Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izrada-dogradnja javne rasvjete u MZ–ma: Donja Lukavica, Gornje Dubrave, Priluk i Suha

Datum objave: 07.06.2016. 15:13 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

430-1-3-32-5-34/16Broj obavještenja o nabavci 430-1-3-32-3-12/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA ŽIVINICE
IDB/JIB 4209579210002
Kontakt osoba Fahrudin Kuljaninović
Adresa Alije Izetbegovića 28
Poštanski broj 75270 Živinice (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 743-300
Faks (035) 772-125
Elektronska pošta opcina.zivinice@bih.net.ba
Internet adresa www.opcinazivinice.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Živinice

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje puteva-poligona i platoa u MZ-ama i ulična-javna rasvjeta


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje puteva-poligona i platoa u MZ-ama i izrda ulična-javna rasvjeta, podijeljeno u Lot-ove (4 lota), se vrši u skladu sa
specifikacijom radova po predmetnim projektima/programima, koji se nalazi u prilogu TD

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje puteva-poligona i platoa u MZ-ama Zelenika, Gračanica, Gornja Lukavica, Donja Lukavica, Rudar i Kovači (
ukupno 8 )

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje puteva-poligona i platoa u MZ-ama Zelenika, Gračanica, Gornja Lukavica, Donja Lukavica, Rudar i Kovači (
ukupno 8 ), se vrši u skladu sa specifikacijom radova za iste, u prilogu TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233123-7 Građevinski radovi na sporednoj cesti
Dodatni predmet(i) 45233140-2 Cestovni radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 kalendarskih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ-e Zelenika, Gračanica, Gornja Lukavica, Donja Lukavica, Rudar i Kovači; općina Živinice

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Garancija 20,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 d.o.o. Holex Živinice 4209226560000 Živinice Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

177848,35

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

177848,35

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.5.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

177848,35

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

186032,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Nema


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje puteva-poligona i platoa u MZ-ama Đurđevik, Stari Đurđevik, Podgajevi, Šahići, Gornja Višća i Donja Višća (
ukupno 16)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje puteva-poligona i platoa u MZ-ama Đurđevik, Stari Đurđevik, Podgajevi, Šahići, Gornja Višća i Donja Višća (
ukupno 16), se vrši u skladu sa specifikacijom radova za iste u prilogu TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233123-7 Građevinski radovi na sporednoj cesti
Dodatni predmet(i) 45233140-2 Cestovni radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 kalendarskih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ-e Đurđevik, Stari Đurđevik, Podgajevi, Šahići, Gornja Višća i Donja Višća; općine Živinice

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Garancija 20,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 doo HIH Živinice 4209451680006 Živinice Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

160363,09

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

160363,09

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.5.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

160363,09

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

167073,39

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Nema


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje puteva-poligona i platoa u MZ-ama Donje Dubrave, Gornje Dubrave, Gornje Živinice, Suha, Šerići i Priluk (
ukupno 13)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje puteva-poligona i platoa u MZ-ama Donje Dubrave, Gornje Dubrave, Gornje Živinice, Suha, Šerići i Priluk (
ukupno 13), se vrši u skladu sa specifikacijom radova za iste u prilogu TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233123-7 Građevinski radovi na sporednoj cesti
Dodatni predmet(i) 45233140-2 Cestovni radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 kalendarskih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ-e Donje Dubrave, Gornje Dubrave, Gornje Živinice, Suha, Šerići i Priluk; općine Živinice

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Garancija 20,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 S.E-SARAJKA doo Živinice 4209066340008 Živinice Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

143595,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

143595,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.5.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

143595,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

149620,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Nema


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izrada-dogradnja javne rasvjete u MZ –ma: Donja Lukavica, Gornje Dubrave, Priluk i Suha ( ukupno 5 programa/projekata )

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada-dogradnja javne rasvjete u MZ –ma: Donja Lukavica, Gornje Dubrave, Priluk i Suha ( ukupno 5 programa/projekata ),
se vrši prema specifikaciji radova za iste u prilogu TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete

II Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 radnih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ –e: Donja Lukavica, Gornje Dubrave, Priluk i Suha; općina Živinice

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Garancija 20,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ARCADE D.O.O. 4209095360000 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

34301,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

34301,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.5.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

34301,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

48893,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Nema

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: