Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Radovi na izgradnji autoputa na Koridoru Vc, dionica Medakovo-Poprikuše, poddionica Medakovo-Ozimice

Datum objave: 17.03.2023. 10:10 / Izvor: Official Journal of the European Union, 17.03.2023.

Bosna i Hercegovina-Sarajevo: Građevinski radovi na autocesti

2023/S 055-161409

Obavijest o dodjeli ugovora

 

Rezultati postupka nabave

 

 

Radovi


Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

 

 

 

 

This contract will be financed by European Investment Bank (EIB) and is subject to the EIB's Guide to Procurement.”

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: PC Motorways of the Federation of Bosnia and Herzegovina Ltd Mostar
Poštanska adresa: Hamdije Kreševljakovića 19
Mjesto: Sarajevo
NUTS kod: BA Bosnia And Herzegovina
Poštanski broj: 71 000
Država: Bosna i Hercegovina
Osoba za kontakt: Jasmina Olovčić
E-pošta: o.jasmina@jpautoceste.ba
Telefon: +387 33277921
Telefaks: +387 33277901
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.jpautoceste.ba/
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Construction of Motorway on Corridor Vc, Section Medakovo – Poprikuše, Subsection Medakovo – Ozimice

 

Referentni broj: EIB-GtP/MOB 20190751-03 JPAC 1397-B-138-22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45233110 Građevinski radovi na autocesti
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

The subject of this Contract is construction of 21.3 km long section of Motorway on Corridor Vc between Medakovo and Ozimice. The works include one interchange, two two-sided rest areas, eight bridges and viaducts, two overpasses, fifteen (15) underpasses and one tunnel 2200 m long.

 

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 361 753 355.50 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BA Bosnia And Herzegovina
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

The works are expected to be delivered on the construction site, on motorway sub-section Medakovo – Ozimice between towns Doboj and Žepče (Bosnia and Herzegovina).

 

II.2.4)Opis nabave:

 

The Contractor has been selected in accordance with the EIB Guide to Procurement, September 2018: https://www.eib.org/en/publications/guide-to-procurement. The applicable law is the law of FBiH.

The construction works are expected to be financed through the Loan agreement signed with European Investment Bank (EIB) and Grant funds from the Western Balkans Investment Framework.

Public company Motorways of the Federation of Bosnia and Herzegovina Ltd. Mostar (hereinafter referred as “the Employer”) invited sealed tenders from contractors for the Contract JPAC 1397-B-138-22, Subsection: Medakovo – Ozimice (from km 0+300,00 to km 21+230) in total length of 21.3 km.

Firms originating from all countries of the world ware eligible to tender for works, goods and services contracts.

The procurement procedure that has been applied is a single stage, two-envelope tendering procedure.

The Tenderers submitted Tender containing two envelopes: one envelope with the Technical Tender and another envelope with the Price Tender. Technical Tender was evaluated first, and only if Technical Tender hass been determined to be substantially responsive and the Tenderer qualified, the Tenderer’s Price Tender has been opened.

The Employer awarded the Contract to the Tenderer whose Tender has been determined to be the lowest evaluated Tender and is substantially responsive to the Tender Document, provided further that the Tenderer is determined to be qualified to perform the Contract satisfactorily.

The FIDIC Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works designed by the Employer (edition 1999) will be used for the Contract.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

WBIF

 

II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 113-317060
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

 

Odjeljak V: Dodjela ugovora

 

Ugovor br.: JPAC 1397-B-138-22
Naziv:

 

Construction of Motorway on Corridor Vc, Section Medakovo – Poprikuše, Subsection Medakovo – Ozimice

 

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
09/03/2023
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.
Poštanska adresa: Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:37 34662 Üsküdar-İstanbul-Turkey
Mjesto: Istanbul
NUTS kod: TR Türkiye
Poštanski broj: 34662
Država: Turska
E-pošta: batur.hosbas@cengiz.com.tr
Telefon: +90 2165545264
Telefaks: +90 2164749730
Internetska adresa: https://www.cengizholding.com.tr/
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 160 000 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 361 753 355.50 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Federal Ministry of Transport and Communications - Independent Complaints Committee
Poštanska adresa: Braće Fejića bb
Mjesto: Mostar
Poštanski broj: 88000
Država: Bosna i Hercegovina
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/03/2023

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: