Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Daktilni fazonski komadi sa spojnim i zaptivnim materijalom

Datum objave: 24.01.2023. 10:57 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.01.2023.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

247-1-1-184-9-68-247/23


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 247-1-1-184-5-169/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB 4200151950004
Kontakt osoba Alma Bahtanović
Adresa Jaroslava Černija br. 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 483-420
Faks (033) 200-313
Elektronska pošta belma.lojic@viksa.ba
Internet adresa www.viksa.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

91/20- Daktilni fazonski komadi sa spojnim i zaptivnim materijalom

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44160000-9 Cjevovod, sistemi cijevi, cijevi, strukturne cijevi i srodni artikli

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BIHEXO DOO 4200143180003 Stari Grad Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

649981,10

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

06.05.2021. - 06.05.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

06.05.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 20000,00 18.02.2022. BIHEXO DOO
2 14674,00 31.05.2022. BIHEXO DOO
3 9579,00 04.08.2022. BIHEXO DOO
4 1670,00 16.09.2022. BIHEXO DOO
5 3151,00 17.10.2022. BIHEXO DOO
6 100000,00 08.11.2022. BIHEXO DOO

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: