Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenta od panja do međustovarišta na putu-Šumarija Glamoč G.J. Bunarić odjel 81

Datum objave: 01.06.2016. 14:11 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.06.2016.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

1101-1-2-35-5-86/16Broj obavijesti o nabavi 1101-1-2-35-3-52/16

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" D.O.O. KUPRES
IDB/JIB 4281038670003
Kontakt osoba Josip Madunić
Adresa Splitska bb
Poštanski broj 80320 Kupres (hp mo)
Općina/Grad Kupres (FBiH)
Telefon (034) 274-801
Faks (034) 274-800
Elektronička pošta info@hbsume.ba
Internet adresa www.hbsume.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Županijska razina,Kanton 10

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenta od panja do međustovarišta na putu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata od panja do međustovarišta.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 77211400-6 Usluge sječe drveća


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Šumarija Glamoč G.J. Bunarić odjel 81.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata od panja do međustovarišta.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva,
šumarstva i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 77211400-6 Usluge sječe drveća

II Ukupna količina ili obim ugovora

3.480,36 m3

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

66126,84

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana od ulaska u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Glamoč G.J. Bunarić odjel 81.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GUNJI COMERC d.o.o. GLAMOČ 4 / 5 4281124670008 Glamoč Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

57356,33

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

24.5.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

6

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

6

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

57356,33

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

62646,48

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: