Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sadni materijal - Crni bor (Pinus nigra Arnold) uzrast 2+0

Datum objave: 01.11.2016. 08:52 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.11.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1177-1-1-79-5-93/16Broj obavještenja o nabavci 1177-1-1-79-3-56/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJP"SARAJEVO-ŠUME"D.O.O.
IDB/JIB 4200630090001
Kontakt osoba Bašić Berina, dipl.ing.agr.
Adresa Maršala Tita 7/2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 219-173
Faks (033) 219-172
Elektronska pošta info@sarajevo-sume.ba
Internet adresa www.sarajevo-sume.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5, 6

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sadni materijal (za realizaciju projekata)


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sadni materijal (za realizaciju projekata)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 03120000-8 Proizvodi vrtlarstva i rasadničarstva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sadni materijal - Smrča (Picea Abies (L.) Karsten) uzrast 2+1

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03120000-8 Proizvodi vrtlarstva i rasadničarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je navedeno u tenderskoj dokumetnaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42350,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana zaključenja do 31.12.2016. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fcco rasadnici Ugovornog organa "Sedrenik" i "Tarčin"

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CENTAR ZA SJEMENSKO- RASADNIČKU PROIZVODNJU\\ DOBOJ 4400632340381 Doboj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

38500,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

38500,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

38500,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

40700,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sadni materijal - Bijeli bor (Pinus silvestris L.) uzrast 2+0

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03120000-8 Proizvodi vrtlarstva i rasadničarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je navedeno u tenderskoj dokumetnaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14080,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana zaključenja do 31.12.2016. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fcco rasadnici Ugovornog organa "Sedrenik" i "Tarčin"

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CENTAR ZA SJEMENSKO- RASADNIČKU PROIZVODNJU\\ DOBOJ 4400632340381 Doboj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

12100,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

12100,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12100,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

13752,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sadni materijal - Crni bor (Pinus nigra Arnold) uzrast 2+0

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03120000-8 Proizvodi vrtlarstva i rasadničarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je navedeno u tenderskoj dokumetnaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12800,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana zaključenja do 31.12.2016. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fcco rasadnici Ugovornog organa "Sedrenik" i "Tarčin"

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CENTAR ZA SJEMENSKO- RASADNIČKU PROIZVODNJU\\ DOBOJ 4400632340381 Doboj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

10000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

10000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sadni materijal - Paulovnija (Paulownia elongata L.) uzrast 1+0

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03120000-8 Proizvodi vrtlarstva i rasadničarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je navedeno u tenderskoj dokumetnaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20510,40

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana zaključenja do 31.12.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fcco rasadnici Ugovornog organa "Sedrenik" i "Tarčin"

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CENTAR ZA SJEMENSKO- RASADNIČKU PROIZVODNJU\\ DOBOJ 4400632340381 Doboj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

19200,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

19200,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19200,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19200,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sadni materijal lišćara

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03120000-8 Proizvodi vrtlarstva i rasadničarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je navedeno u tenderskoj dokumetnaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8266,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana zakljuečenja do 31.12.2016. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fcco rasadnici Ugovornog organa "Sedrenik" i "Tarčin"

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CENTAR ZA SJEMENSKO- RASADNIČKU PROIZVODNJU\\ DOBOJ 4400632340381 Doboj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

7200,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

7200,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7200,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7200,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sadni materijal Malina

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03120000-8 Proizvodi vrtlarstva i rasadničarstva

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je navedeno u tenderskoj dokumetnaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25200,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana zaključenja do 31.12.2016. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fcco rasadnici Ugovornog organa "Sedrenik" i "Tarčin"

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Inter-com doo Zenica 4218087760006 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

17820,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

17820,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17820,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17820,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: