Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge servisiranja medicinskih uređaja proizvođača Drager i potrošni materijal proizvođača Drager za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, Klinike za dječje bolesti, Klinike za ginekologiju i porodništvo i Klinike za infektivne bolesti, SKB Mostar

Datum objave: 10.06.2016. 10:49 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.06.2016.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

329-4-2-49-5-22/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
IDB/JIB 4227224680006
Kontakt osoba Karolina Brekalo, dipl.iur.
Adresa Kralja Tvrtka bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 336-500
Faks (036) 322-712
Elektronička pošta pravnasluzba@skbm.ba
Internet adresa www.skbm.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge servisiranja medicinskih uređaja proizvođača Drager i potrošni materijal proizvođača Drager za potrebe Odjela za
anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, Klinike za dječje bolesti, Klinike za ginekologiju i porodništvo i Klinike za
infektivne bolesti, SKB Mostar

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge servisiranja medicinskih uređaja proizvođača Drager i potrošni materijal proizvođača Drager, za potrebe Odjela za
anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, Klinike za dječje bolesti, Klinike za ginekologiju i porodništvo i Klinike za
infektivne bolesti, SKB Mostar

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50400000-9 Usluge popravaka i održavanja medicinske i precizne opreme


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

sukladno tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sveučilišna klinička bolnica Mostar, Bijeli Brijeg bb, 88 000 Mostar

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja ugovorom preuzetih obveza

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi prethodio natječaj za izradu idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena ex ante obavijest o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Bosnamed doo Sarajevo 4200171550002 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

128622,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

128622,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.6.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

128622,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

128622,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Članak 21. Stavak (1) Točka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

ekskluzivna prava

c) Broj ponuditelja sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuditelja sa kojima ste pregovarali

Bosnamed doo Sarajevo

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: