Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Kino projektori i ostala oprema za kino projekcije, lotovi: 2, 3, 4, 7, 9 i 10

Datum objave: 13.02.2023. 10:44 / Izvor: Akta.ba, 26.01.2023.

FONDACIJA

ZA KINEMATOGRAFIJU SARAJEVO

 

Broj: 04-3-12/23

 Sarajevo, 26.1.2023. godine

 

Na temelju članka 8. Statuta Fondacije za kinematografiju V br: 542/2008 i članka 25. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH" br. 39/14 i 59/22), Upravni odbor Fondacije za kinematografiju donosi

 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

I             

Ovom Odlukom vrši se izbor najpovoljnijeg ponuditelja „AUDIO VIDEO CONSULTING" d.o.o./AVC d.o.o. Sarajevo za nabavu kino projektora i ostale opreme za kino projekcije, sa ukupnom cijenom od 1.007,082,90 KM.

 

II            

Nakon pravosnažnosti ove Odluke, Fondacija za kinematografiju će pozvati izabranog ponuditelja iz točke 1. ove Odluke, radi zaključenja ugovora, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze,.u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavama.

Obrazloženje

Na temelju Posebne odluke o pokretanju postupka javne nabave broj 04-3-121/22 od 7.10.2022. godine, dana 30.11.2022. godine, godine pokrenut je Otvoreni postupak za nabavu kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - Obavještenje o nabavi, broj: 31555-1-1-1-3-1/22, koji je podijeljen na lotove, i to:

LOT 1: "Nabava kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - lokacija Novi Travnik"

LOT 2: "Nabava kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - lokacija Gradačac"

LOT 3: "Nabava kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - lokacija Kiseljak"

LOT 4: "Nabava kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - lokacija Žepče"

LOT 5: "Nabava kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - lokacija Tešanj"

LOT 6: "Nabava kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - lokacija Posušje"

LOT 7: "Nabava kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - lokacija Livno"

LOT 8: "Nabava kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - lokacija Breza"

LOT 9: "Nabava kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - lokacija Goražde"

LOT 10: "Nabava kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - lokacija Tomisiavgrad"

LOT 11: "Nabava kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - lokacija Cazin"

LOT 12: "Nabava kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - lokacija Bugojno"

LOT 13: "Nabava kino projektora i ostale opreme za kino projekcije - lokacija llijaš"

 

AUDIO VIDEO CONSULTING d.o.o./ AVC d.o.o. Sarajevo je dostavio ekonomski najpovovoljnije ponude za lotove kako slijedi:

LOT 2 - AUDIO VIDEO CONSULTING d.o.o./AVC d.o.o. Sarajevo, cijena ponude sa PDV-om         157.823,76 KM

LOT 3 - AUDIO VIDEO CONSULTING d.o.o./AVC d.o.o. Sarajevo, cijena ponude sa PDV-om         157.823,76 KM

LOT 4 - AUDIO VIDEO CONSULTING d.o.o./AVC d.o.o. Sarajevo cijena ponude Sa PDV-om         157.823,76 KM '

LOT 7 - AUDIO VIDEO CONSULTING d.o.o./AVC d.o.o. Sarajevo cijena ponude sa PDV-om         178.225,05 KM

LOT 9 - AUDIO VIDEO CONSULTING d.o.o./AVC d.o.o. Sarajevo cijena ponude sa PDV-om         177.699,72 KM

LOT 10 - AUDIO VIDEO CONSULTING d.o.o./AVC d.o.o. Sarajevo cijena ponude sa PDV-om177.686,85 KM

Stalno Povjerenstvo za provođenje postupaka javne nabave roba u 2022. godini, imenovano Rješenjem broj 04-3-121/22 od 7.10.2022.godine je dana 16.01.2023. godine u 16,00 sati u prostorijama Federalnog ministarstva kulture i športa izvršilo otvaranje ponuda, što je i zapisnički konstatovano.

 

 

Povjerenstvo je konstatiralo da pristigle ponude za naprijed navedene lotove prihvatljive i da ispunjavaju formalno-pravne uvjete.

Cijeneći navedeno, te pravilnost provedenog postupka, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku; Ponuditelj ima pravo uložiti žalbu u roku od 10 dana po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ukoliko smatra da je ugovorni organ prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavama ili pratećih podzakonskih akata.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: