Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Održavanje i unaprijeđnje GIS-a

Datum objave: 02.06.2016. 14:02 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

22-4-2-92-5-36/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD PRIJEDOR
IDB/JIB 4400711050003
Kontakt osoba Radan Šarić
Adresa Trg Oslobođenja 1
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 245-110
Faks (052) 245-111
Elektronska pošta gradonacelnik@prijedorgrad.org
Internet adresa www.prijedorgrad.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Prijedor

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Održavanje i unaprijeđnje GIS-a za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje i unaprijeđenje GIS-a za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor u 2016.g.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72210000-0 Usluge programiranja softverskih paket proizvoda


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Data u TD.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Odjeljenje za prostorno uređenje Grada Prijedor

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanest) mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu
idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INOVA D.O.O. 4400977670007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

28800,00

IV 2.b. Mjesečna vrijednost bez PDV-a u KM

2400,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

23.5.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

28800,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

28800,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Kandidat je vlasniksoftverskog paketa Inova Area/CAD- GIS naosnovu kog je i implementiran GIS Gradske uprave
Grada Prijedor, ugovoren nakon provedeno postupka javne nabvake u 2014.g. U 2016.g. započete su aktivnosti
nadogradnje softverskog paketa.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

"INOVA" D.O.O.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: