Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izgradnja kanalizacionog kolektora za naselje Aliefendići, MZ Zgošća

Datum objave: 12.09.2022. 12:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.09.2022.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1328-1-3-17-5-34/22


Broj obavještenja o nabavci 1328-1-3-17-3-29/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OPĆINE KAKANJ
IDB/JIB 4218520070001
Kontakt osoba Mubera Omeragić
Adresa Branilaca bb
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 552-012
Faks (032) 552-010
Elektronska pošta zavod@kakanj.gov.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Kakanj

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na projektima po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2022.godinu.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja distributivne mreže vodovoda Zagrađe, MZ Zagrađe - IV faza

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

IV faza radova na izgradnji vodovoda Zagrađe podrazumijeva izgradnju distributivne mreže.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

Jedan ugovor

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

85313,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 kalendarskih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Zagrađe

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

3

 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NAB D.O.O. KAKANJ 4218953260000 Kakanj Bosna i Hercegovina
2 TOPLOTA DOO 4218087680002 Zenica Bosna i Hercegovina
3 BETA-COMPANY 4218102310004 Kakanj Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

85063,97

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.09.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

85063,97

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

125928,72

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja vodovoda u naselju Plandište

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi podrazumijevaju proširenje gradskog vodovoda izgradnjom distributivnog cjevovoda

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

Jedan ugovor

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

68219,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 kalendarskih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Plandište

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JAVNO PREDUZEĆE VODOKOM DRUŠTVO SA OGRANIĆENOM ODGOVORNOŠĆU KAKANJ 6 / 13 4218523410008 Kakanj Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

67962,36

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

09.09.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

67962,36

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

115697,85

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija vodovoda Gornja Ričica - I faza

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi podrazumijevaju izgradnju cjevovoda i buster stanice

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

Jedan ugovor

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

81150,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 kalendarskih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gornja Ričica

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

3

 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NAB D.O.O. KAKANJ 4218953260000 Kakanj Bosna i Hercegovina
2 TOPLOTA DOO 4218087680002 Zenica Bosna i Hercegovina
3 BETA-COMPANY 4218102310004 Kakanj Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

80955,54

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.09.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

80955,54

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

127257,56

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja kanalizacionog sistema kroz naselje Čobe - II faza

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi podrazumijevaju završnu fazu izgradnje kanalizacionog cjevovoda.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

Jedan ugovor

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12781,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Čobe, MZ Bukovlje

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

3

 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NAB D.O.O. KAKANJ 4218953260000 Kakanj Bosna i Hercegovina
2 TOPLOTA DOO 4218087680002 Zenica Bosna i Hercegovina
3 BETA-COMPANY 4218102310004 Kakanj Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

12778,02

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.09.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12778,02

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

31469,58

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja kanalizacionog kolektora za naselje Aliefendići, MZ Zgošća

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

I faza izgradnje kanalizacionog cjevovoda

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

Jedan ugovor

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42637,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

naselje Aliefendići, MZ Zgošća

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

3

 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NAB D.O.O. KAKANJ 4218953260000 Kakanj Bosna i Hercegovina
2 TOPLOTA DOO 4218087680002 Zenica Bosna i Hercegovina
3 BETA-COMPANY 4218102310004 Kakanj Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

42598,52

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.09.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

42598,52

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

90731,58

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: