Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Razni prehrambeni proizvodi

Datum objave: 07.11.2016. 15:54 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.11.2016.


GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

897-1-1-24-9-16/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 897-1-1-24-5-15/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNA JAVNA USTANOVA "GERONTOLOŠKI CENTAR" SARAJEVO
IDB/JIB 4200092250001
Kontakt osoba AMERA KARIĆ
Adresa Aleja Bosne Srebrene 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 777-260
Faks (033) 777-267
Elektronska pošta info@gcs.com.ba
Internet adresa www.gcs.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Socijalna skrb

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka raznih prehrambenih proizvoda

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Grafikon doo 4200251660003 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
87116,28

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.10.2016. - 25.10.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.10.2016.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 43558,14 25.10.2016. Grafikon doo

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: