 22.7.2021. FARMALOGIST ALLBIX


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

levomepromazin film tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6837,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 17,20 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 24,08 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 17,20 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 24,08 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 1290,00 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 1720,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 13,76 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 127,28 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 3,44 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 172,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 27,52 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 17,20 3.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

levomepromazin film tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18993,13

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 37,85 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 52,99 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 227,10 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 15,14 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 37,85 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 340,65 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 2271,00 25.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 30,28 12.3.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 189,25 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 5299,00 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 37,85 28.5.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 189,25 30.8.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

flufenazin rastvor za injekciju 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20661,17

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 285,77 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 114,30 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 142,88 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 114,30 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 57,15 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 2286,16 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 2857,70 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 28,57 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 685,84 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 2857,70 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 11,43 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 57,15 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 2286,16 13.9.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 685,84 17.9.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

flufenazin obložene tablete 1 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2826,24

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2,40 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 24,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 48,00 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 4,80 23.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 48,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 76,80 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 336,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 420,00 24.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 432,00 22.2.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 4,80 6.4.2021. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

flufenazin obložene tablete 2,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8289,70

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 380,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 76,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 38,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 285,00 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 19,00 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 57,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 950,00 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 760,00 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 171,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 1140,00 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 2,85 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 19,00 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 57,00 4.8.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 855,00 24.8.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 1140,00 13.9.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 171,00 17.9.2021. INTERPROMET D.O.O.
17 285,00 12.10.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

flufenazin obložene tablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4092,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 120,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 48,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 32,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 16,00 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 48,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 800,00 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 320,00 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 8,00 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 480,00 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 2,40 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 16,00 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 120,00 9.6.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

haloperidol rastvor za injekciju 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15736,51

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.2.2021. - 29.1.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1246,95 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
2 124,69 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
3 16,62 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
4 581,91 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
5 99,75 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
6 124,69 23.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
7 415,65 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
8 332,52 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
9 831,30 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
10 41,56 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
11 415,65 12.3.2021. INTERPROMET D.O.O.
12 2909,55 22.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
13 415,65 24.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
14 187,04 25.2.2021. INTERPROMET D.O.O.
15 41,56 22.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
16 108,06 28.4.2021. INTERPROMET D.O.O.
17 24,93 16.6.2021. INTERPROMET D.O.O.
18 124,69 28.5.2021. INTERPROMET D.O.O.
19 8,31 4.8.2021. INTERPROMET D.O.O.
20 166,26 13.9.2021. INTERPROMET D.O.O.
21 187,04 1.11.2021. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

haloperidol rastvor za injekciju 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

&nb