Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Građevinski materijal za potrebe RJ Elektro-Trebinje, Trebinje

Datum objave: 01.06.2016. 11:13 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1081-1-1-37-5-54/16Broj obavještenja o nabavci 1081-1-1-37-3-27/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" MATIČNO
PREDUZEĆE A.D. TREBINJE ZAVISNO PREDUZEĆE "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D.
TREBINJE
IDB/JIB 4401354720000
Kontakt osoba Tomaš Brnjoš
Adresa Jovana Raškovića br. 6
Poštanski broj 89101 Trebinje (sp bl)
Opština/Grad Trebinje (Trebinje)
Telefon (059) 279-801
Faks (059) 260-678
Elektronska pošta nabavke@elektrohercegovina.com
Internet adresa www.elektrohercegovina.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka građevinskog materijala za potrebe radnih jedinica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1. Nabavka građevinskog materijala za potrebe RJ "Elektro-Trebinje" Trebinje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44110000-4 Građevinski materijali

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskom dokumentu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

17.5.2016. - 17.5.2017.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kako je navedeno u tenderskom dokumentu

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PAVIĆEVIĆ d.o.o TREBINJE 4401735790004 Trebinje Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

24495,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

17.5.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda


1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

24495,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

24495,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 3. Nabavka građevinskog materijala za potrebe RJ "Elektro-Gacko" Gacko

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44110000-4 Građevinski materijali

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskom dokumentu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

17.5.2016. - 17.5.2017.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kako je navedeno u tenderskom dokumentu

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Safir doo Gacko 4401386250005 Gacko Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8038,10

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

17.5.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda


1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8038,10

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8038,10

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 4. Nabavka građevinskog materijala za potrebe RJ "Elektro-Nevesinje" Nevesinje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44110000-4 Građevinski materijali

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskom dokumentu

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

17.5.2016. - 17.5.2017.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kako je navedeno u tenderskom dokumentu

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NEVESINJEPUTEVI AD 4401398420003 Nevesinje Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8730,30

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

17.5.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda


1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8730,30

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8730,30

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: