Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izgradnja pregradnih zidova sa postavljanjem stolarije u područnoj školi u Petkovcima

Datum objave: 31.10.2016. 08:28 / Izvor: Akta.ba, 31.10.2016.

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 14. Zakona o Gradu Zvornik („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 106/15), v.d. Gradonačelnika Grada Zvornik, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: „Izgradnja pregradnih zidova sa postavljanjem stolarije u područnoj školi u Petkovcima“, ponudu je dostavio ponuđač:

„HIDROCOM“ d.o.o. Patrijarha Pavla 24, Zvornik.

 

II

Ponuđač iz prethodnog člana je dostavio ponudu koju je ugovorni organ ocijenio kao povoljnu i prihvatljivu za isporuku navedene robe u ukupnom iznosu od 6.137,71 KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova je 15 dana od dana uvođenja u posao od strane vršioca stalnog stručnog nadzora, a plaćanje se vrši na osnovu dostavljene ovjerene okončane situacije.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.opstina-zvornik.org.

Pripremio: Darko Cvjetinović Verifikovao: Zoran Đukanović

 

V.D. GRADONAČELNIKA

Zoran Stevanović

 

DOSTAVLjENO:

„HIDROCOM“ d.o.o. Zvornik,

Zoran Erić – Veb stranica Grada Zvornik,

Arhiva.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: