Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 19.05.2023. 14:29

Usluge servisnih popravki vozila marke Škoda u vangarantnom roku

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

23100-1-2-4-5-34/23


Broj obavještenja o nabavci 23100-1-2-4-3-11/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MUP TK - UPRAVA POLICIJE
IDB/JIB 4209515160184
Kontakt osoba Saudina Hodžić, Sead Taletović
Adresa Turalibegova bb
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 250-672
Faks (035) 250-672
Elektronska pošta nabavke.up@muptk.ba
Internet adresa www.muptk.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 4, 5, 6

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga servisiranja vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga servisiranja vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50100000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1-Usluge servisiranja vozila u garantnom roku u ovlaštenom Škoda servisu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1-Usluge servisiranja vozila u garantnom roku u ovlaštenom Škoda servisu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50100000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30376,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je servis izvršioca usluga. U slučaju da se servis izvršioca usluge (ponuđača) nalazi izvan Tuzlanskog
kantona, izabrani ponuđač snosi troškove transporta vozila u oba pravca.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 COSMOS COMMERCE DOO 4209012090006 Tuzla Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

19576,56

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

19576,56

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

25.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19576,56

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19576,56

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2- Usluge servisnih popravki vozila marke Škoda u vangarantnom roku

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 2- Usluge servisnih popravki vozila marke Škoda u vangarantnom roku

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50100000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je servis izvršioca usluga. U slučaju da se servis izvršioca usluge (ponuđača) nalazi izvan Tuzlanskog
kantona, izabrani ponuđač snosi troškove transporta vozila u oba pravca.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EURO DAM-JAS 4209701970005 Lukavac Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

5000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

5000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

09.05.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

15980,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 4- Usluge servisnih popravki vozila marke VW u vangarantnom roku

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 4- Usluge servisnih popravki vozila marke VW u vangarantnom roku

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50100000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je servis izvršioca usluga. U slučaju da se servis izvršioca usluge (ponuđača) nalazi izvan Tuzlanskog
kantona, izabrani ponuđač snosi troškove transporta vozila u oba pravca.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GUMA M D.O.O. 4227111640008 Mostar Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

3000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

3000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

09.05.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3090,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 5-Usluge servisiranja vozila u garantnom roku u ovlaštenom Renault servisu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 5-Usluge servisiranja vozila u garantnom roku u ovlaštenom Renault servisu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50100000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je servis izvršioca usluga. U slučaju da se servis izvršioca usluge (ponuđača) nalazi izvan Tuzlanskog
kantona, izabrani ponuđač snosi troškove transporta vozila u oba pravca.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GUMA M D.O.O. 4227111640008 Mostar Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

567,38

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

567,38

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

25.04.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

567,38

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

567,38

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 6 Usluge servisnih popravki vozila marke Renault u vangarantnom roku

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 6 Usluge servisnih popravki vozila marke Renault u vangarantnom roku

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50100000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je servis izvršioca usluga. U slučaju da se servis izvršioca usluge (ponuđača) nalazi izvan Tuzlanskog
kantona, izabrani ponuđač snosi troškove transporta vozila u oba pravca.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GUMA M D.O.O. 4227111640008 Mostar Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

1000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

1000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

09.05.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4000,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: