Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Asfalt

Datum objave: 24.03.2023. 07:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

10423-1-1-4-5-21/23


Broj obavještenja o nabavci 10423-1-1-4-3-8/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DJELATNOSTI OD
JAVNOG INTERESA OPĆINE ILIDŽA „ILIDŽA“ D.O.O.
IDB/JIB 4202099330003
Kontakt osoba Jasmin Viteškić
Adresa Trg branila Hrasnice bb
Poštanski broj 71212 Hrasnica (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 429-361
Faks (033) 429-361
Elektronska pošta javnenabavke@jpilidza.ba
Internet adresa http://www.jpilidza.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Ilidža

I 2.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.03.2023. - 14.03.2024.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

215000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka asfalta

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Asfalt, prema specifikaciji datoj u TD

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44113620-7 Asfalt

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1.630 t različitih vrsta asfalta

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

- za stavke predmeta nabavke (iz Aneksa 2. TD) od 1. do 4.: asfaltna baza Ponuđača;
- za stavke predmeta nabavke (iz Aneksa 2. TD) od 5. do 6.: lokacija na području Općine Ilidža, koju odredi Ugovorni
organ u konkretnoj narudžbi (uključen prevoz i ugradnja).

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 STRABAG D.O.O. SARAJEVO 4227421240000 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

214940,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

214940,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.03.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

214940,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

214940,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
10423-1-1-4-5-21/23
PODIJELI: