Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Osiguranje imovine i lica

Datum objave: 06.06.2016. 10:14 / Izvor: Akta.ba, 18.04.2016.

Broj: 02-404-17/16

 Datum: 18.04.2016. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. nod b), člana 70. st. 1, 3. i 6. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (.,Sl. glasnik BiH", broj 39/14) i člana 6 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Načelnik opštine je donio:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Najpovoljni ponuđač za javnu nabavku - usluga osiguranje imovine i lica stanicu dodjeljuje se ponuđaču „UNIQA Osiguranje "Sarajevo,polisa br P11- 0000073110 od 18.04.2016. godine, ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke je 679,00 KM

 

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje finansije opštine Trnovo.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja. a objaviće se na veb-stranici Opštine Trnovo ) i oglasnoj ploči Opštine Trnovo.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-404-17 /16 od 13.04.2016. godine.

Javna nabavka je sprovedena nutem direktnog sporazuma na osnovu pismenog zahtjeva za dostavu ponuda ponuđaču UNIQA Osiguranje "Sarajevo.

Na osnovu dostavljene ponude i preporuke Službenika za javne nabavke odlučeno je kao u dispozitivu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: