Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Svinjsko meso, prerađevine i suhomesnati proizvodi od svinjskog mesa za potrebe Kazneno-popravnih zavoda u FBiH

Datum objave: 13.09.2022. 08:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.09.2022.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1134-1-1-6-9-20-1212/22


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1134-1-1-6-5-39/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA BUSOVAČA
IDB/JIB 4236542610008
Kontakt osoba Ljubica Žilić
Adresa Kaonik bb
Poštanski broj 72260 Busovača (hp mo)
Općina/Grad Busovača
Telefon (030) 736-190
Faks (030) 736-190
Elektronska pošta ljubica.zilic@hotmail.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORAII 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabava svinjskog mesa, prerađevina i suhomesnati proizvoda od svinjskog mesa" za potrebe Kazneno-popravnih
zavoda u FBiH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15113000-3 Svinjetina

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Više ponuđača

IV 1.a. Broj ponuđača

2
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VIZION D.O.O. ROGATICA 4400604990001 Rogatica Bosna i Hercegovina
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MESNA INDUSTRIJA RAKITNO D.O.O 4272221610002 Posušje Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.06.2020. - 10.06.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.06.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2647,56 27.06.2022. MESNA INDUSTRIJA RAKITNO D.O.O

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: