Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Obrasci ličnih karata i obrasci vozačkih dozvola

Datum objave: 19.01.2023. 09:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.01.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1110-1-1-54-5-21/23


Broj obavještenja o nabavci 1110-1-1-54-3-77/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU
PODATAKA BIH
IDB/JIB 4402889700004
Kontakt osoba Slavica Vučić Vojnović
Adresa Ulica kralja Petra I Karađorđevića 83A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 340-170
Faks (051) 340-180
Elektronska pošta slavica.vucic.vojnovic@iddeea.gov.ba
Internet adresa www.iddeea.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18.01.2023. - 17.01.2027.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30899145,30

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Obrasci ličnih karata i obrasci vozačkih dozvola

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet22450000-9 Štampani materijal zaštićen od falsifikovanja
Dodatni predmet(i) 22455000-4Lične karte
22454000-7Vozačke dozvole

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

U skladu sa Tenderskom dokumentacijom.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banjaluka, ul. Vuka Karadžića 6

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1MUEHLBAUER D.O.O. 2 Mühlbauer ID Services GmbH HRB 9094 Roding Germany4403410050007Banja LukaBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30504120,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

18.01.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda


1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

30504120,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

30504120,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Da

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: