Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Hotelski smještaj spoljnih saradnika i gostujućih profesora za potrebe Univerziteta u Bihaću

Datum objave: 10.06.2016. 14:44 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1128-1-2-8-5-13/16Broj obavještenja o nabavci 1128-1-2-8-3-7/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU UNIVERZITET U BIHAĆU
IDB/JIB 4263100670009
Kontakt osoba Damir Omerdić
Adresa Pape Ivana Pavla II 2/II
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 222-022
Faks (037) 222-024
Elektronska pošta rektorat@unbi.ba
Internet adresa www.unbi.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Hotelske i ugostiteljske usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.5.2016. - 15.5.2017.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

69000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hotelski smještaj spoljnih saradnika i gostujućih profesora za potrebe Univerziteta u Bihaću

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hotelski smještaj za potrebe spoljnih saradnika i gostujućih profesora, a za održavanje redovne nastave na Univerzitetu u
Bihaću

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 55110000-4 Usluge hotelskog smještaja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

69.000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pape Ivana Pavla II 2/2, 77000 Bihać

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HUT ADUNA D.D. 4263293290003 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

64915,55

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

64915,55

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.5.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

64915,55

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

64915,55

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: