Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Usluge izrade projektne dokumentacije

Datum objave: 26.01.2023. 12:14 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.01.2023.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

967-1-2-20-9-77-967/23


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 967-1-2-20-5-142/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ
IDB/JIB 4218055050007
Kontakt osoba Alma Olovčić
Adresa Alije Izetbegovića 17
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 552-530
Faks (032) 552-530
Elektronska pošta rmu.kasper@gmail.com
Internet adresa www.rmukakanj.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Više ponuđača

IV 1.a. Broj ponuđača

10
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CENTAR ZA PROJEKTOVANJE I KONSALTING 4404199850006 Banja Luka Bosna i Hercegovina
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CONSILIUM 4218915250009 Kakanj Bosna i Hercegovina
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO RUDAR 4209008060003 Tuzla Bosna i Hercegovina
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SMAJIĆ-INŽENJERING DOO 4245078150006 Goražde Bosna i Hercegovina
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 IBIS D.O.O. ZAVIDOVIĆI 4218141720007 Zavidovići Bosna i Hercegovina
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO IG BANJA LUKA 4400918310005 Banja Luka Bosna i Hercegovina
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MULTITEH INŽENJERING D.O.O.ZENICA 4218225070008 Zenica Bosna i Hercegovina
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ROUTING D.O.O. 4402891600009 Banja Luka Bosna i Hercegovina
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 RUDARSKI INSTITUT D.D. TUZLA 4209372380005 Tuzla Bosna i Hercegovina
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TZI - INŽENJERING D.O.O. SARAJEVO 4200508880000 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

22.04.2022. - 22.04.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

22.04.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 96400,00 31.05.2022. RUDARSKI INSTITUT D.D. TUZLA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
967-1-2-20-9-77-967/23
PODIJELI: