Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Održavanje informacionog sistema

Datum objave: 02.11.2016. 15:05 / Izvor: Akta.ba, 02.11.2016.

Broj: 02- 2529/16

Zenica, 04.10.2016. godine

 

Na osnovu člana 87. stav (3) i člana 90. Zakona 0 javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj:39/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH" broj :90/l 4) direktor Instituta dcnosi

 

O D L U K U

o izboru ponuđača

 

I

Prihvata se ponuda broj: 01-2254/16 od 04.10.2016.godine i kao ponuđač bira se IMEL doo Lukavac za nabavku usluge-održavanja informacionog sistema, po ukupnoj cijeni od 6.000,00 KM bez uključenog iznosa PDV-a, odnosno 7.020,00 KM sa uključenim iznosom PDV-a, navedenoj u dostavljenoj ponudi.

 

II

O prihvatanju ponude ponudač će biti blagovremeno obaviješten.

 

Obrazloženje

Zbog ukazane potrebe za nabavkom iz stava 1 ove odluke pokrenut je postupak nabavke Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj: 02-2518/16 od 03.10.2016. godine. Postupakje proveden putem direktnog sporazuma. Ugovomi organ je postupio u skladu sa članom 5. Pravilnika 0 postupku direktnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH" broj:90/14) te zatražio ponudu od jednog privrednog subjekta. Nakon zaprimanja ponude i utvrđivanja da je ponuđena cijena u skiadu sa stvarnim tržišnim cijenama za robe koje su predmet nabavke ugovorni organ je izvršio prihvatanje ponude, te će nabavku predmeta postupka nabavke izvršiti od dobavljača IMEL doo LUKAVAC.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: