Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge fizičke i tehničke zaštite objekata Službe za zapošljavanje HNŽ-K Mostar

Datum objave: 09.11.2016. 14:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.11.2016.


DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

1208-0-2-1-11-4/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE HERCEGOVAČKO-NERTVANSKE
ŽUPANIJE/KANTONA
IDB/JIB 4227350800009
Kontakt osoba Nebojša Bosnić
Adresa Kralja Tvrtka 19
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 321-824
Faks (036) 311-157
Elektronička pošta info@szzhnz-k.ba
Internet adresa www.zzz-mostar.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Županijska razina,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Pružanje usluga fizičke i tehničke zaštite objekata Službe za zapošljavanje HNŽ-K Mostar


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Pružanje usluga fizičke i tehničke zaštite objekata, imovine i osoba, utvrđivanje načina zaštite i intervencije mobilne ekipe,
osiguranja i naknade štete i druga pitanja u svezi zaštite imovine i osoba.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79710000-4 Usluge na području sigurnosti


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

48.766,50 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

50000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za zapošljavanje HNŽ-K Mostar, Podružnica Konjic, Mostar . Odjeljenje 1, Mostar- Odjeljenje 2, Čapljina, Čitluk,
Jablanica, Konjic, Neum, Prozor-Rama, Ravno i Stolac.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

36 mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Agencija za zaštitu ljudi i imovine DELTA SECURITY d.o.o. 4227233910006 Čitluk Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

48766,50

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

48766,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

53541,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: