Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Linijski prijevoz putnika

Datum objave: 13.06.2016. 12:18 / Izvor: Akta.ba, 13.06.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Posavska

Općina Orašje

Općinski načelnik

 

 

Broj: 01-27-721/16

Orašje, 30.5.2016. godine

 

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i članka 26. Pravilnika o internim procedurama u postupku javne nabave u jedinstvenom općinskom tijelu uprave Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje" broj 1/15), Općinski načelnik donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu : Linijski prijevoz putnika

 

1. Ponuda ponuditelja: „ČAKRO TURS" d.o.o. Donja Mahala, proglašava se najpovoljnijom, te se imenovanom ponuditelju dodjeljuje Ugovor o nabavi: linijski prijevoz putnika.

 

2. Ova Odluka će se objaviti na web stranici Općine Orašje, istodobno s danom upućivanja Odluke ponuditeljima koji su sudjelovali u predmetnom postupku javne nabave.

 

3. Po pravomoćnosti ove Odluke, Općina Orašje će pozvati izabranog ponuditelja radi zaključenja ugovora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze vezane za predmetnu nabavu shodno uvjetima Općine Orašje navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji reguliraju postupke ugovaranja.

 

Obrazloženje

Na temelju Poziva za dostavu ponude u postupku izravnog sporazuma za nabavu: Linijski prijevoz putnika broj: 01-27-721/16 od 25.5.2016. godine, proveden je postupak prikupljanja ponuda, analize i ocjene ponuda.

Analizom ponuda, primjenom kriterija najniža cijena, stručna suradnica za javne nabave i upravljanje imovinom, zapisnikom broj 01-27-721/16 od 30.5.2016. godine, utvrdila je rang listu ponuditelja, shodno kojoj je:

prvoplasirana i najpovoljnija ponuda ponuditelja „ČAKRO TURS" d.o.o. Donja Mahala sa cijenom od 854,70 KM bez PDV-a, što sa uključenim PDV-om od 17% ukupno iznosi 1.000,00 KM

Ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve Općine Orašje, te je sukladno tome dana preporuka da se donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja predmetnog ugovora navedenom ponuditelju.

Cijeneći naprijed navedeno, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: