Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Betonski elementi (spec 18) i ivičnjaci

Datum objave: 12.09.2022. 10:02 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.09.2022.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

83-1-1-187-5-207/22


Broj obavještenja o nabavci 83-1-1-187-3-149/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO
IDB/JIB 4200316890001
Kontakt osoba Nirma Poljo
Adresa Paromlinska 57
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 658-038
Faks (033) 654-480
Elektronska pošta jkpradsa@bih.net.ba
Internet adresa www.rad.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2, 3, 4, 5, 6

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

310625,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ostalih građevinskih materijala

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ostalih građevinskih materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
  44167000-8 Različita cijevna armatura
  44114200-4 Proizvodi od betona
  34992000-7 Znakovi i svjetleći znakovi
  34928100-9 Branici na cestama
  44110000-4 Građevinski materijali
  44510000-8 Alat


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka armature i armaturne šipke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka armature i armaturne šipke

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Po specifikaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8320,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

13.08.2022. - 05.08.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Paromlinska br. 64, Sarajevo

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ALMY D.O.O. ZENICA 4218149030000 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


8350,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

8350,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

13.08.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8350,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8350,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Datum zaključenja Okvira 05.08.2022.godine.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka betonskih ivičnjaka (spec. 17)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka betonskih ivičnjaka (spec. 17)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Po specifikaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

51805,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

03.09.2022. - 03.09.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Paromlinska br. 64 Ssarajevo

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ALMY D.O.O. ZENICA 4218149030000 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


51515,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

51515,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

03.09.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

51515,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

51515,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka betonskih elemenata (spec 18) i ivičnjaka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka betonskih elemenata (spec 18) i ivičnjaka

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Po specifikaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

54000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

06.08.2022. - 05.08.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Paromlinska br. 64, Sarajevo

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ALMY D.O.O. ZENICA 4218149030000 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


31352,75

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

31352,75

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

06.08.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

31352,75

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

31352,75

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka saobraćajne signalizacije-znakovi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka saobraćajne signalizacije-znakovi

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Po specifikaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

50000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

26.08.2022. - 26.08.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Paromlinska br. 64, Sarajevo

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SACOM D.O.O 4200814900006 Ilijaš Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


104290,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

104290,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

26.08.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

104290,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

104290,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Odobrena dodatna sredstva za nabavku.(Prijedlog izmjene Plana br.02-03-07-12980/22 od 15.07.2022.godine; Odluka o
usvajanju 02No-14400/22 od 28.07.2022.godine)


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka isporuke i ugradnje saobraćajne signalizacije - odbojna ograda

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka isporuke i ugradnje saobraćajne signalizacije - odbojna ograda

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Po specifikaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

50000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

26.08.2022. - 26.08.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gradilište na Kantonu Sarajevo

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SACOM D.O.O 4200814900006 Ilijaš Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


64170,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

64170,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

26.08.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

64170,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

64170,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Obezbjeđena dodatna srdstva za nabavku.(Prijedlog izmjene Plana br.02-03-07-12980/22 od 15.07.2022.godine; Odluka o
usvajanju 02No-14400/22 od 28.07.2022.godine)


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka građevinskog materijala

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka građevinskog materijala

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Po specifikaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

50000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

26.08.2022. - 26.08.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Paromlinska br.64, Sarajevo

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GRAFIKON DOO 4200251660003 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


45789,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

45789,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

26.08.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

45789,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

48830,50

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: