Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Angažovanja vanjskog saradnika za pripremu kotla-parni kotao tip BKG 60a, fabrički broj 13407 i vrelovodni kotao tip BKG 60a, fabrički broj 18167 u svrhu dobijanja upotrebne dozvole od strane Republičkog termo-energetskog inspektora

Datum objave: 02.06.2016. 08:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1255-1-2-274-5-86/16Broj obavještenja o nabavci 1255-1-2-274-3-67/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
IDB/JIB 4400928890000
Kontakt osoba Marko Panić
Adresa Dvanaest beba bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 342-806
Faks (051) 342-698
Elektronska pošta javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa www.kc-bl.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender broj: 01-2905-7/16 radi angažovanja vanjskog saradnika za pripremu kotla-parni kotao tip "BKG 60a" fabrički broj
13407 i vrelovodni kotao tip »BKG 60a« fabrički broj 18167 u svrhu dobijanja upotrebne dozvole od strane Republičkog
termo-energetskog inspektora


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Angažovanje vanjskog saradnika za pripremu kotla-parni kotao tip "BKG 60a" fabrički broj 13407 i vrelovodni kotao tip »BKG
60a« fabrički broj 18167 u svrhu dobijanja upotrebne dozvole od strane Republičkog termo-energetskog inspektora

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98390000-3 Ostale usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano tenderskom dokumentacijom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO objekat, Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 garancija na izvršene usluge 10,00 %
2 rok izvršenja usluga 10,00 %
3 uslovi plaćanja 20,00 %
4 Cijena 60,00 %

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TIPO-KOTLOGRADNJA doo Prijedor 4401930220000 Prijedor Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

82230,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.5.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

82230,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

82230,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: