Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge održavanja klima uređaja i rashladnih sistema

Datum objave: 16.01.2023. 13:53 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.01.2023.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1179-1-2-19-9-20-1179/23


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1179-1-2-19-5-116/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP KOMUNALNO BRČKO DOO
IDB/JIB 4600244130005
Kontakt osoba Jelena Stević
Adresa Tina Ujevića br. 66
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-349
Faks
Elektronska pošta adnan.zaimovic@komunalno.ba
Internet adresa www.komunalno.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORAII 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga održavanja po lotovima: LOT 1 – Usluge održavanja sistema grijanja, ventilacije i dimnjaka i LOT 2 –
Nabavka usluga održavanja klima uređaja i rashladnih sistema (broj nabavke: 02.07/3-00622/21)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50720000-8 Usluge popravaka i održavanja centralnoga grijanja
  50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 – Nabavka usluga održavanja klima uređaja i rashladnih sistema

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MD MONTEL 4600221430001 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

05.05.2021. - 05.05.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

05.05.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 620,00 25.03.2022. MD MONTEL
2 1440,00 25.04.2022. MD MONTEL
3 2280,00 19.05.2022. MD MONTEL
4 620,00 14.06.2022. MD MONTEL
5 720,00 06.07.2022. MD MONTEL
6 1240,00 16.08.2022. MD MONTEL
7 620,00 12.09.2022. MD MONTEL

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: