Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Asfaltiranje ulice A.Čarnojevića

Datum objave: 27.08.2015. 11:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.08.2015.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

502-1-3-13-5-17/15Broj obavještenja o nabavci 502-1-3-13-3-11/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA MODRIČA
IDB/JIB 4400188080009
Kontakt osoba Nada Milojević
Adresa Vidovdanska 1
Poštanski broj 74480 Modriča (sp bl)
Opština/Grad Modriča
Telefon (053) 810-511
Faks (053) 810-433
Elektronska pošta info@modrica.ba
Internet adresa www.modrica.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Modriča

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

10

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje, sanacija i izgradnja objekata komunalne infrastrukture u opštini Modriča.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje, sanacija i izgradnja objekata komunalne infrastrukture u opštini Modriča u cilju realizacije
Programa kapitalnih ulaganja za 2015. godinu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na putu
  45233160-8 Staze i druge neasfaltirane površine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje ulice A.Čarnojevića

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje kraka ulice A.Čarnojevića u dužini od 200 metara.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i
građevinski radovi na površinskom sloju autoputeva,
puteva
Dodatni predmet(i) 45233252-0 Radovi na površinskom sloju ulica

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji-Predmjeru radova.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja maksimalno 10 kalendarskih dana.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ulica A.Čarnojevića u Modriči.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Doboj Putevi d.d. Doboj Jug 4218113270004 Doboj Jug Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

14034,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14034,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14580,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor broj: 02-37-6/1/15 potpisan od strane izabranog Izvođača dana 03.08.2015. godine.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje puta Madžarevac u MZ Dugo Polje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje puta ukupne dužine 300 metara i širine 2,60 metara.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i
građevinski radovi na površinskom sloju autoputeva,
puteva
Dodatni predmet(i) 45233123-7 Građevinski radovi na sporednom putu

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji-Predmjeru radova.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16635,60

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja maksimalno 20 kalendarskih dana.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Dugo Polje, put Madžarevac.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Doboj Putevi d.d. Doboj Jug 4218113270004 Doboj Jug Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

15154,56

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

15154,56

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17252,40

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor broj: 02-37-6/2/15 od strane izabranog Izvođača potpisan dana 03.08.2015. godine.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja pješačke staze na raskrsnici kod "Palasa"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja pješačke staze sa pripremnim radovima, asfaltiranjem površine od 100 m" i izradom bankina.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i
građevinski radovi na površinskom sloju autoputeva,
puteva
Dodatni predmet(i) 45233260-9 Građevinski radovi na putevima za pješake

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji-Predmjeru radova.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4550,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja maksimalno 15 kalendarskih dana.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Modriča, raskrsnica kod "Palasa"

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Doboj Putevi d.d. Doboj Jug 4218113270004 Doboj Jug Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

3891,70

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3891,70

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4150,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor broj:02-37-6/3/15 od strane izabranog Izvođača radova potpisan dana 03.08.2015. godine.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje ulice Trebinjska

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje gradske ulice u dužini od 80 metara.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i
građevinski radovi na površinskom sloju autoputeva,
puteva
Dodatni predmet(i) 45233252-0 Radovi na površinskom sloju ulica

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji-Predmjeru radova.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9200,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja maksimalno 10 kalendarskih dana.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Modriča, ulica Trebinjska

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Doboj Putevi d.d. Doboj Jug 4218113270004 Doboj Jug Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

8186,90

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8186,90

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8329,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor broj:02-37-6/4/15 od strane Izvođača radova potpisan dana 03.08.2015. godine.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija puta na Brvnu u MZ Vranjak

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija lokalnog puta ukupne dužine oba kraka 250 metara, asfaltiranje površine od 480 m2

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i
građevinski radovi na površinskom sloju autoputeva,
puteva
Dodatni predmet(i) 45233220-7 Radovi na površinskom sloju puteva

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji-Predmjeru radova.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12865,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja maksimalno 20 kalendarskih dana.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Vranjak, put na Brvnu

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Doboj Putevi d.d. Doboj Jug 4218113270004 Doboj Jug Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

11499,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11499,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12814,40

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor broj:02-37-6/5/15 od strane Izvođača radova potpisan dana 03.08.2015. godine.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje puta Botajička Rijeka u MZ Botajica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje lokalnog puta ukupne dužine 1.000 metara i širine 3 metra

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i
građevinski radovi na površinskom sloju autoputeva,
puteva
Dodatni predmet(i) 45233220-7 Radovi na površinskom sloju puteva

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji-Predmjeru radova.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

64480,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja maksimalno 30 kalendarskih dana.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Botajica, Botajička Rijeka

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Doboj Putevi d.d. Doboj Jug 4218113270004 Doboj Jug Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

59503,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

59503,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

69073,40

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor broj: 02-37-6/6/15 od strane Izvođača radova potpisan dana 03.08.2015. godine.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje ulice Majke Jevrosime u MZ Modriča 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje gradske ulice ukupne dužine 105 metara i širine 4 metra

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i
građevinski radovi na površinskom sloju autoputeva,
puteva
Dodatni predmet(i) 45233252-0 Radovi na površinskom sloju ulica

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji-Predmjeru radova.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11965,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja maksimalno 20 kalendarskih dana.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Modriča, ulica Majke Jevrosime u MZ Modriča 1

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

16 / 23

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge 4209065880009 Gradačac Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

11000,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11000,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11106,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor broj:02-37-6/7/15 od strane Izvođača radova potpisan 05.08.2015.godine.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje puta Donji Brezik u MZ Skugrić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje lokalnog puta L1=250 metara, širina 3 metra i L2=200 metara, širina 2,5 metra

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i
građevinski radovi na površinskom sloju autoputeva,
puteva
Dodatni predmet(i) 45233220-7 Radovi na površinskom sloju puteva

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji-Predmjeru radova.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

29650,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja maksimalno 15 kalendarskih dana.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Skugrić, put Donji Brezik

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

18 / 23

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge 4209065880009 Gradačac Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

29540,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

29540,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

34834,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor broj:02-37-6/8/15 od strane Izvođača radova potpisan dana 05.08.2015. godine.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje puta Jasenica u MZ Krčevljani

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje lokalnog puta ukupne dužine 300 metara i širine 3,5 metara

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i
građevinski radovi na površinskom sloju autoputeva,
puteva
Dodatni predmet(i) 45233220-7 Radovi na površinskom sloju puteva

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji-Predmjeru radova.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

27487,50

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja maksimalno 15 kalendarskih dana.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Krčevljani, put Jasenica

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

20 / 23

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge 4209065880009 Gradačac Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

25987,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

25987,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

30705,92

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor broj: 02-37-6/9/15 od strane Izvođača radova potpisan dana 05.08.2015. godine.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja trotoara od zgrade Opštine do O.Š."Sutjeska"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja trotoara sa svim pripremnim radovima, asfaltiranjem površine od 550 m2, ugradnjom ivičnjaka,
uređenjem bankina i drugo

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i
građevinski radovi na površinskom sloju autoputeva,
puteva
Dodatni predmet(i) 45233253-7 Radovi na površinskom sloju pješačkih staza

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji-Predmjeru radova.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34050,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja maksimalno 45 kalendarskih dana.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Modriča, dionica od zgrade opštine do Osnovne škole "Sutjeska"

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Doboj Putevi d.d. Doboj Jug 4218113270004 Doboj Jug Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

29090,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

29090,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

29090,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor broj: 02-37-6/10/15 od strane Izvođača radova potpisan dana 03.08.2015. godine. S obzirom da su oba ponuđača
distavila ponude identične u pogledu cijene, ugovor je dodijeljen shodno uslovu iz tačke 7.1.stav (3) TD.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: