Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Čišćenje šiblja i grmlja

Datum objave: 02.11.2016. 14:52 / Izvor: Akta.ba, 02.11.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Posavska

Općina Orašje

Općinski načelnik

 

Broj: 01-23-1131/16

Orašje, 5.9.2016. godine

 

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i članka 26. Pravilnika o internim procedurama u postupku javne nabave u jedinstvenom općinskom tijelu uprave Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje" broj 1/15), Općinski načelnik donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za čišćenje šiblja i grmlja

 

1. Ponuda ponuditelja: „N&N IVŠA" d.o.o. Orašje, proglašava se najpovoljnijom, te se imenovanom ponuditelju dodjeljuje Ugovor o čišćenju šiblja i grmlja.

2. Ova Odluka će se objaviti na web stranici Općine Orašje, istodobno s danom upućivanja Odluke ponuditeljima koji su sudjelovali u predmetnom postupku javne nabave.

3. Po pravomoćnosti ove Odluke, Općina Orašje će pozvati izabranog ponuditelja radi zaključenja ugovora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze vezane za predmetnu nabavu shodno uvjetima Općine Orašje navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji reguliraju postupke ugovaranja.

 

Obrazloženje

Na temelju Poziva za dostavu ponude u postupku izravnog sporazuma za čišćenje šiblja i grmlja broj: 01- 23-1131/16 od 24.8.2016. godine, proveden je postupak prikupljanja ponuda, analize i ocjene ponuda.

Analizom ponuda, primjenom kriterija najniža cijena, stručna suradnica za javne nabave i upravljanje imovinom, zapisnikom broj 01-23-1131/16 od 2.9.2016. godine, utvrdila je rang listu ponuditelja, shodno kojoj je:

- prvoplasirana i najpovoljnija ponuda ponuditelja „N&N IVŠA" d.o.o. Orašje sa cijenom od 6.000,00 KM bez PDV-a, što sa uključenim PDV-om od 17% ukupno iznosi 7.020,00 KM.

 

Ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve Općine Orašje, te je sukladno tome dana preporuka da se donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja predmetnog ugovora navedenom ponuditelju.

 

Cijeneći naprijed navedeno, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: