Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge reciklaže tonera

Datum objave: 13.06.2016. 13:14 / Izvor: Akta.ba, 13.06.2016.

r.b

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/ dobavljačima

Osnovni elementi ugovora

Datum zaključenja

ugovora

Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost

1

30125110-5

Toner za laserske štampače/faxsimil uređaje              

Nabavka usluga reciklaže tonera, direktni postupak 881-8-2-6/15

DOO"Mladost-Trade"

4400 239680006

Vrij.2991,45

period

23.03.2015-

31.12.2015.

Rok izvr.10 dana

Rok pl.15 dana od fakture

16.03.2015.

31.12.2015.

2.917,78

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: