Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge iz oblasti odnosa sa javnošću i kriznog komuniciranja u 2022. godini

Datum objave: 28.01.2023. 11:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.01.2023.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE
USLUGE

3010-0-2-10-7-17/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA BANKARSTVO FBIH
IDB/JIB 4200558120006
Kontakt osoba Džan Šebić
Adresa Zmaja od Bosne 47b
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 721-400
Faks (033) 668-811
Elektronska pošta javne.nabavke@fba.ba
Internet adresa www.fba.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge iz oblasti odnosa sa javnošću i kriznog komuniciranja u 2022. godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke su usluge iz oblasti odnosa s javnošću i kriznog komuniciranja u toku 2022. godine za potrebe
ugovornog organa, u skladu s njegovim zahtjevima i uslovima navedenim u javnom pozivu za dostavu ponuda, za period od
jedne godine.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet79416000-3 Usluge na području odnosa s javnošću

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
111640,0001.02.2022. MINT DOO
211640,0001.03.2022. MINT DOO
311640,0001.04.2022. MINT DOO
411640,0003.05.2022. MINT DOO
511640,0001.06.2022. MINT DOO
611640,0001.07.2022. MINT DOO
711640,0001.08.2022. MINT DOO
811640,0001.11.2022. MINT DOO
911640,0001.12.2022. MINT DOO

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
3010-0-2-10-7-17/23
PODIJELI: