Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Dijelovi uniformi za kadete Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih/unutarnjih poslova

Datum objave: 31.05.2023. 11:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

405-1-1-14-5-37/23


Broj obavještenja o nabavci 405-1-1-14-3-24/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
IDB/JIB 4200742210000
Kontakt osoba Mesuda Smailbegović
Adresa Mehmeda Spahe broj 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 280-020
Faks (033) 590-218
Elektronska pošta info@fmup.gov.ba
Internet adresa www.fmup.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka uniformi i dijelova uniformi za kadete Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih/unutarnjih poslova
po LOT-ovima

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka uniformi i dijelova uniformi za kadete Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih/unutarnjih poslova
po LOT-ovima

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka dijelova uniformi za kadete Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih/unutarnjih poslova

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dijelova uniformi za kadete Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih/unutarnjih poslova

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema

II Ukupna količina ili obim ugovora

Količine date u obrascu za cijenu ponude

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

155000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjavanja ugovorenih obaveza

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Policijska akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih/unutarnjih poslova, ul. Dobojska br. 32, Sarajevo

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DANIAL'S D.O.O. 4218412690001 Tešanj Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

153296,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

29.05.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

153296,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

154110,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: